Oppimisen uusi ekosysteemi

Rakennamme yhdessä kansallisen digitaalisen palvelualustan ja luomme sen ympärille koulutuksen ekosysteemin.
Haluamme yhdessä edistää toiminnan muutosta, oppimista ja hyvinvointia.

DigiOne infotilaisuuden tallenne katsottavissa
Tilaisuuden esitysmateriaali sekä videotallenne ovat nähtävillä 14.12. saakka.
Lue lisää
Teroita kynäsi, DigiOne saapuu Turkuun ja Ouluun!
Turussa ja Oulussa järjestettävissä kick off -tilaisuuksissa pääset kuulemaan, miten DigiOne muuttaa koulutuksen järjestämistä ja mahdollistaa helpomman arjen kaikille käyttäjille.
Katso tapahtumien tiedot
Kiitos, kun piipahdit ständillämme!
DigiOne ja Kuntien Tiera olivat esillä Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssissa 2.12.–3.12.
Seuraa DigiOnea somessa!
Löydät meidät LinkedIn-palvelusta, Instagramista ja Twitteristä tunnisteella @DigiOneFi.
Previous
Next
Naisopettaja neuvoo oppilasta tunnilla
Blogi

Rima on asetettu korkealle

Elämme yhteiskunnassa, jossa kohtaamme yhä useammin haasteita, jotka eivät osu vain yhden organisaation, tieteenalan tai sektorin alueelle, vaan vaativat monialaista lähestymistapaa ja uusia toimintatapoja. Nämä viheliäiset yhteiskunnalliset ongelmat edellyttävät julkisen hallinnon systeemistä muutosta, joihin DigiOne pyrkii omalta osaltaan vastaamaan.

Lue lisää »
Paperilennokki lentää info-sanan yli
Tapahtumat

DigiOne infotilaisuus 30.11.

Vuoden viimeisessä infotilaisuudessa esittelimme, kuinka DigiOnessa kehitettävät palvelut tulevat muuttamaan koulutuksen järjestämistä. Kerroimme konkreettisten esimerkkien avulla DigiOnen palveluiden tarjoamat hyödyt käyttäjille ja koulutuksen järjestäjille. Esitysmateriaali ja tilaisuuden tallenne on nyt nähtävillä, ja video on katsottavissa 14.12. saakka.

Lue lisää »
Kaksi iloista poikaa oppitunnilla
Tapahtumat

Teroita kynäsi, DigiOne saapuu Turkuun ja Ouluun!

Turussa ja Oulussa 7.–8.12. järjestettävissä kick off -tilaisuuksissa pääset kuulemaan, miten DigiOne muuttaa koulutuksen järjestämistä ja mahdollistaa helpomman arjen kaikille käyttäjille. DigiOnen yleisinfon lisäksi esittelemme tarkemmin osan DigiOnessa kehitettävistä palveluista. Kerromme myös, miten uudet toimijat pääsevät DigiOne-ekosysteemiin mukaan.

Lue lisää »
Lähikuva käsistä ja Rubikin kuutiosta. Kuvan taustalla tussitaulu, jossa paljon muistilappuja.
Blogi

Ketterin askelin kohti toimivia ratkaisuja

Voisiko ketterä kehittäminen sopia myös julkiselle puolelle laajemmin, ja mitä se vaatii siihen lähteviltä organisaatioilta? Ketterä kehittäminen on yleistynyt julkishallinnon organisaatioissa, ja ketteriä menetelmiä hyödynnetään myös DigiOne-hankkeen kehittämistyössä. Onnistuminen ketterässä kehittämisessä vaatii kuitenkin tiettyjen asioiden huomioimista.

Lue lisää »
Tyttö ja poika opiskelee iloisena yhdessä tietokoneiden kanssa
Blogi

Ekosysteemin kasvun ja kehittymisen askelmerkit

Nyt mukana olevat kunnat valmistautuvat jo kovaa vauhtia DigiOne-alustaan integroitumiseen ja käyttöönottoon. Samanaikaisesti kuulemme, kuinka vaikeaa ja työlästä on markkinoida ja myydä uusia palveluita kunnille. Hankkeessa on tehty jo paljon työtä tämän haasteen eteen ja sen, että uusien koulutuksen järjestäjien ja palveluntuottajien on mahdollista liittyä mukaan!

Lue lisää »
Paperilennokki lentää DigiOne-ekosysteemin pelisäännöt sanojen yli
Ajankohtaista

Yhteiset pelisäännöt luovat edellytykset ekosysteemin synnylle

DigiOne-ekosysteemin pelisäännöt on nyt julkaisu! Ekosysteemin kehittymisen kannalta on ollut tärkeä määrittää yhteiset pelisäännöt toimintaympäristön puitteiden luomiseksi ja yhteistyön onnistumiseksi. Ekosysteemin pelisäännöissä kuvataan mm. ekosysteemin tavoitteita, vaatimuksia ja hyötyjä sekä tietojen käsittelyyn ja kehittämiseen liittyviä linjauksia.

Lue lisää »
Blogi

Lasten oikeudet keskiöön – lapsivaikutusten arviointi DigiOnessa

DigiOne-hankkeen alkumetreillä heräsi ymmärrys siitä, että olemme valmistelemassa laajaa muutoshanketta. YK:n lasten oikeuksien sopimus velvoittaa harkitsemaan lapsia koskevassa päätöksenteossa ensisijaisesti lapsen edun. DigiOnessa lapsinäkökulman tuominen tarkasteluun on ollut perusteltua, sillä palveluilla ja monilla hankkeessa tehtävillä päätöksillä on ennakoitu olevan laajoja vaikutuksia lasten ja nuorten elämään. Tästä syystä lapsivaikutusten arvioinnin tekeminen koettiin tärkeäksi.

Lue lisää »
Poika lukee kirjaa nojaten koulun seinään.
Blogi

Tiedon valjastaminen johtamisen ja paremman koulutuksen tueksi

Kuntien tiedolla johtamisen päätehtävänä on vastata päätöksenteon kysymyksiin ”Mitä tehdään?” ja ”Miten tehdään?”. Kunnan toiminnan tavoitteena on tehdä oikeita asioita oikein ja kokonaishyödyn kannalta maksimaalisesti. Tieto ei kuitenkaan ole koskaan yksiselitteistä, vaan sen käyttö edellyttää riittävästi keskustelua ja vuorovaikutusta.

Lue lisää »

DigiOne suomenkielinen infotilaisuus
30.11.2021, 8–9
Tilaisuuden esitysmateriaali sekä videotallenne ovat nähtävillä 14.12. saakka.

DigiOne kick off Turku 
7.12.2021 / klo 14–16 / Opetusravintola Taito

DigiOne kick off Oulu
8.12.2021 / klo 14–16 / Kastellin koulun auditorio

Mikä DigiOne?

Tavoitteenamme on toiminnan muutos, jonka avulla parannetaan oppimista ja hyvinvointia sekä tuotetaan laadukkaat koulutuksen palvelut tehokkaasti. Rakennamme yhdessä kansallista koulutuksen digitaalista palvelualustaa ja luomme sen ympärille koulutusalan ekosysteemin, johon kaikki alan toimijat voivat liittyä. Ekosysteemiin toivotaan mukaan opetuksen järjestäjiä, palveluiden tuottajia ja muita alan toimijoita vaiheittain, sitä mukaa kun palvelualusta valmistuu. 

Hanke kestää vuodesta 2019 vuoteen 2023 ja tänä aikana tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon. Palvelualustan suunnittelussa huomioidaan kuitenkin myös varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus, jotta niihin liittyvät palvelut voidaan liittää alustaan myöhemmin. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 11 miljoonaa euroa, josta Business Finland rahoittaa 5,4 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että palveluiden tuottajat ja muut alan toimijat osallistuvat palvelualustan ja palveluiden rakentamiseen omilla investoinneillaan.

Espoon, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Kuntien Tiera tekivät yhteistyösopimuksen DigiOne palvelualustan ja ekosysteemin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi vuoden 2020 syksyllä. Maaliskuussa 2021 mukaan liittyivät myös Lahden ja Jyväskylän kaupungit. Muiden koulutuksen järjestäjien toivotaan liittyvän alustaan myöhemmin. Vantaan kaupunki toimii hankkeen aikana sen vastuullisena vetäjänä. Hankkeen jälkeen DigiOne alustan omistajuus ja ekosysteemin koordinointivastuu siirtyvät Kuntien Tieralle.

DigiOnen tavoitteena on:

Paperilennokki lentää postilaatikkoon

Tilaa DigiOnen uutiskirje ja tiedät mitä tapahtuu!

Uutiskirjeen voit tilata Vantaan kaupungin verkkosivuilta. 

Löydät meidät myös LinkedIn-palvelusta,  Instagramista ja Twitteristä tunnisteella @digionefi.

DigiOnen omistajat ja pääyhteistyökumppanit