Älykäs järjestelmä lukujärjestyksen laatimiseen – DigiOnen EDU-innovaatio sprint

Seppo Pukonen

Seppo Pukonen

Hankepäällikkö, Turun kaupunki

KEINO-verkoston opetustoimen kehittäjäryhmä järjesti DigiOnen lukujärjestysohjelmiston kilpailutukseen ja hankintaan keskittyvän EDU-innovaatiokilpailun. Tapahtuman koordinoinnista vastasi Impakt ja Business Finland.

Kilpailun tavoitteena oli osallistaa hankinnan mahdollisia toimittajia ja startup-yrityksiä, jotka tyypillisesti eivät osallistu perinteiseen opetusalan hankintaan. 24.–25.11. järjestetyssä kilpailussa yritykset pääsivät vaikuttamaan tulevaan lukujärjestysohjelmiston tarjouspyyntöön omalla ratkaisuehdotuksellaan, pystyivät jalostamaan omaa ratkaisuehdotustaan sekä saamaan vinkkejä oman tarjouksensa sisältöihin.

– Sprintti oli erittäin hyödyllinen. Tarjouspyyntöihin perehtymiseen tuhrautuu paljon aikaa. Sprintissä pääsimme vuoropuhelun kautta kiinni ns. ”hiljaiseen tietoon”, jota yleensä hankintailmoitusten osalta joutuu arvailemaan. Markkinakeskustelu auttoi ymmärtämään, että tässä onkin mahdollisuus lähteä kilpaan mukaan omilla vahvuuksillaan. Toisaalta myös täysin poissulkevat vaatimukset nousevat esiin selkeinä, jolloin on myös helpompaa jättää kilpailu väliin. Tämä hyödyttää molempia osapuolia; kaikkien aikaa säästyy ja tarjousten laatu paranee. Sopii meille! totesi sprintiin osallistuneen Mesensei Oy:n Tuukka Ylälahti.

Innovaatiosprintiin osallistui Mesenein lisäksi myös joensuulainen ohjelmistoyritys Solenovo ja työjärjestyksiin erikoistunut Untis. DigiOne-hankeryhmä sai myös kilpailun aikana paremman kuvan siitä, mitä yrityskentällä on tarjottavana ja miten kenttä voi vastata hankkeen asettamiin vaatimuksiin. Samalla kilpailusta saatu tieto valmisti hanketiimiä tulevaan ohjelmistokilpailutukseen.

Kilpailupäivien mentorointia ja tuomarointia

Itse osallistuin tällaiseen innovaatiosprinttiin ihan ensimmäistä kertaa, ja sain heti olla tuomari-mentoriparissa arvioimassa mukaan lähteneitä yrityksiä. Valitettavasti erilaisten pakottavien syiden vuoksi muutama yritys joutui perumaan tulonsa, joka toisaalta helpotti ainakin omaa osuutta tuoden päiviin kaivattua väljyyttä.

Päivät koostuivat 40–65 minuutin mittaisista mentorointisessioista, joita jokaiselle mukana olevalle yritykselle oli varattu kaksi. Sessioissa yritykset ensin esittelivät itsensä ja kävivät sen jälkeen läpi oletettua käyttäjätarvetta yhdessä meidän mentoreiden kanssa, toivat esille omaa ratkaisuehdotustaan ja nostivat esiin aiheet, jotka kokivat tärkeiksi hankintasopimukseen pääsemisen kannalta. Innovaatiosprint päätettiin lyhyisiin yhteenvetoihin, joissa yritykset esittelivät ratkaisunsa ja Impakt jakoi tunnustuspalkinnot osallistujille.

Kilpailupäivät olivat todella mielenkiintoisia ja valaisevia. Maailmalla on jo nyt tarjolla hienoja ratkaisuja ja uskon, että löydämme hankkeen lukujärjestysosaan innovatiivisen tekijän ja saamme aikaan jotain uutta ja edistyksellistä.

Jos joku yritys missasi nämä kaksi päivää, niin mitään ei ole vielä menetetty! Seuraamalla Hilmaa, DigiOne nettisivuja ja somea sekä tilaamalla DigiOne-uutiskirjeen, yrityksesi voi varmistaa, ettei varsinainen hankintailmoitus mene sivu suun.


Kirjoittajasta

Seppo Pukonen toimii DigiOne hankkeessa Turun hankepäällikkönä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri ja on toiminut matematiikan ja tietotekniikan opettajana vuoteen 2014 saakka, jonka jälkeen rehtorina ja virka-apulaisrehtorina, viimeksi Turun klassillisessa lukiossa. Itseään ja kuvaa tehokkaaksi organisaattoriksi ja aikaansaavaksi työjuhdaksi pitäen mottonaan lausetta ”Be the change you want to see in the world”.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista