DigiOne aloittaa pilotoinnin yhteistyössä Qridin ja Alfons Educationin kanssa

DigiOne on tehnyt arviointitietoa kokoavan ohjelmistoyritys Qridin ja oppimisympäristö Alfons Educationin kanssa sopimuksen OneRoster-rajapinnan pilotoinnista, jonka aikana yritysten on mahdollista testata palveluidensa yhteentoimivuutta DigiOnen kanssa. Pilotoinnin tavoitteena on kerätä kokemuksia digitaalisten palveluiden testaamisesta ja liittämisestä DigiOneen.

Konkreettinen askel kohti DigiOne-ekosysteemin laajentumista on nyt otettu, kun kevään ja kesän aikana Qridi ja Alfons Education pääsevät testaamaan palveluaan DigiOnen rajapintoja vastaan. Mukaan lähteneet toimijat sopivat ekosysteemin pilotointiin erinomaisesti, sillä uudenlaiseen toimintaympäristöön lähteviltä toimijoilta edellytetään ketteryyttä sekä rohkeutta rajapintaratkaisuiden kehittämiseen.

”On todella hienoa, että Qridi ja Alfons Education lähtivät rohkeasti mukaan pilotointiin! Tavoitteenamme on, että DigiOnen liittymisen prosesseja saadaan pilotoinnin aikana hiottua sujuviksi, jotta yhteistyötä voidaan jatkossa tehdä useampien yritysten kanssa. Lähtökohtamme edelleen on, että pitkällä tähtäimellä kaikki halukkaat toimivat voivat tulla mukaan DigiOneen”, iloitsee DigiOnen hankejohtaja Kirsi Lehto

Ensimmäisessä vaiheessa pilotointi kohdistuu kansainvälistä OneRoster-rajapintastandardia hyödyntäviin palveluihin. Kyseisen rajapinnan avulla palveluun voidaan DigiOnesta automaattisesti siirtää mm. opetusryhmätietoja, jolloin palvelun käyttö osana opetusta helpottuu. Vastaavasti palvelussa syntyvät arviointi- ja tehtävätiedot voidaan automaattisesti tuoda DigiOneen.

”Tärkein tehtävämme on helpottaa opettajien arkea ja automatisoida toistuvia työtehtäviä, jotta aikaa säästyy varsinaiseen opetustyöhön. Yhteistyö DigiOnen kanssa tukee työtämme ja saamme siirrettyä automaattisesti opiskeludataa järjestelmien välillä aikaa säästäen”, kertoo Alfons Education toimitusjohtaja Rami Lappalainen.

Tarvittavien tietojen automaattinen siirtyminen palveluiden välillä lisää palveluiden käytettävyyttä ja madaltaa opetushenkilöstön kynnystä hyödyntää palveluita. Lisäksi palvelun ollessa integroituna DigiOneen, käyttäjän ei tarvitse kirjautua erikseen tai siirtyä eri alustalle. Palveluun tunnistautumisessa käytetään Opetushallituksen MPASSid-tunnistuksenvälitysratkaisua.

”Suuri osa Qridin nykyisistä käyttäjistä tulee käyttämään DigiOne-ekosysteemiä tulevaisuudessa. Haluamme, että Qridi toimii saumattomasti osana DigiOne-ekosysteemiä ja käyttökokemus on paras mahdollinen kaikille käyttäjäryhmille. On ilo olla kehittämässä ekosysteemiä yhdessä koulujen kanssa ensimmäisten yritysten joukossa”, kertoo Qridin pedagoginen johtaja Henri Karjalainen.

Pilotoinnin eteneminen

Kehitys- ja testiympäristön pilotointiin liittyy useita eri tavoitteita, joista ensimmäinen on ekosysteemin liittymiseen kuuluvien rakenteiden ja toimintamallien kehittäminen. Pilotoinnin aikana luodaan toimintamalli mm. tunnusten, sertifikaattien ja dokumentaation jakamiseen sekä suunnitellaan yhdessä toimivaa tapaa tuelle ja verkostoitumiselle. Edelläkävijäkumppaneilla onkin erinomainen mahdollisuus olla mukana kehittämässä ekosysteemiä ja alustan rajapintoja sekä liittää palvelu osaksi DigiOnea jo ensimmäisen tuotantopilotoinnin aikana.

Kevään ja kesän aikana pilotointiin osallistuvat kumppanit testaavat rajapintaa vaiheittain. Kuukausittain järjestettävät kehittäjäkahvit ja demotilaisuudet tarjoavat kaikille osapuolille mahdollisuuden tuen saamiseen, tiedon siirtoon ja kokemusten jakamiseen. Pilotoinnin kokemusten pohjalta toimintamallia, kuten ekosysteemiin liittymiseen liittyviä sopimuksia ja dokumentaatiota, tullaan kehittämään eteenpäin.

Hanke on käynyt keskusteluita ja kerännyt toiveita myös muilta yrityksiltä, ja tavoitteena on yhdessä sopia kaikille osapuolille toimivat ratkaisut. Neuvotteluja on mm. käyty yleisimpien digitaalisten ympäristöjen ja oppimateriaalien liittämisestä alustalle, ja teknisestä näkökulmasta valmiudet palveluiden liittämiseen ovat jo pitkällä. Toimijoiden on mahdollista liittyä mukaan seuraavaan kehitys- ja testiympäristön pilotointiin myöhemmin syksyllä, johon mennessä toimintamallia ja sopimuksia on hiottu pidemmälle.

Ekosysteemin hyödyt yrityksille

DigiOnen tavoitteena on tehdä mukaan liittymisestä mahdollisimman helppoa ja tuoda hyötyä kaikille ekosysteemin mukaan liittyneille toimijoille.

”Digitalisaation tavoitteena on sujuvoittaa kaikkien käyttäjien arkea. Tietokonetta ei tule käyttää kuten kirjoituskonetta, vaan datan on liikuttava järjestelmien välillä automaattisesti. Vasta tällöin näemme suurimmat hyödyt kaikkien käyttäjien arjessa”, muotoilee Lappalainen Alfons Educationilta.

Yritysten näkökulmasta ekosysteemi tarjoaa erinomaiset puitteet kehittää omaa palvelua ja tuoda se osaksi palvelukokonaisuutta, jolla on suuri käyttäjäjoukko. Palveluiden liittyminen ekosysteemin puolestaan tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille entistä monipuolisemman palveluvalikoiman sekä helpottaa opettajan arkea.

”Toivomme, että jokainen DigiOne-ekosysteemissä oleva kunta voi tulevaisuudessa ottaa Qridin helposti käyttöön niin sopimuksellisesti kuin tietoturvan ja ostamisen näkökulmista. Toimiessamme DigiOne-ekosysteemissä voimme tarjota käyttäjille entistä yksilöidympiä ja helppokäyttöisempiä ratkaisuja. Toivomme, että kunnat hyödyntävät laajasti ekosysteemin palveluita jo pilotointivaiheessa – näin ekosysteemistä saadaan paras mahdollinen hyöty loppukäyttäjän näkökulmasta”, visioi Karjalainen Qridistä.

Pilotoinnin etenemistä voit seurata hankkeen verkkosivuilta, uutiskirjeestä sekä sosiaalisen median kanavista, joissa tulemme myös kertomaan miten uusien yritysten on mahdollista liittyä seuraaviin pilotointeihin.

Pilotointikumppaneiden esittelyt

 


Qridi Oy
Qridi on useaan kertaan palkittu oululainen ohjelmistopalvelu esi- ja perusopetukseen. Qridi on vakiinnuttanut toimijana asemansa laajasti suomalaisessa koulumaailmassa. Qridi tarjoaa opettajalle monipuoliset ominaisuudet summatiiviseen ja formatiiviseen arviointiin sekä opetuksen suunnitteluun. Qridin avulla opettaja säästää työaikaansa ja varmistaa opetussuunnitelman mukaisen arvioinnin toteutumisen. Opetustoimelle Qridi tarjoaa keinoja arvioinnin yhtenäistämiseen ja pedagogisella tiedolla johtamiseen.

Alfons Education Oy
Alfons Education on kokonaisvaltainen opetus- ja oppimisympäristö, joka mahdollistaa opetuksen niin läsnä- kuin etäopetustilanteissa. Järjestelmä on suunniteltu useiden kymmenien opettajien toiveiden pohjalta suomalaiseen opetussuunnitelmaan, käytäntöihin ja tavoitteisiin soveltuvaksi. Alustalla on useita opettajan aikaa säästäviä toiminnallisuuksia, jotka on paketoitu helppokäyttöiseen ja saavutettavaan käyttöliittymään.

Lisätietoja


DigiOne-hanke
Maarit Nyqvist, hankeasiantuntija
maarit.nyqvist@vantaa.fi
+358 40 543 4826
www.digione.fi

Qridi Oy
Henri Karjalainen, pedagoginen johtaja
henri.karjalainen@qridi.fi
+358 45 678 4326
www.qridi.fi/edu

Alfons Education Oy
Rami Lappalainen, toimitusjohtaja
rami@alfons.digital
+358 40 5267023
www.alfons.education