DigiOne-alusta

DigiOne-alusta rakennetaan private cloud -tyyppiseen virtuaalipalvelinympäristöön, jossa DigiOnen käyttöön on varattu täysin omat osiot. Kaikki palvelut rakennetaan konttiteknologiaa (Docker) hyödyntäen. Valittuun virtuaalipalvelinympäristöön kehitetään kaikki DigiOnen itse tuottamat osiot palvelukokonaisuudesta:

 • Integraatioalusta (=integraatiokyvykkyys mikropalveluina, API-hallinta)
 • Kasvatuksen ja koulutuksen ydintietojen hallinta ja tietovarastot
 • DigiOne-palvelut
 • Kehitys- ja testiympäristö (=sandbox/hiekkalaatikko)

Alla olevassa kuvassa on kuvattu virtuaalipalvelinympäristön kyvykkyyksiä sekä sen tarjoamia teknologioita. DigiOnen virtuaalipalvelinympäristön toimittaja on Kuntien Tiera.

Integraatioalusta ja rajapintojen hallinta (API)       

Integraatioalustan keskiössä tulee olemaan API-rajapinnat sekä niiden hallinta. API-rajapintojen tarjoaminen ja hyödyntäminen eri palveluntarjoajien järjestelmien/palveluiden välillä tulee olemaan ensisijainen tapa toimia DigiOne-ekosysteemissä. Lisäksi integraatioalustalla on tarkoitus pystyä tuottamaan myös perinteisempiä integraatiomalleja, kuten sanomarajapintoja ja tiedostosiirtoja.

Tärkeimpiä integraatioalustan palveluita ovat:

 • Integraatiot kansallisiin järjestelmiin ja palveluihin
 • Rajapinnat kunnallisia järjestelmiä ja palveluita varten
 • Rajapinnat DigiOne ekosysteemiin kuuluvien palveluntarjoajien tuotteita/palveluita varten

Integraatiot kansallisiin tietovarantoihin sekä koulutuksen järjestäjien operatiivisiin järjestelmiin rakennetaan DigiOne alustalla mikropalveluina esimerkiksi Camel Quarkus -teknologialla Docker-konteissa. API-gatewayna käytetään KrakenD -open source komponenttia ja API-autentikaatiossa hyödynnetään Tieran alustalla palveluna olevaa KuntienID-identiteettipalvelua

Tietoalusta

Tietoalustalle kootaan koulutuksen järjestäjien ydintiedot. Vastuu ydintietojen hallinnasta (lisäys, päivitys, poisto) on koulutuksen järjestäjällä. Tietojen hallinnointi on hajautettu siten, että jokainen DigiOne hankkeessa kehitettävä palvelu on vastuussa tietyn osa-alueen ydintiedoista, joissa palvelulla on tietojen päivitysvastuu.

Koulutuksen järjestäjä voi siirtää DigiOne palvelusta yleissivistävän koulutuksen historia- ja tapahtumatietoja tietoalustalta omaan tietovarastoonsa tiedolla johtamista ja raportoimista varten. Hankkeessa selvitetään myös varhaiskasvatuksen ja ammatillisen koulutuksen perustietojen tuomista muista tietojärjestelmistä rajapintojen kautta osaksi DigiOne ydintietoja tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Alla esimerkkejä DigiOne tietoalustan ydintiedoista (perusopetus ja lukio)

 • Koulutuksen järjestäjän tiedot
 • Oppilaitosten ja toimipaikkojen tiedot
 • Oppijan ja huoltajan tiedot
 • Opetussuunnitelmien hallinta
 • Hakutoiminnot, yhteenvedot ja oppilaitoksen tarvitsemat perusraportit
 • Opetukseen käytettävien tilojen, irtaimiston ja välineiden hallinta
 • Opetuksen arviointi ja todistusten hallinta
 • Opetustoimen henkilökunnan perustiedot

Tietoalusta toimii DigiOne ekosysteemin yhteisenä tietovarastona. Tietoalustalle tuodaan tietoa koulutuksen järjestäjien nykyisistä rekistereistä, jonka jälkeen tietojen hallinnointi tapahtuu DigiOne alustalla koulutuksen järjestäjän omistamina ydintietoina. Kehitettävien DigiOne palveluiden kautta hallinnoitava koulutuksen järjestämiseen tarvittavat ydintiedot saatetaan muiden toimijoiden käytettäväksi yhteisen integraatioalustan kautta.

DigiOnen tietoalustalle tuodaan koulutuksen järjestäjän rekistereistä tietoja integraatioalustan kautta. Tietoalustalla tapahtuu ydintietodon hallinta, josta tietoa siirretään integroitaviin palveluihin, kuten kansallisiin rekistereihin. Opetutoimen tietomallit sijaitsevat tietoalustalla, joita hyödynnetään integraatioalusta käyttää ulkoisissa sovelluksissa sekä tiedolla johtamisen palveluissa.

DigiOne hankkeessa luodaan uusi kansallinen tietomalli yleissivistävälle koulutukselle ja avoimesti dokumentoidut rajapinnat ydintietojen hallintaan. Uusi tietomalli kehitetään tukemaan hankkeessa uudistettavia prosesseja, tietojärjestelmiä ja ekosysteemin rajapintoja. Tietomallinnuksessa huomioidaan prosessimallinnus, yhteentoimivuus kaupallisiin oppimisympäristöihin ja -työkaluihin, kansalliset rekisterit kuten Koski ja ePerusteet, kansainväliset standardit, sekä kunnan tietojärjestelmien väliset tekniset integraatiot, esimerkiksi käyttäjähallinnan osalta.

Tietomallinnus toteutetaan hankkeessa ketterästi osakokonaisuuksina DigiOne palveluiden kehittämisen yhteydessä. Kehitettävät tietomallit julkaistaan yhteentoimivuusalustan tietomallit.suomi.fi -palvelussa.  Samalla kehitetään yleissivistävän koulutuksen yhteistä tietokomponenttikirjastoa, joka sisältää kaikissa yleissivistävän koulutuksen palveluissa käytettäviä tietosisältöjä. Tietomallinnuksen lisäksi yhteentoimivuusalustalta hyödynnetään koodistot ja sanastot työvälineitä. 

Identiteetinhallinta

Oppijoiden, opettajien, rehtorien ja muun koulun henkilöstön Identiteetin- ja pääsynhallinta perustuu MPASSid-ratkaisuun. Tämä tarkoittaa sitä, että identiteetinhallinta (sisältäen käyttäjätunnus+salasana) on omalta osaltaan jokaisen kunnan vastuulla ja identiteetinhallinta pitää integroida MPASSid-tunnistusratkaisuun. DigiOne-ydintiedot toimivat kuitenkin henkilön opetukseen liittyvien tietojen (esim. koulu, luokka-aste, luokka, rooli) masterina ja nämä tiedot ovat saatavilla tai toimitetaan DigiOnesta kunnan identiteetinhallinnalle. Huoltajien osalta tunnistautuminen tapahtuu pääsääntöisesti suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

Hiekkalaatikko (kehitys- ja testiympäristö)  

DigiOne-alustalle rakennetaan ns. hiekkalaatikko ympäristö, joka toimii DigiOne ekosysteemin toimijoille kehitys- ja testiympäristönä. Tämän ympäristön avulla toimijat voivat kehittää omia palveluitansa ja hyödyntää DigiOnen testiaineistoa (ydintietoa) sekä varmistaa, että omat palvelut ovat yhteensopivia DigiOnen kanssa sekä teknisesti että prosessinäkökulmasta.

Yhteyshenkilöt

ICT-hankepäällikkö
Jouni Kilpi
jouni.kilpi@vantaa.fi

Hankkeen kokonaisarkkitehti
Tatu Ulvila
tatu.ulvila@vantaa.fi