DigiOne-hanke

Rakennamme yhdessä koulutusalan toimijoiden kanssa kansallista koulutuksen digitaalista palvelualustaa ja luomme sen ympärille koulutusalan ekosysteemin, johon kaikki alan toimijat voivat liittyä. Palvelualustan tarkoituksena on tulevaisuudessa kattaa palvelut varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, mutta hankeaikana tuotetaan palveluita perusopetukseen ja lukioon. Palveluiden kehittämisessä tärkeää on käyttäjäystävällisyys ja erilaisten käyttäjien huomioiminen. Tekemisen keskiössä on digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisessa, hyvinvoinnissa, hallinnossa ja tiedolla johtamisessa. Haluamme tukea toimintakulttuurin muutosta ja sen johtamista kansallisesti. Visionamme on edustaa kansainvälistä koulutusteknologian huippua ja toimia alan suunnannäyttäjinä.

Arvot

Oppiminen
Tärkeimpänä arvonamme on oppiminen. Hyvinvointi on oppimisen perusedellytys. Ymmärrämme, että uudenlainen ekosysteemi ei voi syntyä ilman jatkuvaa oppimista.

Yhteistyö
Ekosysteemi ei synny ilman uudenlaista yhteistyötä. Haluamme aidosti tuoda eri toimijat yhteen ja sitä kautta synnyttää jokaiselle toimijalle lisäarvoa. Ekosysteemi on avoinna kaikille halukkaille toimijoille, jotka sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä.

Yhdenvertaisuus
Suomalaisen opetussuunnitelman vahvuus on yhdenvertaisuus. Haluamme tukea kutakin oppijaa hänen omista lähtökohdistaan.

Käyttäjäkeskeisyys
Käyttäjäkeskeisyys on kaiken suunnittelumme ja palveluidemme perustana. Helppo liittyminen DigiOne yhteisöön houkuttelee käyttäjiä ja palveluntuottajia palvelualustaamme.

Yhteyshenkilö

Hankejohtaja
Kirsi Lehto
kirsi.lehto@vantaa.fi

Haluatko tietää vielä lisää?

Olemme koonneet listan useimmin kysytyistä kysymyksistä.
Siirry UKK-sivulle

DigiOne-organisaation tavoitteena on

Toiminnalliset tavoitteet

 • Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen tukeminen ja arvioinnin yhdenmukaistaminen
 • Yhdenvertaisemmat mahdollisuudet oppimiseen ja hyvinvointiin
 • Yksilöllisemmät oppimispolut ja paremmat oppimistulokset
 • Tiedolla johtamisen hyödyntäminen aiempaa enemmän

Ekosysteemin tavoitteet

 • Kaikki halukkaat kunnat ja palveluiden tuottajat mukaan
 • Luoda ekosysteemille ohjausjärjestelmä, jotta taataan alustan ja ekosysteemin pitkäjänteinen kehitys
 • Pelisääntöjen laatiminen ekosysteemin toimijoille
 • Valtion tuki yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta
 • Terveen markkinatasapainon luominen

Teknologiset tavoitteet

 • Koulutuksen toimijoiden yhteinen digitaalinen alusta
 • Yksilöllinen, sujuva ja eri palvelut yhteen kokoava käyttäjäkokemus
 • Digitalisaation mahdollisuuksien  hyödyntäminen
 • Yhteiset kansalliset koulutus-teknologian pelisäännöt muiden alan toimijoiden kanssa

Hankkeen palveluiden kehitysaikataulu

Hankkeen kokonaisuus muodostuu digitaalisen palvelualustan kehittämisestä ja ekosysteemin rakentamisesta. Tavoitteena on, että hankkeen aikana rakennetaan DigiOne-ekosysteemille puitteet ja ohjausjärjestelmä, jotta kehitys jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Palvelualustan kehittäminen on jo alkanut ja se jatkuu hankeajan loppuun saakka. Tietoalustan pilotointi on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 alussa, integraatioalustan, koulutuksen järjestäjän ydintietopalvelun ja hiekkalaatikon pilotointi aloitetaan hieman myöhemmin samana vuonna.

Palvelut liitetään alustaan modulaarisesti, ketterin menetelmin ja vaiheittain hankkeen edetessä. Vuonna 2021 aloitetaan kouluvuoden suunnittelun kehitys, sekä kaupallisten toimijoiden kanssa yhteiskehitettävien palveluiden (DigiOne vaikutteiset palvelut) kilpailutus. Vuonna 2022 kehitetään palvelua liittyen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen suunnitteluun ja arvioinnin dokumentointiin. Myös täysin kaupallisten palveluiden pilotointi aloitetaan vuonna 2022. Hankeajan päätyttyä vuoden 2023 jälkeen alustan omistajuus ja ekosysteemin koordinointivastuu siirretään Kuntien Tieralle.

DigiOne-hankeajan kehittäminen tapahtuu vuosina 2020–2023. Hankkeen rahoituspäätös tapahtui kesäkuussa 2019 ja yhteistyösopimus viisikkokuntien kesken marraskuussa 2020. Hankeaika päättyy vuoden 2023 lopussa, jolloin omistajuus siirtyy Kuntien Tieralle.

Miksi uskomme onnistuvamme?

Olemme käyttäneet aikaa analysointiin ja tehneet jo merkittäviä askelia kohti pitkäjänteistä ekosysteemin rakentamista. Olemme vakuuttuneita hankkeen onnistumisesta seuraavien tekijöiden ansiosta:

1.  Tavoitteena on pitkäjänteinen ja valtakunnallinen ratkaisu, jota kehitetään yhdessä.

2.  Hyvä rahoituspohja lisää luottamusta ja antaa edellytykset onnistua.

3.  Työ on aloitettu avoimesti ja yhdessä muiden kuntien ja alan toimijoiden kanssa.

4.  Alustan ydin yhdistää ja mahdollistaa datan reaaliaikaisen analysoinnin valtakunnallisesti.

5.  Tarkoituksena on yhdistää erilliset palvelut ja sovellukset sujuvaksi käyttäjäkokemukseksi.

6.  Noudatamme ketterän kehityksen mallia, jolloin ensimmäiset tulokset näkyvät nopeasti.

7.  Hankkeella on strategisesti oikea ajankohta: teknologia, ymmärrys ja tarve ovat olemassa, lainsäädännön muutostarpeisiin on herätty ja palvelutuottajille on tarjolla hyvin rahoitusta.

DigiOne on merkittävä hanke, jolla edistetään opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota ja tietojen yhteentoimivuutta. Hanke rikastuttaa myös kansallisen tason keskustelua. On hienoa, että Digionea rakennetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa
Olli-Pekka Heinonen
Opetushallituksen pääjohtaja

”Seuraamme mielenkiinnolla DigiOnen kehittymistä. Pidämme tärkeänä sitä, että saamme yhteisesti luotua tiekartan koulutuksen digitalisaatioon ja yhteentoimivuuteen. Siksi olemme asettaneet kokonaisarkkitehtuurin päivittämiseksi työryhmän, jossa myös DigiOnen edustajat ovat mukana.”
Anita Lehikoinen
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö 

Kuntakentällä on tarve uudistaa toimintamalleja, hyödyntää vahvemmin digitalisaatiota sekä parantaa asiakaspalvelua ja -kokemusta. DigiOne on siitä loistava esimerkki ja siksi odotamme yhteistyötä innolla.”
Jyrki Halttunen
Kuntien Tieran toimitusjohtaja

DigiOne on merkittävä ja ainutlaatuinen esimerkki kaupunkien välisestä yhteistyöstä. Luomme yhdessä perustan tulevaisuuden koulutuksen palveluille, oppimiselle ja hyvinvoinnille.
Ritva Viljanen
Vantaan kaupungin johtaja

Hankkeen hallintamalli

Hallintamallin avulla varmistetaan, että ekosysteemiä ja palvelualustaa kehitetään ja ylläpidetään palvelualustaan liittyvien tavoitteiden mukaisesti, koordinoidusti ja tehokkaasti sekä yhteistyösopimuksen ajatuksen mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on, että roolit osapuolien välillä ovat selkeät ja toimintamallit sekä päätöksenteko tehokasta ja ketterää kehittämistä tukevia.

Keskeisiä yhteistyön menestystekijöitä ovat:

 • Tahto onnistua yhdessä
 • Luottamuksellinen ja avoin yhteistyö kaikkien toimijoiden välillä
 • Sitoutuminen mallin mukaiseen toimintaan kaikilla organisaation tasoilla
 • Nopeat päätökset ja toteutukset suunnittelusta toteutukseen
 • Jatkuvaan kehittämiseen ja innovaatioihin panostaminen
 • Tehokkaat operatiiviset prosessit
 • Parhaan hinta-laatusuhteen tavoittaminen
 • Ohjeiden ja yhteistyön pelisääntöjen pitäminen ajan tasalla.

Palvelunhallintaan liittyvä päätöksenteko tehdään kolmitasoisessa mallissa (kokoonpanot löytyvät yhteystiedot-sivulta)

 1. Strateginen taso – Ohjausryhmä
 2. Taktinen taso – Johtotiimi
 3. Operatiivinen taso – Hankkeen tiimit

Hallintamalliin kuuluu myös erilaisia ekosysteemifoorumeja. Ekosysteemifoorumien tehtävänä on kuulla asiantuntijoita, synnyttää verkostoja hankkeeseen osallistuvien kesken, synnyttää luottamusta osapuolten välillä sekä sitouttaa hankkeessa mukana olevien organisaatioiden ihmisiä tulevaan toiminnan muutokseen.

Katso hallintamallin tarkempi kuvaus erillisestä pdf-dokumentista.

Yhteyshenkilö

Hankejohtaja
Kirsi Lehto
kirsi.lehto@vantaa.fi

Haluatko tietää vielä lisää?

Olemme koonneet listan useimmin kysytyistä kysymyksistä.
Siirry UKK-sivulle