DigiOne – kaikki mitä digitaaliseen kouluarkeen tarvitset

Seppo Pukonen

Seppo Pukonen

Luku- ja työjärjestys -palvelun hankeaikainen tuoteomistaja
Turun kaupungin hankepäällikkö

Oppijoita opiskelemassa yhdessä koneiden ääressä.

DigiOne. Nämä seitsemän kirjainta lupaavat paljon uutta seitsemän kaupungin kouluihin. Kyse on Wilman, Primuksen ja Kurren korvaavasta digitaalisesta palvelualustasta, joka kokoaa yhteen paikkaan kaikki kouluun ja opetukseen liittyvät palvelut ja tuo mukanaan uusia palveluita mm. opetuksen suunnitteluun ja sähköiseen hakemiseen ja päätöksentekoon.

DigiOnen toiminta-ajatuksena on oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen. Muuttuva yhteiskunta ja työelämä edellyttävät muutosta koulujen ja oppilaitosten pedagogisessa toimintakulttuurissa. Oppijalta odotetaan itseohjautuvuutta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oppimaan oppimisen taitoja, vastuun ottamista omasta oppimisestaan sekä keinoja asettaa omia tavoitteita oppimiselleen. DigiOne tukee tätä tavoitetta kokoamalla alustalle kaikki oppijoita koskevat tiedot tavoitteista, oppimateriaaleista ja arvioinnista lähtien, ja ne tuodaan entistä näkyvämmin esille. Samalla tavoitellaan palvelualustan käyttäjille sujuvampaa arkea.

Uusi digitaalinen palvelualusta mahdollistaa uuden tietorakenteensa myötä oppimisprosessin aikana oppijoiden yksilöllisten oppimispolkujen rakentamisen ja tällä tavoin entistä yhdenvertaisemmat mahdollisuudet oppimiseen. Nykyaikaisilla digitaalisilla välineillä halutaan myös vapauttaa opettajien aikaa oppijoiden kohtaamiseen ja yksilölliseen tukemiseen.

DigiOne-palvelualusta tukee tiedolla johtamisen uudenlaisten käytänteiden ja toimintatapojen muotoutumista. DigiOnen palvelut tuottavat valtavasti tietoa oppimisesta ja opintojen etenemisestä sekä yksilö- että ryhmätasolla ja tarvittavat tiedot ovat kootusti saatavilla ja helposti analysoitavassa muodossa. Merkittäviä hyötyä tuo myös  oppijan tietojen siirtyminen DigiOnessa hänen mukanaan koko opinpolun ajan tietoturvallisesti ja lainsäädäntö huomioiden. 

Kuvaus DigiOne-palvelukokonaisuudesta.

Helppokäyttöiset digitaaliset työvälineet helpottamaan arkea

Jotta oppilaitosten henkilökunta voisi keskittyä olennaiseen, kuten koulun johtamiseen ja opettamiseen, käytössä tulisi olla yhteentoimivat ja helppokäyttöiset palvelut. DigiOnen perustana ovat oppilaitoshallinnan ja vuosisuunnittelun palvelut, jotka linkittyvät muihin palveluihin ja luovat niille tarvittavat perustiedot. Etenkin toimiva vuosisuunnitelma on rehtorin johtamistyön perusta ja merkittävä osa koulun arkea. Oppilaitoshallinnan ja vuosisuunnittelun palvelut ovat ns. DigiOnen omia palveluita ja niitä kehitetään yhdessä Goforen ja Alfamen kanssa.

DigiOnen myötä opettajat saavat käyttöönsä täysin uuden palvelun, joka mahdollistaa heille kokonaisvaltaisen opetuksen suunnittelu-, ja arviointityön digitaalisesti. Opetuksen suunnittelun palvelun avulla ePerusteissa olevat oppiainekohtaiset vuosiluokkaistetut oppimisen tavoitteet ja arvioinnin perusteet ovat opettajalla opetuksen suunnittelussa helposti saatavilla sekä näin myös oppijoiden ja huoltajien nähtävillä. Lisäksi palvelu tuo myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia opettajien väliseen yhteistyöhön sekä tuo helpotusta oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien liittämiseen osaksi opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Opetuksen suunnittelun palvelun kehittämisestä vastaa turkulainen BeanBakers, ja palvelua kehitetään tiiviissä yhteistyössä hankekuntien ja pilottikoulujen opettajien kanssa.

DigiOnen uusi luku-ja työjärjestyspalvelu tulee helpottamaan rehtoreiden työtaakkaa oleellisesti. Palvelu vaatii kuitenkin rehtoreilta oman ajattelutavan ja toiminnan muutosta, jotta palvelun parhaat ominaisuudet saadaan esille. Kun esimerkiksi perusopetuksen oppilaille määritellään valinnaisainevalinnat ja lukiolaisille esivalinnat ennen lukujärjestysten suunnittelun aloittamista, älykkään optimoinnin edut saadaan parhaiten hyödynnetyksi ja helpottamaan rehtoreiden työtaakkaa. Koulun arkea tulee myös selkeyttämään mahdollisuus ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin ja teemapäivien tilaisuuksiin sekä luku- ja työjärjestyksiin tehtyjen muutosten näkyminen reaaliaikaisesti kaikille käyttäjille. Toimittajaksi valikoituneen itävaltalaisen Untiksen useita ominaisuuksia tullaan kehittämään hankkeen aikana Suomen koululaitoksen vaatimusten ja rehtoreiden toiveiden mukaiseksi sekä lisäämään palveluun täysin uusia toiminnallisuuksia.

Hakemisen ja päätöksenteon palvelu toimii eräänlaisena lomake- ja prosessimoottorina. Palvelun ensisijainen tavoite on tehdä hakemisen ja päätöksenteon käytänteistä lomakepohjaisia prosesseja, joissa hakemukset kulkevat automaattisesti hakijalta käsittelijälle ja päätöksentekijälle sekä edelleen valmiina päätöksenä takaisin hakijalle. Hankkeen aikana on tunnistettu kolmisen kymmentä erilaista hakemisen prosessia, jotka rakennetaan palveluun valmiiksi. Tämän jälkeen kunnilla on tietenkin mahdollisuus yhteisesti rakentaa ja kehittää palveluun uusia tunnistamiaan prosesseja. Palvelu toteutetaan Fujitsun omistamalla ja Tieran hankkimalla CaseM-palvelulla, jota kehitetään hankkeen aikana vastaamaan DigiOnen asettamia vaatimuksia.

Wilman korvaavalla kodin ja koulun yhteistyön palvelulla hoidetaan yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä. Siitä muodostuu myös oppijoiden ja huoltajien keskeisin palvelu, josta he pääsevät muun muassa sujuvasti siirtymään muihin tarvitsemiinsa palveluihin ja lukemaan DigiOnen muista palveluista tulevia muistutuksia ja ilmoituksia. Palvelu tukee monipuolista kasvatuskumppanuutta tuottaen näkymät kaikkiin oppijan ja huoltajien tarvitsemiin palveluihin toimien samalla myös hallinnon kriisiviestintävälineenä. Palvelusta vastaa Hailer, joka on nykyaikaisen ja digitaalisen viestintäpalvelun ammattilainen, ja jonka olemassa olevaa palvelua kehitetään DigiOnen tarpeisiin sopivaksi.

Katse tulevaisuuteen

Uuden palvelualustan avulla myös kokonaan uudet ja markkinoilla jo olevat palvelut voidaan ottaa nykyistä helpommin käyttöön. Kaupallisiin palveluihin liittyviä neuvotteluja käydään oppimisympäristötuottajien, kirjankustantajien sekä monien muiden kaupallisten palveluiden toimittajien kanssa. Näin mahdollistetaan heidän liittymisensä osaksi DigiOnen ekosysteemiä rajapintojen kautta. Samalla erityisesti hallintoa ja rehtoreita palvelevaa datan hyödyntämistä ja tiedolla johtamista kehitetään tukemaan oikeaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

DigiOne otetaan käyttöön pilottikouluissa lukuvuonna 2023–2024 ja muissa hankekuntien kouluissa lukuvuonna 2024–2025. Kun palvelut siirtyvät tuotantoon vuosien 2023 ja 2024 aikana, Kuntien Tiera jatkaa DigiOnen kehitys- ja yhteistyötä palveluntoimittajien kanssa ja on valmiina toivottamaan uusia kuntia tervetulleeksi DigiOnen käyttäjiksi.

Jos haluat nähdä miltä digitaalinen kouluarki näyttää DigiOnen myötä, käy katsomassa ”Parempi arki kaikille”-video, jolla kuvaamme DigiOnen kouluille tuomaa muutosta.

DigiOne on seitsemän kunnan, Espoon, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan, sekä Kuntien Tieran marraskuussa 2020 käynnistämä hanke. Sen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta. Yhteistyötä tehdään muun muassa Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, ylioppilastutkintolautakunnan, Kuntaliiton ja monien kaupallisten toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa kuntien lisäksi Business Finland.


Kirjoittajasta

Seppo Pukonen toimii DigiOne hankkeessa Turun hankepäällikkönä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri ja on toiminut matematiikan ja tietotekniikan opettajana vuoteen 2014 saakka, jonka jälkeen rehtorina ja virka-apulaisrehtorina, viimeksi Turun klassillisessa lukiossa. Itseään ja kuvaa tehokkaaksi organisaattoriksi ja aikaansaavaksi työjuhdaksi pitäen mottonaan lausetta ”Be the change you want to see in the world”.

 

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista