DigiOnen omat palvelut

DigiOne palvelut ovat palveluita, jotka DigiOne kehittää tai tarvittaessa kilpailuttaa itse. DigiOne on vastuussa näiden palvelujen kehityksestä ja omistaa niiden immateriaalioikeudet. Palvelut ovat samoja kaikilla opetuksen järjestäjillä.

Koulutuksen järjestäjän oppilaitoshallinta

Käyttäjäryhmät: koulusihteerit, rehtorit ja apulaisrehtorit sekä virastotason asiantuntijat

Palvelun avulla ylläpidetään kaikkia DigiOne-alustan ydintietoja:

 • Koulutuksen järjestäjän tiedot
 • Oppijan ja huoltajan tiedot
 • OPS: hallinta lukuvuoden suunnittelussa. Tekee mahdolliseksi opetustarjonnan suunnittelun.
 • Hakutoiminnot, yhteenvedot ja oppilaitoksen tarvitsemat perusraportit
 • Oppilaitosten ja toimipaikkojen tiedot
 • Opetukseen käytettävien tilojen, irtaimiston ja välineiden hallinta
 •  Todistusten hallinta
 • Opetukseen osallistuva henkilökunta: perustiedot

 

Oppilaitoksen vuosisuunnittelu

Käyttäjäryhmät: rehtorit ja apulaisrehtorit

Tavoitteena on kehittää palvelu, jossa seuraavat asiat voidaan tuottaa automaattisemmin ja visuaalisemmin. Palveluun sisältyvät seuraavat toiminnallisuudet:

 • Opetustarjonnan suunnittelu ja aikataulutus kokonaisuudessaan, lukio ja perusaste.
 • Opetusryhmien muodostaminen
 • Oppimiskokonaisuuksien suunnittelu (mm. tilat, opettajat, avustajat)
 • Lukuvuoden aikataulutus (”lukujärjestystyö”), varsinainen optimointi tehdään eri palvelussa)
 • Lukuvuositason aikataulutus (mm. jaksot, lomat)
 • Oppilaitoksen lukuvuosi-/toimintasuunnitelman tekeminen

 

Opetuksen suunnittelu ja arvioinnin dokumentointi

Käyttäjäryhmät: opettajat ja oppijat

Täysin uusia palveluita tai nykyisestä parannettuja toiminnallisuuksia:

 • OPS-tavoitteiden valinta: UUSI
 • Arvioinnin suunnittelu: UUSI
 • Oppimisen tuen toteutus: UUSI
 • Oppimisympäristöjen valinta: UUSI
 • Tuntikirjaukset
 • Arviointi ja todistukset
 • Oppijan ja huoltajan toiminnot oppimisen ja koulukäynnin kannalta oleellisiin tietoihin (mm. valinnaisaineiden valitseminen, itsearvioinnit, poissaoloista ilmoittaminen, osia kodin ja koulun välisestä viestinnästä)

Yhteyshenkilöt

ICT-hankepäällikkö
Jouni Kilpi
jouni.kilpi@vantaa.fi

Hankkeen kokonaisarkkitehti
Tatu Ulvila
tatu.ulvila@vantaa.fi

Alustan tekninen projektipäällikkö
Kim Nylund
kim.nylund@vantaa.fi