DigiOne on jättänyt hankintailmoituksen ja ennakkoilmoituksen tulevista hankinnoista

Kaksi hymyilevää poikaa opiskelee tietokoneen äärellä

DigiOne-hankkeessa mukana olevat kunnat ovat valtuuttaneet Kuntien Tiera Oy:n toteuttamaan seuraavat kilpailutukset ja allekirjoittamaan tarjouspyynnöt.

Luku- ja työjärjestysten hallinnan palvelu

Hankintailmoitus

Kuntien Tiera Oy kilpailuttaa Luku- ja työjärjestysten hallinnan palvelun SaaS-mallilla. Hankintaan sisältyy mm. SaaS-palvelun hankinta sekä erilaisia asiantuntijapalveluita järjestelmän käyttöönottoon, ylläpitoon, kehittämiseen ja järjestelmän koulutukseen liittyen.

Lukujärjestys on yksi tärkeimmistä tekijöistä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Sen avulla ohjataan opettajien ja oppilaiden toimintaa, jaetaan koulujen tila- ja työvälineresursseja sekä rytmitetään lukemattomien suomalaisten perheiden arkea. Lukujärjestys ja sen laatiminen ovat oppilaitosten ja koulujen toiminnan ytimessä oleva monitahoinen ja monimutkainen prosessi, jossa rehtori optimoi ajankäyttöä opetustilojen, oppilaiden ja opettajien osalta. Työn tuloksena oppijoilla ja henkilökunnalla on oman toiminnan kannalta hyvä aikataulu, ja koulun kannalta resurssit ovat tehokkaassa käytössä. Tarkempi kohteen kuvaus on tietopyynnön liitteessä 1.

Hankintailmoitus Hilmassa:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/47638/notice/68298/overview

 

Kodin ja koulun yhteistyön palvelu

Ennakkoilmoitus

Kuntien Tiera Oy tulee kilpailuttamaan Kodin ja koulun yhteistyön palvelun Saas-mallilla. Hankintaan sisältyy mm. Saas-palvelun hankinta sekä erilaisia asiantuntijapalveluita järjestelmän käyttöönottoon, ylläpitoon, kehittämiseen ja järjestelmän koulutukseen liittyen.

Yksi tärkeä tekijä onnistuneessa kodin ja koulun välisessä yhteistyössä on viestintä. Toimintaympäristömme digitalisoitumisen sekä opetukselle ja koulutukselle asetettavien vaatimusten muuttumisen myötä myös viestinnän tarpeet ovat monipuolistuneet. Kodin ja koulun yhteistyötä tukevan viestinnän tulee olla toimivaa ja käyttökokemukseltaan miellyttävää.

Palvelun tarkoituksena on tarjota käyttäjille sujuvaa ja intuitiivista kokemusta eri viestintävälineissä ja –kanavissa sekä linkittyä saumattomasti useisiin oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien tietojärjestelmiin ja palveluihin, kuten lupa- ja hakuprosesseihin.

Kodin ja koulun yhteistyön palvelun tavoitteena on parantaa kodin ja koulun välistä yhteistyön edellytyksiä. Tuleva palvelu pitää sisällään mm. huoltajien, oppijoiden sekä henkilökunnan välisen viestintäratkaisuiden lisäksi oppijoiden ja huoltajien omien tietojen hallinnan sekä näkymän oppijan opinpolkuun sekä lukujärjestykseen.

Ennakkoilmoitus Hilmassa:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/49843/notice/67917/overview

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista