DigiOne on jättänyt hankintailmoituksen Kodin ja koulun yhteistyön palvelusta

Kaksi hymyilevää poikaa opiskelee tietokoneen äärellä

DigiOne-hankkeessa mukana olevat kunnat ovat valtuuttaneet Kuntien Tiera Oy:n toteuttamaan seuraavan kilpailutuksen ja allekirjoittamaan tarjouspyynnön.

Kodin ja koulun yhteistyön palvelu

Hankintailmoitus

Kuntien Tiera Oy tulee kilpailuttamaan Kodin ja koulun yhteistyön palvelun SaaS-mallilla. Hankintaan sisältyy mm. SaaS-palvelun hankinta sekä erilaisia asiantuntijapalveluita järjestelmän käyttöönottoon, ylläpitoon, kehittämiseen ja järjestelmän koulutukseen liittyen.

Yksi tärkeä tekijä onnistuneessa kodin ja koulun välisessä yhteistyössä on viestintä. Toimintaympäristömme digitalisoitumisen sekä opetukselle ja koulutukselle asetettavien vaatimusten muuttumisen myötä myös viestinnän tarpeet ovat monipuolistuneet. Kodin ja koulun yhteistyötä tukevan viestinnän tulee olla toimivaa ja käyttökokemukseltaan miellyttävää.

Palvelun tarkoituksena on tarjota käyttäjille sujuvaa ja intuitiivista kokemusta eri viestintävälineissä ja -kanavissa sekä linkittyä saumattomasti useisiin oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien tietojärjestelmiin ja palveluihin, kuten lupa- ja hakuprosesseihin.

Kodin ja koulun yhteistyön palvelun tavoitteena on parantaa kodin ja koulun välisiä yhteistyön edellytyksiä. Tuleva palvelu pitää sisällään mm. huoltajien, oppijoiden sekä henkilökunnan välisen viestintäratkaisuiden lisäksi oppijoiden ja huoltajien omien tietojen hallinnan sekä näkymän oppijan opinpolkuun sekä lukujärjestykseen.

Hankintailmoitus Hilmassa

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista