DigiOne on jättänyt kaksi hankintaan tähtäävää tietopyyntöä

Kaksi hymyilevää poikaa opiskelee tietokoneen äärellä

Tietopyyntö:  
Kodin ja koulun välinen yhteistyö ja viestintä


Toimintaympäristömme digitalisoitumisen sekä opetukselle ja koulutukselle asetettavien vaatimusten muuttumisen myötä koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten sekä kotien viestintätarpeet ovat monipuolistuneet. Tehokas viestintä vaatii useiden eri viestintävälineiden ja kanavien käyttöä, sekä viestinnän saumatonta linkittymistä useisiin oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien tietojärjestelmiin ja palveluihin.

Käytössä olevat kodin ja koulun väliset viestinnän ratkaisut eivät ole kehittyneet konkreettisten tarpeiden ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti, eivätkä ne täytä oppilaitosten, hallinnon ja käyttäjien nykyaikaiselle digitaaliselle viestintäratkaisulle asetettuja odotuksia.

Oppilaitosten on vaikeaa taata viestinnän saavutettavuutta. Nykyjärjestelmien puutteet pakottavat opettajat ja hallintohenkilökunnan käyttämään useita oppilaitosten omien järjestelmien ulkopuolisia viestintäkanavia, jolloin kokonaiskuvaa viestinnän toimivuudesta on mahdotonta muodostaa. Lisäksi mahdollisuudet viestinnän kohdentamiseen, ajastamiseen tai räätälöintiin ovat hyvin rajalliset, mikä osaltaan lisää tyytymättömyyttä huoltajissa sekä heikentää viestinnän saavutettavuutta. Tarkempi kohteen kuvaus on tietopyynnön liitteessä 1.

Tietopyyntö Hilmassa:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/45349/notice/61001/overview

 

Tietopyyntö: 

Hakemisen, dokumentoinnin ja päätöksenteon palvelu


Opetukseen ja koulutukseen liittyvän hakemisen, päätöksenteon ja dokumentoinnin toteuttamisessa ei ole ollut yhtenäisiä, valtakunnallisia toimintamalleja, joten hakemisen ja päätöksenteon prosesseja ja niiden dokumentointia on toteutettu kunnissa vaihtelevilla tavoilla. Prosesseihin liittyviä tehtäviä hoidetaan manuaalisesti ja/tai toisiinsa integroitumattomien ja vanhanaikaisten tietojärjestelmien ja irrallisten lomakkeiden avulla. Prosessit ovat toimintatavoiltaan puutteellisia ja hitaita sekä niiden läpivienti edellyttää useita päällekkäisiä työvaiheita. Virheiden korjaaminen aiheuttaa ylimääräisen työn lisäksi tietoturvariskejä.

Kuntalaisen näkökulmasta palvelujen piiriin hakeminen on usein haastavaa. Hakemisen ja päätöksenteon prosesseja sekä omia oikeuksia ja velvollisuuksia on vaikeaa ymmärtää. Prosesseihin liittyvät toiminnot vaativat useiden erillisten manuaalisten ja sähköisten lomakkeiden täyttämistä. Tarkempi kohteen kuvaus on tietopyynnön liitteessä 1.

Tietopyyntö Hilmassa:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/45348/notice/61000/overview

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista