DigiOne vaikutteiset kaupalliset palvelut

DigiOne vaikutteisiin kaupallisiin palveluihin kuuluvat hakemisen, dokumentoinnin ja päätöksenteon palvelut, kodin ja koulun välisen yhteistyön palvelut, luku- ja työjärjestysten sekä tilan käytön optimoinnin optimoinnin palvelut ja markkinapaikka. Kyseiset palvelut kilpailutetaan ja kehitetään yhteistyössä innovatiivisten kaupallisten toimijoiden kanssa hankkeen aikana, pois lukien markkinapaikka.
 

Nykyisen markkinapaikan, eli Edustoren, sopimusta jatketaan sopimuskauden loppuun. Palvelun kehittäjä omistaa palvelunsa immateriaalioikeudet, ellei toisin sovita. DigiOne pyrkii vaikuttamaan merkittävästi näihin palveluihin hankintojen ja yhteistyön kautta. DigiOne kilpailuttaa tähän ryhmään kuuluviin palveluihin yhden toimijan kuhunkin palvelukokonaisuuteen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa markkinoilla on useita vaihtoehtoisia palveluita, joista kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät pääsisivät kilpailuttamaan itsellensä parhaiten sopivan palvelun. Kaupallisilta toimijoilta odotamme halua kehittää palveluita yhteistyössä mukana olevien kuntien kanssa pitkäjänteisesti ja investoida uusien palveluiden tai olemassa olevien palveluiden jatkokehittämiseen. Palvelut tulee kehittää SaaS-mallin mukaisesti vuosien 2021–2023 aikana. Lue lisää yhteistyömallista tutustumalla DigOne kumppanuusohjelmaan.

Hakeminen, dokumentointi ja päätöksenteko

Käyttäjäryhmät: mm. koulusihteerit, huoltajat, rehtorit, opetushenkilökunta ja virastotason asiantuntijat

Täysin uusia palveluita tai nykyisestä parannettuja toiminnallisuuksia:

 • Opiskelupaikan hakeminen ja osoittaminen 
 • Oppimisen tuen hakeminen (päätös erityisestä tuesta) 
 • Koulun järjestämien kerhopaikkojen ilmoittautumisen/hakemisen prosessi (sis. myös aamu- ja iltapäiväkerhot): UUSI
 • Kurinpitotoimien prosessi
 • Oppilas- ja opiskeluhuollon kertomuksen laatiminen ja ylläpito
 • Lupien ja suostumisten pyytäminen ja myöntäminen: UUSI
 • Koulukuljetusten prosessi
 • Oppimisen tuen suunnittelu ja dokumentointi

 

Kodin ja koulun yhteistyö (sis. viestinnän)

Käyttäjäryhmät: mm. opetushenkilökunta, huoltajat ja oppijat

Täysin uusia palveluita tai nykyisestä parannettuja toiminnallisuuksia:

 • Hankittava viestinnän palvelukokonaisuus tulee toimimaan saumattomana osana niitä prosesseja ja prosessin osia, joissa viestintää tarvitaan ja joissa sitä tapahtuu.
 • Viestinnän palvelukokonaisuus tulee koostumaan useista applikaatioista integroituna prosesseihin (esim. opetuksen suunnittelun prosessiin integroituva opas-botti, lukujärjestyksen muutoksiin integroituvat viestikanavat huoltajalle ja oppijalle, päätöksiin ja valintoihin liittyvät herätteet ja hyväksynnät)

 

Luku- ja työjärjestyksen sekä tilankäytön optimointi

Käyttäjäryhmät: rehtorit, koulusihteerit ja muut lukujärjestystyötä tekevät

Täysin uusia palveluita tai nykyisestä parannettuja toiminnallisuuksia:

 • Lukujärjestyksen laatijan tueksi tulee älykkäät sijoittelutoiminnot oppitunneille, jotka ottavat huomioon tilat sekä ainekohtaiset opetusryhmät. Älykkäiden toimintojen tulevat olemaan laatijan apuna sekä silloin, kun laaditaan koko lukuvuoden kattava lukujärjestys, että muutoksista pitkin lukuvuotta, esim. mahdollisuus tehdä päiväkohtaisia muutoksia yksittäisiin oppitunteihin, siten että muutokset toteutuvat ko. oppitunneissa kautta koko lukuvuoden.
 • Järjestelmä osaa huomioida aikataulutuksessa erilaisia reunaehtoja, joiden vaikutus on painoarvotettu (esim. pakottavia reunaehtoja vs. toiveita)
  Luo selkeän yhdenmukaisen prosessin lukujärjestyksen laadinnalle
 • Integroituu DigiOne-alustan palveluihin ja muihin alustaan liittyneisiin palveluihin

Yhteyshenkilöt

ICT-hankepäällikkö
Jouni Kilpi
jouni.kilpi@vantaa.fi

Hankkeen kokonaisarkkitehti
Tatu Ulvila
tatu.ulvila@vantaa.fi