DigiOnen ekosysteemi laajenee Business Finlandin tuella

Oppijoita opiskelemassa yhdessä koneiden ääressä.

DigiOne-hanke on saanut Business Finlandilta merkittävän rahoituksen, jonka avulla koulutuksen palvelualustan kehittämistyötä voidaan laajentaa uusiin palveluihin ja osa-alueisiin. Business Finlandin myöntämällä rahoituksella kehitetään oppimisen edistymistä tukeva valintatarjotin ja mobiiliapplikaatioekosysteemi sekä liitetään uusia palveluita DigiOne-ekosysteemiin. Business Finlandin rahoituksen suuruus on 1,287 miljoonaa euroa, jonka lisäksi kunnat rahoittavat hanketta omalla rahoituksellaan. Hanke jatkuu 30.6.2025 saakka.

Oppimisen edistymistä tukeva valintatarjotin, mobiiliapplikaatioekosysteemi sekä ekosysteemiin liittymisen tuotteistaminen ovat Business Finlandin rahoituksen painopisteet. Valintatarjotin tukee oppijoiden oman opiskelun suunnittelua ja edistymisen seurantaa sekä auttaa oppijaa tekemään opinto- ja ylioppilaskirjoitussuunnitelman mukaisia valintoja. Mobiiliapplikaatioekosysteemin lähtökohtana on optimoida oppijan ja huoltajan tärkeimpien palveluiden käyttö mobiililaitteella ja mahdollistaa sujuva liikkuminen sovellusten välillä. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa tiedon helppo saatavuus sekä hyvä käyttäjäkokemus. Rahoituksen kolmantena painopisteenä on tuotteistaa ekosysteemiin liittyminen, kehittää DigiOnen rajapintoja ja teknisiä ratkaisuja, tukea yrityksiä palveluiden yhteensovittamisessa osaksi ekosysteemiä sekä kannustaa uusia innovatiivisia palveluita yhteistyöhön.

”Projekti vauhdittaa DigiOnen ekosysteemin kasvua ja lisää DigiOnen houkuttelevuutta alan yritysten ja uusien kuntien näkökulmasta. Ekosysteemiin liittymisen tuotteistamisen myötä DigiOnen alustalle liittyminen on entistä helpompaa”, Business Finlandin rahoitusasiantuntija Riikka Munne toteaa.

DigiOne-hankkeen jatkumisella varmistetaan palveluiden valmistuminen ja sujuva käyttöönotto sekä tuetaan kehitystyötä, joka on hyvässä vauhdissa. Edelläkävijäkuntien pilottikoulut ja hallinnon työntekijät ovat aloittaneet DigiOnen osakokonaisuuksien pilotoinnin, josta on saatu myönteistä ja hyödyllistä palautetta. Pilotoinneista saadun käyttäjäpalautteen avulla voidaan havaita ja korjata mahdollisia järjestelmän puutteita ennen lopullista käyttöönottoa. Samalla käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus tutustua uuden järjestelmän toiminnallisuuksiin, mikä helpottaa järjestelmän käyttöönottoon valmistautumista.

DigiOne on Espoon, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien sekä Kuntien Tieran yhteinen hanke, jossa kehitetään koulutuksen eri palveluita ja järjestelmiä yhteen kokoava digitaalinen palvelualusta.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista