DigiOnen joulutervehdys

Kirsi Lehto

Kirsi Lehto

DigiOne hankejohtaja

Iloinen lumiukko lumisessa maisemassa

Tämä syksy on ollut DigiOnessa ihan kuin joulupukin odotusta. Meillä on ollut useita kilpailutuksia, joiden puitteissa on saanut jännittää pitkin syksyä sitä, mitkä yritykset päättävät osallistua kilpailutukseen ja mitkä lopulta päättävät jättää tarjouksen. Hankkeen ydintiimin osalta jännitys on päättynyt sopivasti ennen joulua, sillä nyt meillä on jo tiedossa kaikki yrityskumppanit. Tiedotamme asiasta lisää alkuvuodesta, kun sopimukset on saatu allekirjoitettua. Tulemme myös kertomaan sen jälkeen tarkemmin, millaisia tavoitteita näille kehitettäville palveluille on asetettu ja miten niiden kehittäminen käynnistyy valittujen kumppaneiden kanssa. 

Siitä on aikaa reilu vuosi, kun viisi kuntaa Espoo, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa ja Kuntien Tiera allekirjoittivat allianssin kaltaisen yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa DigiOnen kehittämistä tehdään yhdessä. Keväällä 2021 matkaan tulivat mukaan myös Lahti, Jyväskylä ja Kuntaliitto. On todella hienoa, että pian ekosysteemi saadaan laajennettua vahvemmin myös yritysmaailman suuntaan! Tässä kohdin on tietysti tärkeää muistuttaa, että yritysten näkökulmasta tämä tulee olemaan vasta ekosysteemin rakentamisen lähtölaukaus. Tavoitteenamme on, että tulevina vuosina kymmenet tai jopa sadat koulutusalan yritykset voisivat liittyä mukaan DigiOne alustatalousekosysteemiin. 

Yhteistyössä on voimaa

Paljon on ehtinyt vuoden sisällä muutoinkin tapahtumaan. Mukana olevien kuntien perusopetuksen ja lukion oppijamäärä on lähes 30 % koko Suomen oppijamäärästä. Hankkeessa on yhteensä yli 30 kokopäiväistä työntekijää, todella iso määrä osa-aikaisia ja koko DigiOne organisaatiossa on tavalla tai toisella on mukana noin 500 ihmistä. Tällä joukolla on saatu työstettyä monta ainutlaatuista ja laajaa kokonaisuutta muun muassa ekosysteemin pelisäännöt, lapsivaikutusten arviointi sekä yhteiset ja harmonisoidut tietosuojan ehdot.  

Tänä vuonna kilpailutukset ovat vieneet ison ojan hankeihmisten työajasta, mutta myös sen rinnalla oma kehitystyö on saatu hienosti liikkeelle. Kehittäjiä on mukana Kuntien Tieralta, Goforelta ja Alfamelta. Tulevana vuonna painopiste siirtyy hankinnoista yhteiskehittämiseen, kun mukaan kehitystyöhön saadaan mukaan myös Opetuksen suunnittelun palvelun, Luku- ja työjärjestysten hallinnan palvelun, Kodin ja koulun yhteistyön palvelun sekä Hakemisen ja dokumentoinnin palvelun asiantuntijat ja kehittäjät. Rinnalla kulkee mukana monta muutakin tärkeää työstettävää teemaa kuten esimerkiksi ekosysteemin arvolupaukset, oppijan hyvinvointi ja tiedolla johtaminen, mittaristotyö ja laatujohtaminen sekä ekosysteemiin liittymisen prosessit ja datastrategia. 

Usko yhteiseen visioon

Vuosi on ollut haasteellinen ja todella antoisa samaan aikaan. Olemme eläneet ja kokeneet innostuksen ja onnistumisen hetkiä! Pöydälle on nostettu isompia ja pienempiä kissoja. Olemme ratkaisseet sellaisia haasteita, joita ehkä kukaan meistä ei ole aikaisemmin ratkaisut. On ollut uskomatonta, kuinka luottamusta on saatu rakennettua siitäkin huolimatta, että emme ole kaikki edes koskaan nähneet toisiamme. Johtotiimi tapasi toisensa kasvokkain ensimmäistä kertaa, kun yhteistä matkaa oli takana jo yhdeksän kuukautta. 

Nyt päällimmäisenä ajatuksissa on kiitollisuus. Olen joka päivä kiitollinen siitä, että meillä on matkassa mukana ainutlaatuinen joukko, jolla on todella monipuolista osaamista ja joilla on vahva usko yhteiseen visioon. Kun visio on kirkas ja ryhmällä monipuolista osaamista, antaa se meille kekseliäisyyttä, rohkeutta ja sisua jatkaa kohti yhteistä suuntaa, vaikka matka ei olisikaan aina helppo.  

Lämpimät kiitokseni kaikille teille, jotka olette kulkeneet matkassamme mukana tai tukeneet sitä tavalla tai toisella! Nyt toivon kaikille teille rauhallista joulun aikaa. Muistakaahan levätä hyvin, sillä ensi vuonna meillä on taas uudet haasteet edessä!


Kirjoittajasta


Kirsi Lehto toimii DigiOne hankejohtajana. Hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja kauppatieteilijä, joka tituleeraa itseään ikuiseksi oppijaksi. Kirsin erikoisosaamisalueena on digitalisaation hyödyntäminen ja monimutkaisten kokonaisuuksien ymmärtäminen. Hän on visionääri ja rohkea uudistaja, joka arvostaa ihmisten erilaisia näkemyksiä ja uskoo siihen, että tuloksia syntyy innostamisen, keskinäisen kunnioituksen ja yhteistyön avulla. Kirsi on idealisti, joka haluaa jättää maailman parempana, kuin millaisena me sen löysimme.

Kilpailutettujen palveluiden kuvaukset

 

Opetuksen suunnittelun palvelu

Palvelun avulla opettajaa tuetaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Palvelu tuo työkalut arvioinnin ja palautteen dokumentointiin sekä opettajien väliseen yhteistyöhön. Opetuksessa ja oppimisessa syntynyttä tietoa voidaan myös hyödyntää nykyistä paremmin oman opetuksen kehittämiseen. Palvelun avulla opettaja voi helposti viedä suunnitelman ja opetussisällön sähköisiin oppimisympäristöihin. Oppimisympäristöissä tehdyt oppimisen ja arvioinnin tiedot saadaan siirrettyä takaisin palveluun arvioinnin tueksi.

Kodin ja koulun yhteistyön palvelu

Kodin ja koulun yhteistyön palvelussa huoltajat, oppijat ja koulutuksen järjestäjän henkilökunta voivat viestiä sähköisesti, ja se on keskeisin huoltajan ja oppijan näkymä oppijan koulunkäyntiin. Palvelu tulee linkittymään useisiin oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien tietojärjestelmiin ja palveluihin, kuten lupa- ja hakuprosesseihin.

Luku- ja työjärjestysten hallinnan palvelu

Luku- ja työjärjestysten hallinnan palvelussa suunnitellaan annettujen tietojen perusteella luku- ja työjärjestykset, toteutetaan lukuvuoden aikaista toimintaa ja raportoidaan luku- ja työjärjestysten ajantasainen tilanne. Älykkään optimoinnin avulla mahdollistaan henkilö- ja tilaresurssien tehokas käyttö annettujen reunaehtojen mukaisesti.

Hakemisen ja päätöksenteon palvelu

Palvelu tarjoaa huoltajan ja oppijan sähköisen asioinnin ratkaisun. Hakemisen ja päätöksenteon palvelussa toteutetaan sähköisesti koulutuksen järjestämiseen liittyvät hakeutumiset ja ilmoittautumiset sekä niiden käsittely- ja päätösprosessit. Palvelu myös mahdollistaa joustavan tavan kehittää sähköisiä lomakkeita ja prosesseja.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista