Digitala tjänster i skolan hungrar efter förnyelse – DigiOne svarar äntligen på behovet

SuomiAreenassa puhuvien asiantuntijoiden kuvat sekä SuomiAreenan tunnus

Inom de digitala tjänsterna i skolvärlden sker en omvälvning som kan jämställas med uppfinningen av smarttelefoner, när de separata tillämpningarna förs in i en framtid med plattformstänkande med hjälp av DigiOne.

Under det senaste decenniet har man på undervisningsfältet prövat många slags reformer från Bee-Bot-robotar som gestaltar kodning till fenomeninlärning och från öppna inlärningsmiljöer till pulpetfrihet. Även webbundervisning började smyga in i klassrummen tills man våren 2020 på grund av coronan övergick till distansundervisning över en natt. Trots den plötsliga omvälvningen av undervisningen har de digitala reformerna släpat efter.

Webbundervisning och digitala kanaler mellan hemmet och skolan börjar vara självklara, men digitaliseringen i skolorna är mycket mer än så. I stället för ett digitalt lapptäcke behövs det en plattform där olika tjänster kan samlas och som ger mer övergripande nytta såväl internt inom organisationen som för eleverna och vårdnadshavarna. För kommuner och utbildningsanordnare är det särskilt nyttigt att sammanställa tjänster och data

Målet är en digital plattform för lärande och utbildning

Efter att ha identifierat bristerna i de digitala tjänsterna i skolvärlden inledde Vanda stad ett projekt som syftar till att skapa en digital plattform som sammanför det riksomfattande systemet för lärande och utbildning. På detta sätt uppstod DigiOne – en betydande omvandlare av lärande och samarbete. Senare, när pandemin förde skolorna till distansundervisning, visade sig behovet av DigiOne vara allt mer kritiskt.

Idag är olika digitala applikationer i skolvärlden, till exempel välkända Wilma, förlagens digitala läromedel och lärmiljöer, separata driftsmiljöer. Den DigiOne som nu utvecklas kommer att skapa öppna gränssnitt för användning av dessa och många andra applikationer, så att applikationerna är lättillgängliga för elever, lärare och vårdnadshavare.

När kommer DigiOne att finnas i fickan?

 För närvarande planerar DigiOne-projektet testning och driftsättning i snabb takt. År 2023 börjar DigiOne tas i användning i pionjärkommunernas pilotskolor: I Esbo, Jyväskylä, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda. I dessa kommuner kommer DigiOne att finnas i fickorna redan nästa år. Tjänsterna har utvecklats för hela Finland, så förhoppningen är att nya kommuner följer efter så snart som möjligt.

Fredagen den 15 juli kan man höra mer om och diskutera DigiOne på SuomiAreenas diskussionsmöte under rubriken Om skolan uppfanns idag, vilken typ av digitala tjänster skulle man skapa? På scenen diskuterar DigiOnes projektdirektör Kirsi Lehto, Tieras direktör Kari Hyvönen, utvecklingschefen för bildningstjänsterna i Jyväskylä stad Tuija Rasinen och projektets pedagogiska expert Markus Humaloja.

Mer information


Kirsi Lehto
Projektledare för DigiOne
Tfn 050 314 2815
kirsi.lehto@vantaa.fi

Kari Hyvönen
Direktör
Kommunernas Tiera Ab     
Tfn 040 529 1528
kari.hyvonen@tiera.fi

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista