Digitaliseringen i skolvärlden har varit i sin linda – DigiOne underlättar vardagen i skolvärlden och gör lärospåret smidigare

Kaksi iloista poikaa oppitunnilla

Trots det digitala språnget har de digitala tjänsterna förblivit åtskilda i skolvärlden och det finns ingen enhetlig tjänst på nationell nivå. DigiOne hämtar de digitala tjänsterna till en enda plattform för att göra vardagen enklare för elever, vårdnadshavare, lärare, skapare av digitala utbildningsmaterial och utbildningsarrangörer. Detta är en efterlängtad reform, vars pilotprojekt kommer att inledas nästa år.

Den viktigaste uppgiften för undervisningsarrangören och skolan är att säkra en säker inlärningsväg för eleven. Informationen om eleven har dock varit splittrade i separata tjänster, vilket har försvårat samarbetet mellan olika intressegrupper och utbildningsarrangörens arbete. Att få rätt information är oerhört viktigt för att beslutsfattarna ska ha tillräckligt med information för att kunna fatta beslut, till exempel i fråga om studentantagning och inlärningsstöd. ”När man med DigiOne kan sammanföra tjänsterna i en enda plattform är det möjligt för informationen att följa med eleven under övergångsskeden eller till exempel under en flytt”, säger Tuija Rasinen, utvecklingschef för bildningstjänsterna i Jyväskylä stad.

Eleven står i centrum för skolvärlden och inlärningen. För att underlätta elevens inlärning, tillväxt och utveckling måste samarbetet mellan hemmet och skolan vara så enkelt och okomplicerat som möjligt. DigiOne kommer att avsevärt främja interaktionen mellan skola och hem. ”Tidigare har systemen inte kommunicerat med varandra, vilket har lett till splittrad information och försvårat samspelet mellan olika intressegrupper”, fortsätter Rasinen. 

Förutom att främja samarbetet mellan hemmet och skolan kommer DigiOne också att underlätta lärarnas vardag. Hittills har de digitala verksamhetsmiljöerna varit splittrade, vilket har lett till en ineffektiv användning av dem. ”Det digitala språnget har inneburit ökad manuell lagring och ett antal separata system, vilket i sig ännu inte främjar elevernas inlärning och tillväxt”, säger Markus Humaloja, klasslärare och projektets pedagogiska expert.

Det är dags att bli ivrig och engagera sig

Pilotprojektet har fortskridit enligt planerna och tio föregångarkommuner kommer att kunna prova DigiOne redan nästa år. Målet är dock att få tjänsten till alla finska skolor och gymnasieskolor. “För att göra digitaliseringen av skolvärlden mer jämlik, från Hangö till Nuorgam, är det absolut nödvändigt att alla Finlands kommuner inspireras att gå med i DigiOne!”, säger Kirsi Lehto, projektledare för DigiOne.

Kontaktuppgifter för ytterligare frågor


Kirsi Lehto
Projektledare för DigiOne
Tlf 050 314 2815
kirsi.lehto@vantaa.fi

Kari Hyvönen
Direktör, Kommunernas Tiera Ab      
Tlf 040 529 1528
viestinta@tiera.fi

Lära mer om ämnet

I juli diskuterade Kirsi Lehto, Kari Hyvönen, Tuija Rasinen och Markus Humaloja om DigiOne på SuomiAreenas scen. Diskussionen kan nu ses på MTV Katsomo.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista