Edulyzer on valittu uudeksi ekosysteemikumppaniksi

Vihreällä taustalla DigiOnen ja Edulyzerin tunnukset, joiden välissä lentää paperilennokki.

DigiOne on tehnyt sopimuksen OneRoster-rajapinnan pilotoinnista tiedolla johtamisen dataa kokoavan Edulyzerin kanssa. Kumppanuus jatkaa jo aiemmin aloitettua ekosysteemipilotointia, jossa testataan tietojen siirtymistä pilotoinnissa mukana olevien palveluiden ja DigiOnen välillä. Edulyzer-palvelun avulla kerätään myös tietoa DigiOnen palveluiden käytöstä edelläkävijäkunnissa käynnistyneissä pilotoinneissa.

”Edulyzerin kanssa aloitettiin keskusteluja mahdollisesta yhteistyöstä keväällä 2023. Edulyzer on kiinnostava yritys, joka pystyy ketterästi keräämään tietoa erilaisilta kohderyhmiltä. DigiOnen siirtyessä eri palveluiden pilotointiin, tarvitsemme kootusti tietoa palveluiden kokeilijoilta. Tähän tarpeeseen Edulyzer vastaa sekä pilotointikysymysten että tulosten purkamisen muodossa”, kertoo hankejohtaja Kirsi Lehto.

Pilotointitiedon keräämisen lisäksi DigiOnessa kaivataan edelleen yritysten kokemuksia rajapintaintegraatiosta. Rajapintana toimii kansainvälinen OneRoster-rajapintastandardi.

”Haluamme olla DigiOne-ekosysteemin luotettava kumppani heti alusta alkaen. Toimivat ja testatut palvelut rajapintaintegraatioineen ovat tärkeitä palasia ekosysteemin käyttöönotossa. Tuomme omat palvelumme mahdollisimman lähelle loppukäyttäjiä ja samalla varmistamme, että Edulyzerin käyttöönotossa voidaan keskittyä sen kouluyhteisöille tuomiin hyötyihin ilman teknisen integraation vaatimaa lisäaikaa”, lupaa Sankila Edulyzerista.

Tarvittavien tietojen automaattinen siirtyminen palveluiden välillä lisää palveluiden käytettävyyttä ja madaltaa opetushenkilöstön kynnystä hyödyntää palveluita. Lisäksi palvelun ollessa integroituna DigiOneen, käyttäjän ei tarvitse kirjautua erikseen tai siirtyä eri alustalle. Palveluun tunnistautumisessa käytetään Opetushallituksen MPASSid-tunnistuksenvälitysratkaisua.

”Edulyzer luo kouluyhteisöstä saatavasta datasta näkymiä, jotka edesauttavat tiedolla johtamista ja helpottavat reagointia kouluyhteisössä tapahtuviin muutoksiin. Saumaton integraatio järjestelmiin on avain ensiluokkaiseen käyttökokemukseen. DigiOne-ekosysteemi on tällä hetkellä suurin koulutusalan tulevaisuushanke ja on hienoa olla osaltamme mukana sen kehittämisessä”, iloitsee Edulyzerin toimitusjohtaja Teuvo Sankila.

”Erilaisten yritysten mukaan saaminen on koko ekosysteemin elinehto”, taustoittaa projektipäällikkö Maria Nevala. ”Hankkeessa olemme nykyisten pilottikumppaneiden kanssa hioneet sopimuskokonaisuutta, dokumentointia ja liittymisprosessia, ja pikku hiljaa voimme avata ekosysteemin ovia uusille halukkaille yrityksille.”

Business Finlandilta saamamme jatkorahoitus mahdollistaa uusien koulutuksen palveluiden mukaan liittymisen. Näemme, että DigiOnen sisältämän datan avulla voitaisiin synnyttää Suomeen uudenlaisia yrityksiä, jotka osaltaan keventävät koulujen ja opetuksen hallinnan arkea”, visioi hankejohtaja Kirsi Lehto. Ekosysteemiin liittyminen pyritään tekemään yrityksille mahdollisimman helpoksi.

Jatkorahoituksen avulla selvitetään myös uusia rajapintaratkaisuja, joiden avulla mahdollistetaan monipuolinen datan liikkuminen DigiOnen ja yrityksen välillä. Rajapintavalinnoissa toivomme yrityksiltä aktiivista yhteistyötä.

Pilotointikumppanin esittelyEdulyzer Oy
Edulyzer on erikoistunut kouluyhteisöistä kerättävän datan analysointiin ja hyödyntämiseen tiedolla johtamisen välineenä. Tietoa kerätään Edulyzer-sovelluksella esitettävin kysymyksin ja analysoidut tuloskoonnit ovat opettajien ja kouluyhteisön johdon käytettävissä helposti luettavien dashboard-näkymien kautta. Edulyzer haluaa olla aktiivisesti rakentamassa kouluyhteisöjä, joissa jokaisen potentiaali tulee näkyviin ja arvostetuksi.

Lisätietoja


DigiOne-hanke
Maria Nevala
maria.nevala@vantaa.fi
www.digione.fi

Edulyzer Oy
Teuvo Sankila
teuvo.sankila@edulyzer.com
www.edulyzer.com

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista