Ekosysteemi laajenee – oletko valmis?

Maarit Nyqvist

Maarit Nyqvist

Hankeasiantuntija, Vantaan kaupunki

Pilotointikumppanit odottavat esityksen aloitusta Pilotointikumppaneiden julkistustilaisuus ITK-konferesissa. Kuvassa Alfons Educationilta Tommi Jäkkö ja Rami Lappalainen, Qridiltä Henri Karjalainen sekä DigiOne-hankeen edustajana Maarit Nyqvist.

DigiOne lähestyy hurjaa vauhtia kohti tuotantokäyttöä, ja on aika pilotoida palveluiden liittämistä ekosysteemiin. Koska toimimme täysin uudella maaperällä, uusien toimijoiden mukaan ottaminen tuntuu jännittävältä. Ei liene helppoa pöydän toisellakaan puolella, kun pitäisi uskaltaa hypätä mukaan keskeneräiseen ympäristöön. Miten voitetaan luottamus puolin ja toisin, jotta voidaan lähteä tekemään yhdessä, vaatimattomasti sanoen, digioppimisen vallankumousta?

Suomi on aika pieni maa. Opetuksen sektori on vielä pienempi ja kun mennään digioppimisen teemoihin, voidaan sanoa, että kaikki tuntevat toisensa. Onnistumiset kuuluvat kauas ja epäonnistumiset vielä kauemmas. Pilotoinnin luonteeseen kuuluu mahdollisuus myös epäonnistua, mutta onko meillä varaa siihen?

Filosofian Akatemia on määritellyt pilotin päämääräksi viimeisen validaation tekemisen ja varmistamisen siitä, että homma toimii niin kuin pitää. Tämä poikkeaa esimerkiksi kokeilusta, jossa päämääränä on tuottaa merkittävää uutta tietoa kehitteillä olevaan tuotteeseen tai ideaan. Ekosysteemimme perustuu standardeihin, esimerkiksi OneRoster-rajapintaan.  Standardien käyttö vahvistaa sekä meidän, että palveluntuottajien selustaa. Meidän ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, kun voimme hyödyntää jo olemassa olevaa.

Yhdessä yhteiseen maaliin

DigiOnea  on kehitetty useamman vuoden ajan. Odotukset ovat kasautuneet, mitä lähemmäs tuotantokäyttöä kuljemme. Opettajilla on odotuksia, huoltajilla on odotuksia, hallinnon työntekijöillä on odotuksia ja meillä hanketyöntekijöillä on odotuksia. Odotuksia on myös palveluntarjoajilla. Olisi mahtavaa sanoa, että kaikki on jo valmista, mutta se olisi valhe. Emme saa valmista aikaseksi yksin, vaan tarvitsemme siihen edelläkävijäkumppaneita.

Edelläkävijän rooli on tietyllä tavalla myös riski. Ensimmäiseen pilotointiin mukaan lähteneitä kumppaneita yhdistääkin rohkeus, ketteryys ja visio paremmasta oppimisen ympäristöstä, jossa tieto kulkee sujuvasti alustan ja oppimisympäristön välillä – tietosuojaa unohtamatta.

Otsikon kysymykseen voimme näin pilotin alkuvaiheessa varovasti vastata: todennäköisesti kyllä! Lopullisen vastauksen saamme pilotoinnin päättyessä syksyllä. Yksi asia kuitenkin on varmaa, pilotointi tulee näyttämään meille, kuinka kaukana olemme lopullisesta päämäärästämme ja mitä meidän tulee tehdä saavuttaaksemme sen. Mikäli päädymme tekemään vielä toisen pilotin, se tulee edellä mainitun määritelmän mukaan olemaan pikemminkin varmistusta siitä, että homma toimii kuten pitää.

 

Kirjoittajasta

Maarit Nyqvist on tuorein tulokas DigiOne-tiimissä. Hän toimii hankeasiantuntijana vastuullaan ekosysteemin koordinointi ja tiedolla johtamisen, tilastoinnin ja raportoinnin edistäminen. Maarit on koulutukseltaan filosofian maisteri (kognitiotiede), sosionomi ja ammatillinen opettaja. Uudet teknologiat saa hänet syttymään, mutta näkökulmana on aina ihminen teknologian käyttäjänä.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista