Johdon foorum tarjoaa puitteet kokonaiskuvan muodostamiselle ja asiaan sitoutumiselle

Tuija Lindstöm

Tuija Lindstöm

Hankeasiantuntija

Teams keskustelussa johdon foorumin osallistujat

 On ollut ilo todeta, että kaikki kunnat ovat löytäneet joukkoihinsa monipuolisia asiantuntijoita, joiden kokemus ja osaaminen hyväksi yhteiselle hankkeellemme. Yhteinen kehittäminen kuuden kunnan ja Kuntien Tieran kesken on siis lähtenyt hyvin käyntiin, vaikka liikkuvaan junaan on hankala hypätä, varsinkin silloin, kun vauhti on kova. 

DigiOnen ensimmäisen johdon foorumin ohjelma oli todella monipuolinen, ja siihen osallistui laaja joukko hankkeessa mukana olevien kuntien, Kuntien Tieran, Kuntaliiton, Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin johdon edustajia. Johdon foorumin yksi tavoitteista on johdon sitouttaminen, kuuleminen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen sekä yleisen vuoropuhelun lisääminen.

Tavoitteena on tuoda yhteiseen keskusteluun oppimista ja koulutusta koskevia, merkittäviä kysymyksiä sekä nostaa esille uusia ideoita niiden ratkaisemiseksi. Lisäksi johdon foorum tarjoaa puitteet kokonaiskuvan muodostamiselle ja asiaan sitoutumiselle. Nämä kaksi asiaa ovatkin edellytyksenä toiminnan muutokselle.
– Sitoutunut johto on halukas viemään asiaa eteenpäin sekä yhdessä että omilla tahoillaan, toteaa DigiOne hankkeen vastuullinen johtaja Ilkka Kalo.

Ajankohtaisia aiheita ja mielenkiintoisia keskusteluita

Ensimmäisessä johdon foorumissa tarkasteltiin hankkeen tavoitteita sekä ajankohtaisia aiheita. Samalla esiteltiin tulevia palveluita ja kilpailutuksia sekä keskusteltiin pienemmissä ryhmissä mm. tulevaisuuden tarpeista. Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske ja Ilkka Kalo haluavat lämpimästi kiittää ryhmää, joka valmisteli foorumia. Sidosryhmien edustus, erityisesti Kuntaliiton ja Opetushallituksen osalta, oli vahva. Oli myös mielenkiintoista kuulla Helsingin kaupungin ajankohtaiset kuulumiset kehittämisen saralta. Samalla välittyi tunnelma siitä, että yhteistyömme tulee olemaan hedelmällistä. 

Johdon foorum järjestetään seuraavan kerran toukokuussa ja silloinkin vielä etäkokouksena vallitsevan koronatilanteen takia. Elokuun 2021 tilaisuus on tarkoitus pitää livetapaamisena Vantaalla. Tilaisuuden järjestelyistä vastaavat hankkeen kunnat vuorojärjestyksessä. 
– On hienoa huomata, kuinka sitoutuneesti DigiOnen johdon foorumeihin suhtaudutaan, iloitsee Kalo. 
Ensimmäisen johdon foorumin jälkeen voimmekin hyvillä mielin katsoa tulevaan.

Kehittämisen juna on lähtenyt liikkeelle ja kaikilla meillä tulee olla tiedossa tarkka reitti junan kulusta. On tärkeää, että kaikki kehittäjät ovat mukana, jotta reitistä tulee halutunlainen.  


Kirjoittajasta

Tuija Lindstöm

Tuija Lindström toimii DigiOnessa hankeasiantuntijana ja hänen työtehtäviin kuuluu hankkeen eri osakokonaisuuksien johtamisen tukeminen. 

Tuija on  tehnyt Vantaalla varsin monipuolista uran. Hän on opettanut monissa vantaalaisissa yläkouluissa ja nyt viimeisimmät vuodet hän on työskennellyt perusopetuksen opetustoimen asiantuntijana, jossa työ on painottunut viestintään, pedagogiseen tieto- ja viestintäteknologiaan sekä perusopetuksen johtamisen tukeen. 

Tuija on ollut hankkeen parissa enemmän tai vähemmän joko sivusta seuraajana tai aktiivisena toimijana aina sen alkutaipaleelta alkaen. Kahdessa vuodessa silloinen ajatus ja tahtotila ovat saaneet konkretiaa.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista