Hankintailmoitus: DigiOnen ohjaava valintatarjotin


DigiOne on jättänyt hankintailmoituksen Ohjaava valintatarjotin -palvelun hankinnasta. Kilpailutukseen liittyvä kokonaisuus on hankkeeseen nähden oma erillinen projektinsa, mutta Ohjaava valintatarjotin kehitetään kiinteäksi osaksi DigiOnen kokonaisuutta. Hankinnan kohteena olevan kehitystyön tavoitteena on tuottaa toiminnallisuudet, joilla hallitaan seuraavan ja käynnissä olevan lukuvuoden valinnaisaine- ja kurssivalintoja. 

Hankinnan kohteena on ohjelmistokehitysprojekti

  • Projektissa kehitetään opiskelijoiden opintosuunnitelmia ja opiskeluvalintoja käsittelevä digitaalinen palvelu DigiOne palvelukokonaisuuteen.
  • Projektissa toimitaan osana DigiOne-hankkeen SAFe-mallin mukaista kehitystoimintaa.
  • Projekti toteutetaan DigiOne-hankkeen teknologiavalintojen mukaisesti.
  • Projektissa kehitettävä palvelu kehitetään osaksi olemassa oleva mikropalvelu-, rajapinta- ja käyttöliittymäarkkitehtuuria.
  • Projektin tuotosten IPR-oikeuksien omistajuus tulee erikseen sekä tilaajalle että toimittajalle.

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä tullaan käyttämään hankintalain (1397/2016) 34 §:n mukaista neuvottelumenettelyä.

Hankinnan kohteena olevan ohjelmistokehitysprojektin tuottaman palvelun päätoiminnot ovat:

 

Opintosuunnitelmien hallinta oppilaitoksen hallinnolle
(perusopetus ja lukio)

Toiminnon avulla oppilaitokselle voidaan luoda opintosuunnitelmapohjia. Opintosuunnitelmapohjan avulla kuvataan oppilaitoksen valittavat opinnot vuositasoittain. Perusopetuksessa opintosuunnitelmapohja kuvaa kunkin vuosiluokan oppilaille suunnattuja valinnaisia opintoja. Lukiossa opintosuunnitelma kuvaa kaikkia niitä opintoja, joita oppilaitos tarjoaa opiskelijalle. Opintosuunnitelmapohja voi sisältää myös valmiin suunnitelma-aihion oppijaa varten.

Valintojen hallinta oppilaitoksen hallinnolle
(lukio)

Valintatarjottimen hallintatoimintojen avulla luodaan opiskelijoille osoitettuja valintatarjottimia. Valintatarjottimien avulla kuvataan lukion periodeittain toteutuvat opetusryhmät, joihin opiskelijat osallistuvat. Valintatarjotin esittää kaikki määritetyt oppilaitoksien opetusryhmät.

Ylioppilas- ja opintosuunnitelma opiskelijoille
(lukio)

Toiminnon avulla opiskelijat voivat ylläpitää omaa opintosuunnitelmaa oppilaitoksen opintosuunnitelmapohjassa määritetyn mukaisesti. Opiskelijat voivat suunnitella lukio-opintojensa etenemistä ja tehdä yo-suunnitelman.

Valinnaisainevalintojen opintosuunnitelma oppilaille
(perusopetus)

Toiminnon avulla perusopetuksen oppilaat voivat ylläpitää valinnaisten opintojen suunnitelmaansa opintosuunnitelmapohjassa määritetyn mukaisesti. Oppilaat voivat tehdä valinnaisainevalintoja.

Valintatarjotin oppijoille
(lukio)

Toiminnon avulla lukio-opiskelijat voivat tehdä opintojaksovalinnat jaksoittain (periodi) oppilaitokselle luodun valintatarjottimen mukaisesti. Opiskelijat voivat osallistua opetusryhmiin tai perua osallistumisensa opetusryhmiin.

 

Hankinnan määräajat

Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika on 10.6.2024 kello 12.00.
Hankintaan liittyvien kysymysten määräaika on 24.5.2024 12.00.

Lennokki2

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista