Hyvinvointi edellä digitaalisuutta kehittämässä

Jukka Miettunen

Jukka Miettunen

DigiOne-hankepäällikkö, Oulun kaupunki

Tyttö istuu ikkunalaudalla katsellen ulos

Edesmennyt enoni oli ulkoilman karaisema hiljainen mies, jolla ei ollut mahdollisuuksia kouluttautua. Maatöiden ohessa hän katosi aina puuverstaalle tai pajaan, joiden työkalut hän oli suurimmaksi osaksi itse tehnyt. Nyt aikuisena ymmärrän, että paitsi hän valmisti siellä tarve-esineitä ja ilahdutti muita käyttöesineillään, tuotti hän itselleen hyvinvointia hyödyntäen omia taitojaan ja luovuuttaan. Lepää rauhassa Arvi-eno! Tekemäsi ikuisesti kestävät kangaspuut kolkattavat tänäkin päivänä monessa pirtissä. Samalla jätit myös sisarenpojallesi innostuksen kädentaitoihin.

Nykyajan digitaidot

Mitä tällä on tekemistä DigiOne-hankkeen kanssa? Paljonkin. Digitaidot ovat nykypäivän nikkarointia ja tinkeröintiä. Uudessa opetussuunnitelmassa, useissa ohjaavissa asiapapereissa, kuten myös DigiOne-hankkeessa, korostetaan lapsen oikeutta turvallisiin ja monipuolisiin oppimisympäristöihin, työelämän taitojen harjoittelemiseen sekä omien vahvuuksien löytämiseen, niin fyysisissä kuin digitaalisissa ympäristöissä. Lapsella ja nuorella on siis oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun myös digitaalisissa ympäristöissä, mikä tarkoittaa esimerkiksi pääsyä julkisissa tiloissa ilmaiseksi ja turvallisesti digitalisiin työtiloihin ja työkaluihin. Jo peruskoulun alaluokilta alkava, systemaattisesti ohjattu kasvu digitaalisten ympäristöjen työkalujen käyttäjäksi, lisää lasten ja nuorten itseohjautuvuutta, osallisuutta ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista.

Toiminnan muutoksen johtaminen

Digione-hanketta vetävät kunnissa hankepäälliköt, joiden päätehtävänä on toiminnan muutoksen johtaminen. Jokaisella hankepäälliköllä on myös tuoteomistajuus johonkin hankkeen osaprojektiin. Turku vetää lukujärjestystyötä, Tampere kodin ja koulun yhteistyötä ja Espoo hakemisen, dokumentoinnin ja päätöksenteon palveluita. Omalle kotikaupungilleni Oululle tuli vastuualueeksi hyvinvointi ja tiedolla johtaminen, jota vedän omalta osaltani.

Digione-hanke ei siis ole unohtanut myöskään hyvinvointia ja se on yksi tärkeä painopiste. Hyvinvoiva lapsi oppii paremmin ja hyvinvoinnin osuutta ei voi korostaa liikaa. Liian usein digitaaliset välineet ja sosiaalinen media nähdään hyvinvointia vähentävänä, jopa negatiivisena asiana. Digitaalisuus on täällä pysyvästi ja siihen liittyy voimakas hyvinvointia tukeva ja hyvinvointia elämään tuova merkitys, jota ei voi jättää huomioimatta.

Tiedon avulla kohti hyvinvoinnin kasvua

Jokainen koulutussektorilla työskentelevä tarvitsee hyvinvointidataa päätöksentekoon ja päivittäiseen työskentelyyn. Koulussa kohtaamamme ongelmat ovat monesti vain jäävuoren huippu. Tarvitsemme tietoa siitä, mitä tapahtuu pinnan alla, jotta opettajat, rehtorit ja koulutuksen järjestäjät pystyvät ennakoimaan ja reagoimaan tuen tarpeisiin. 

Hyvinvoiva oppilas voi paremmin, mikä johtaa parempiin oppimistuloksiin. Uutta tietoa tarvitaan nyt olemassa olevan tiedon lisäksi esimerkiksi sosiaalisista suhteista, terveydestä, perheiden tilanteesta ja tunnetaidoista. Tällainen tieto on tällä hetkellä vaikeasti saatavilla, ja DigiOne-hanke pyrkiikin huomioimaan tiedolla johtamisen tarpeet mm. oppilaitoshallinnan-, vuosisuunnittelun- ja opetuksen suunnittelun -osaprojekteissa. Toiveena on myös, että kaupallisina palveluina tullaan tuottamaan mahdollisimman paljon hyödyllisiä työkaluja oppijan hyvinvoinnin palveluihin. 

Tehdään siis yhdessä paremmat oppimisen ja hyvinvoinnin edellytykset!


Kirjoittajasta

Jukka Miettunen toimii hankepäällikkönä Oulun kaupungissa. Hän on pitkän linjan kehittäjä ja digireksi, joka on toiminut kouluilla opettajana ja rehtorina, mutta myös hallinnon eri tehtävissä mm. suunnittelijana ja projektipäällikkönä. Kehittämisen halu, kiinnostus teknologiaan, toimintakulttuurin muutoksen sekä oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen ovat olleet Jukan punaisena lankana hänen tekemisissään. Motossaan hän siteeraa Nelson Mandelaa: ”Education is a powerful weapon.”

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista