Informationsmöte om DigiOne för utbildningsanordnare 9.6.

Poika opiskelee tietokoneen ääressä

Välkommen till informationsmötet om DigiOne för att höra om lärandets nya ekosystem!
DigiOne är ett finskt projekt för lärande och utbildning som omfattar sju kommuner och Kuntien Tiera. Syftet med projektet är att skapa ett nationellt ekosystem för lärande, och en digital serviceplattform. Projektets primära syfte är bland annat att stödja den lärande genom att utveckla en mer jämlik verksamhetsmiljö inom utbildningen och stödja individuella studievägar.

På mötet informerar vi närmare om vad DigiOne handlar om och hurdana tjänster serviceplattformen kommer att innehålla. Vi redogör också för vilken typ av verksamhetsförändring som eftersträvas med hjälp av de tjänster som utvecklas och hur utbildningsanordnarna kan ansluta sig till DigiOnes ekosystem.

Under våren inleds konkurrensutsättningar av fyra olika servicehelheter inom projektet. Tjänsterna är:

  • Hantering av läs- och arbetsordning
  • Samarbete mellan hem och skola
  • Ansökning, dokumentering och beslutsfattande
  • Planering av undervisning och dokumentering av bedömning

Informationsmötet ordnas onsdagen den 9 juni kl. 10–11 via Teams (ingen separat anmälan).
Du kan delta i mötet via länken.

Närmare information på våra webbsidor.