Innolla kohti muutosta!

Sini Tarkiainen  & Liisa Kilkka

Sini Tarkiainen & Liisa Kilkka

Veromäen pilottikoulun opettajat, Vantaan kaupunki

Iloisia oppijoita ja opettaja opetustilanteessa.

Saimme mahdollisuuden osallistua Vantaan DigiOne kickoff-tilaisuuteen, joka oli kohdennettu Vantaan DigiOne-pilottikouluille. Tapahtumassa oli niin asiantuntijoiden pitämiä yhteisiä osuuksia, kuin myös aikaa koulujen omalle pohdinnalle siitä, mistä kehityskohdista kukin koulu lähtee liikenteeseen. Tilaisuus antoi hienon kokonaiskuvan hankkeen tilanteesta ja näkymän suunnitelmien konkretisoitumisesta tuleviksi palveluiksi.

On ollut mielenkiintoista nähdä, miten DigiOne on kohonnut paikallisesta hankkeesta useita isoja kaupunkeja käsittäväksi kokonaisuudeksi – hankehan kattaa jopa noin 30 % Suomen kouluista! Odotamme kokonaisuuden tuovan suuria muutoksia ja helpotusta erityisesti opettajan työhön. Ehkä suurimpia odotuksia opettajan näkökulmasta kohdistuu siihen, että pääsisimme moninkertaisesta kirjaamisesta eroon ja siihen, että digitaalisen työpöydän työvälineet olisivat enemmän opetusta palvelevia ja erilaiset sähköiset ympäristöt integroituisivat toisiinsa saumattomasti. Tällainen toiminnan muutos ei aiheuttaisi päälle liimattua toimintaa, vaan saisi aikaan pitkäjänteisen muutoksen jokaisen arjen helpottamiseksi. Toki on pohdittava, kuinka muutos saadaan kaikille jalkautetuksi huomioiden jokaisen koulun sekä yksilön erilaiset lähtökohdat ja resurssit. Jokainen meistä omaa tietynlaiset taitotasot ja ajatusmaailmat esimerkiksi digitaalisuuden osalta. Kuitenkin yhteisesti luotu oppimiskulttuuri tukee koko koulun toimintaa ja kehitystä. Vahva yhteinen näkemys ja tahtotila ovat tärkeitä toiminnan muutoksessa ja päämäärään pääsemisessä. 

”Toivomme, että DigiOnen uudistukset helpottavat opettajien arkea yhdistäen käytänteitä, mutta jättäen kuitenkin opettajan työlle tärkeän ja ominaisen vapauden tunteen työn tekemiseen.”

Opetussuunnitelma suunnittelun selkärankana

Opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt korostuvat DigiOnen opetuksen suunnittelun työkaluissa. Uskomme tämän mahdollistavan hienosti sen, että opetussuunnitelman käyttö suunnittelun selkärankana vahvistuu. Opetussuunnitelma on kaikille näkyvissä, ja se ohjaa eri oppiainekokonaisuuksia ja jaksosuunnitelmia. Tämän lisäksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteet tulevat kohdennetusti käyttöön sekä aktiivisemmin osaksi oppilaan kehitystä ja arviointia. DigiOnen kautta opettaja saa ideoita, suuntaviivoja ja toimintamalleja työhönsä sekä tuntiensa suunnitteluun. Alustalla toimivan opetuksen suunnittelun palvelun ajatus on hyvä, ja se tarjoaa useita eri mahdollisuuksia opetuksen toteuttamiseen. Toivomme, että DigiOnen uudistukset helpottavat opettajien arkea yhdistäen käytänteitä, mutta jättäen kuitenkin opettajan työlle tärkeän ja ominaisen vapauden tunteen työn tekemiseen. 

Arvioinnin läpinäkyvyys tukee kasvatuskumppanuutta

DigiOne tuo meille hienon mahdollisuuden siihen, että opettajan jaksoon suunnittelema kokonaisuus ja siihen liittyvä arviointi on läpinäkyvää myös oppilaiden huoltajille. Oppimistehtävien tai kokeiden pisteet tai tulokset tulevat suoraan näkyviin, jolloin osaamisen tasoa on helppo seurata myös kotona. Jakson suunnitelmista on nähtävillä, mistä arvosana muodostuu. On upeaa, jos nämä asiat tulevat näkyviin selkeästi jokaisen opintokokonaisuuden yhteyteen. Uskomme, että opettajat usein käyvät jakson alussa juuri kyseisen jakson arviointiin vaikuttavat asiat läpi oppilaiden kanssa, mutta näiden informoiminen huoltajille saattaa usein jäädä vähemmälle huomiolle. 

Jakamisen kulttuuri opettamisessa

Meidän koulussamme Veromäessä on pitkäjänteisesti pyritty tekemään yhteissuunnittelua ja olemme pyrkineet ylläpitämään talossa jakamisen kulttuuria. Meillä on yhteinen sähköinen materiaalipankki, jossa kaikki ideat ovat työyhteisön yhteisesti käytettävissä. Yhteissuunnittelu toimii pitkälti sähköisissä ympäristöissä. Yhteissuunnitteluun uskomme DigiOnen tuovan paljon uutta ja mullistavaa. On upeaa, jos kaikki tavoitteet, sisällöt, ideat, materiaalit ja työkalut löytyvät saman järjestelmän alta. 

Yhden kirjautumisen taktiikka

Veromäessä on pitkäjänteisesti tehty työtä sen eteen, että jokaisella oppilaalla olisi oma koulun tarjoama tietokone käytössään. Uskomme, että kaikki DigiOnen tuomat mahdollisuudet saadaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön, kun oppilailla on helppo pääsy sähköisiin järjestelmiin ja materiaaleihin omalla laitteella. Olemme koko kouluna hyödyntäneet niin kustantajien kuin itse työstämiämme sähköisiä materiaaleja jo pitkään. Tähän mennessä päästäksemme käyttämään kaikkia järjestelmiä niihin on pitänyt kirjautua aina erikseen. Uskomme DigiOnen vähentävän tätä klikkailujen määrää ja helpottavan myös oppilaiden pääsyä tarvittaviin materiaaleihin. 

Innolla kohden toiminnan tulevaa muutosta – DigiOne yhdistää!

 

Kirjoittajista

Sini ja Liisa ovat toteuttaneet yhteisopettajuutta eri tasoilla jo usean vuoden ajan lähtien kiinteästä yhteissuunnittelusta aina tällä hetkellä toimivaan jatkuvaan samanaikaisopettajuuteen, jota ovat toteuttaneet yhteisessä tuplaluokassa jo lähes kolmen vuoden ajan. He ovat kehittäneet luovasti oppimisympäristöjen ja sähköisten oppimateriaalien käyttöä. Pandemia-ajan yllättävät etäopetusjärjestelyt toivat uskoa siihen, että sähköisten järjestelmien käytön harjoittelu arjessa kantoi hedelmää myös poikkeusoloissa. 

Sini Tarkiainen on idearikas, aikaansaava ja uudistava luokan- ja matematiikan opettaja sekä vararehtori Veromäen koulussa Vantaalla. Sini on kiinnostunut sähköisten järjestelmien hyödyntämisestä opetuksen lisäksi työyhteisössä ja onkin kehittänyt omassa koulussa monia sähköisiä systeemejä kouluarjen pyörittämisen helpottamiseksi. 

Liisa Kilkka on innovatiivinen ja luova luokanopettaja ja koulun johtoryhmän jäsen Veromäen koulusta Vantaalta. Hän omaa mahtavan taidon löytää nerokkaita ratkaisuja moniin koulumaailman haasteisiin. Liisa on kiinnostunut koulun ja opetuksen kehittämisestä ja oppimisen ohjaamisesta. 

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista