Julkisomisteinen DigiOne kiihdyttämässä kaupallisten palveluiden kehittämistä

Kirsi Lehto

Kirsi Lehto

DigiOne hankejohtaja

Oppijat opiskelevat luokassa yhdessä opettajan johdolla.

DigiOne on seitsemän kaupungin, Kuntien Tiera Oy:n ja Kuntaliiton yhteinen hanke, jossa rakennetaan koulutuksen uutta alustatalousekosysteemiä. Business Finland on hankkeessa mukana rahoittajana. Olemme saaneet jossakin määrin ihmettelyä siitä, miksi olemme päätyneet nyt valittuun liiketoimintamalliin ja miksi DigiOne kunnat omistavat uuden koulutusalustan sen sijaan, että olisivat kilpailuttaneet kokonaisuuden vapailla markkinoilla. DigiOnessa valittu liiketoimintamalli ei ole todellakaan sattumaa, vaan avoimien markkinakeskustelujen ja pitkän selvitystyön tulos.

Mukana olevat kunnat kokivat, että aika on ajanut ohi käytössä olevan yritysomisteisen oppilaitoshallinnan palvelusta. Palvelua ei ollut kehitetty vuosiin koulutuksen järjestäjien toivomalla tavalla.  Nykyisessä palvelussa ei ollut, eikä edelleenkään ole, nykyaikaisia avoimia rajapintoja ja tieto ei ole rakenteista. Sen vuoksi uusia koulutuksen järjestämistä tai oppimista tukevia palveluita syntyy aivan liian vähän. Data ei liiku standardoitujen ja avoimien rajapintojen kautta molempiin suuntiin ja siksi esimerkiksi muiden palveluiden integrointi ja tiedolla johtaminen on vaikeaa. Toisaalta markkinoilla ei ollut myöskään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Meillä kunnilla oli vahva tunne siitä, että olimme toimittajaloukussa.  

Ratkaisuna alustatalousekosysteemi

Aloimme pohtia erilaisia vaihtoehtoja, koska emme halunneet päätyä uuteen toimittajaloukkuun kilpailutuksen kautta ja koska halusimme, että markkinat jatkossakin kehittyvät ja pysyvät avoimena uusille yrityksille. Lopulta päädyimme siihen, että sopivin ratkaisu saavuttaa tavoitteet on alustatalousekosysteemi, jossa julkisesti omistetun digitaalisen alustan avulla pystytään yhdistämään useita eri kaupallisia palveluita siten, että data liikkuu helposti palvelusta toiseen nykyaikaisten ja avoimien rajapintojen kautta. 

Aloitimme laajat ja avoimet markkinakeskustelut jo vuonna 2019. Keskustelimme isojen ja pienten yritysten kanssa. Isot yritykset olivat sitä mieltä, että ne eivät suostu tulemaan minkään toisen ison yrityksen alustalle. Pienet yritykset olivat puolestaan sitä mieltä, että ne eivät halua tulla ison yrityksen omistamalle alustalle, koska yleensä ennemmin tai myöhemmin isot kaupalliset toimijat alkavat dominoida markkinoita. Alustan omistajan ylläpitomaksut saattavat nousta kohtuuttomiksi, jolloin erityisesti pienemmille yrityksille taloudellinen yhtälö olisi ollut mahdoton. Jos siis olisimme kilpailuttaneet alustakokonaisuuden, olisi auttamatta käynyt niin, että ekosysteemi olisi jäänyt tyngäksi.  

Koska tavoitteenamme on DigiOne-alustatalousekosysteemi, johon kaikki toimijat ovat tervetulleita, päädyimme siihen ratkaisuun, että alustan ja siihen liittyvän oppilaitoshallinnan (jossa data sijaitsee) on oltava julkisomisteinen. Vain siten voidaan varmistaa, että alustan rajapinnat pysyvät avoimena ja ilmaisena (tai vähintäänkin kohtuullisen hintaisena) jatkossakin. Samalla meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda koulutuksen toimialalle standardoituja uusia toimintatapoja ja malleja, joista hyötyvät kaikki mukaan tulevat toimijat. Tällä hetkellä jokainen kunta ja jokainen yritys toimivat kukin omalla tavallansa, mikä tulee sekä yrityksille että yhteiskunnalle todella kalliiksi. 

Tavoitteenamme DigiOnessa on luoda koulutustoimialan reilu ekosysteemi, jonka tärkein tavoite on oppiminen. Tärkeää on luoda eheä opin- ja kasvunpolku jokaiselle lapselle ja nuorelle.  

Alusta yhdistää julkiset ja kaupalliset toimijat 

Uskomme edelleen, että valittu liiketoimintamalli on paras mahdollinen juuri sen vuoksi, että se yhdistää julkiset ja kaupalliset toimijat samaan ekosysteemiin ja samaan digitaaliseen alustaan. Jo nyt mukana palveluiden kehittämisessä on inhouse-yhtiö Kuntien Tieran lisäksi kuusi kaupallista yritystä; ekosysteemi siis avaa markkinoita nykyistä laajemmalle joukolle yrityksiä. Kaikki mukana olevat toimijat on kilpailutettu joko Kuntien Tieran tai isäntäkunta Vantaan toimesta.  

Tulevaisuudessa ekosysteemiin voi tulla mukaan myös DigiOnessa mukana olevan kunnan kilpailuttamia yrityksiä. Tavoitteenamme on laajentaa ekosysteemiä jo tänä vuonna ja saada tulevina vuosina mukaan kymmeniä tai jopa satoja uusia yrityksiä ja koulutuksen järjestäjiä. Parhaimmillaan DigiOne-ekosysteemi toimi tulevaisuudessa kiihdyttämönä sellaisille uusille ja innovatiivisille palveluille, joista emme osaa tänä päivänä edes unelmoida!  

Vielä lopuksi haluan muistuttaa, että digitalisaatio, julkiset hankinnat ja ekosysteemin rakentaminen ovat lopulta vain välineitä kohti tärkeämpää päämäärää. Tavoitteenamme DigiOnessa on luoda koulutustoimialan reilu ekosysteemi, jonka tärkein tavoite on oppiminen. Tärkeää on luoda eheä opin- ja kasvunpolku jokaiselle lapselle ja nuorelle.  

Jokaisen DigiOne ekosysteemiin mukaan tulevan toimijan tulee hyväksyä yhteiset arvomme: oppiminen, yhteistyö, yhdenvertaisuus ja käyttäjäkeskeisyys. Reilua ekosysteemiä ei synny ilman uudenlaista ajattelua ja uudenlaista yhteistyötä! 


Kirjoittajasta


Kirsi Lehto toimii DigiOne hankejohtajana. Hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja kauppatieteilijä, joka tituleeraa itseään ikuiseksi oppijaksi. Kirsin erikoisosaamisalueena on digitalisaation hyödyntäminen ja monimutkaisten kokonaisuuksien ymmärtäminen. Hän on visionääri ja rohkea uudistaja, joka arvostaa ihmisten erilaisia näkemyksiä ja uskoo siihen, että tuloksia syntyy innostamisen, keskinäisen kunnioituksen ja yhteistyön avulla. Kirsi on idealisti, joka haluaa jättää maailman parempana, kuin millaisena me sen löysimme.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista