Kaupalliset palvelut

Kaupalliset palvelut ovat täysin kaupallisten toimijoiden kehittämiä ja omistamia. Palveluiden tuottajilta edellytetään DigiOnen pelisääntöjen noudattamista ja palvelun liittämistä alustaan API-rajapintojen kautta.
 

Kaupalliset palvelut ovat täysin kaupallisten toimijoiden kehittämiä ja omistamia. DigiOne tukee koulutuksen järjestäjää hankinnassa valmisteluprosessin kautta (mm. teknisen yhteensopivuuden ja tietoturva- sekä tietosuoja-asioiden varmistaminen) sekä tuottamalla mallidokumentit minikilpailutusta varten. Koulutuksen järjestäjä voi tämän jälkeen joko minikilpailuttaa palvelun itse tai ostaa minikilpailutuksen Kuntien Tieralta palveluna. Kaupallisten palveluiden tuottajilta odotamme DigiOne yhteensopivuutta mm. API-rajapintojen kautta, yhteisten ekosysteemien pelisääntöjen noudattamista (mm. tietoturva- ja suoja, tekniset ja eettiset näkökulmat) sekä halua tehdä yhteistyötä muiden ekosysteemin toimijoiden kanssa. Lue lisää yhteistyömallista tutustumalla DigOne kumppanuusohjelmaan.

Kehitys- ja testialustan aikataulu kaupallisten palveluiden tuottajille

  • 2021 määritetään DigiOne palvelualustan pelisäännöt ja prosessi DigiOne palvelualustaan liittymiseksi kaupallisten palveluiden tuottajille
  • 2021 alkaa oppimateriaalien ja pelien oppimisympäristöihin liittyvä rajapintayhteistyö ja määritys. Oppimateriaalien tai -pelien hankinta ei kuitenkaan kuulu hankkeen piiriin.
  • 2022 Kehitys- ja testiympäristö valmistuu ja kaupallisten palveluiden tuottajille on tarjolla testidataa ja -rajapintoja. Näiden avulla palveluiden tuottajat voivat testata ja kehittää omia palveluitaan DigiOne yhteensopiviksi.

Yhteyshenkilöt

ICT-hankepäällikkö
Jouni Kilpi
jouni.kilpi@vantaa.fi

Hankkeen kokonaisarkkitehti
Tatu Ulvila
tatu.ulvila@vantaa.fi