Kodin ja koulun yhteistyön palvelun kehittäminen on aloitettu

Jasmina Ylinikkilä

Jasmina Ylinikkilä

Kodin ja koulun yhteistyö -palvelun hankeaikainen tuoteomistaja
Tampereen kaupungin hankepäällikkö

Kirjeaiheinen kuvituskuva

Kodin ja koulun yhteistyön palvelun visiona on parantaa kodin ja koulun yhteistyön eli viestinnän, kasvatuskumppanuuden ja arjen hallinnan edellytyksiä. Kodin ja koulun yhteistyön palvelusta vastaa porvoolainen ohjelmistoyritys Hailer.

Uuden palvelun tavoitteena on tehdä kaikkien käyttäjäryhmien arjesta sujuvaa kokoamalla kaikki huoltajien, oppijoiden sekä koulutuksen järjestäjän välinen viestintä yhteen paikkaan sekä tarjoamalla huoltajille ja oppijoille palvelun kautta kokonaiskuvan oppijan koulunkäyntiin ja oppimiseen. 

Kodin ja koulun yhteistyön palvelu tulee toimimaan oppijoiden ja huoltajien käyttöliittymänä tulevaan DigiOne-kokonaisuuteen. Oppijan ja huoltajan ajantasainen tilannekuva oppijan koulunkäyntiin ja ymmärrys opetussuunnitelman roolista kaiken koulun toiminnan taustalla tukee huoltajan roolia kasvatuskumppanina. Huoltaja näkee omat ja huollettavan tietonsa, antamansa luvat ja suostumukset ja tarvittaessa voi missä vaiheessa vain muokata osaa tiedoista.

Tavoitteena palvelussa on myös tukea koulutuksen järjestäjän henkilökunnan roolia kasvatuskumppanuudessa ja tarjota helppo ja sujuva viestinnän kanava myös henkilökunnalle. Tällöin oppijan opiskelun tukeminen, opiskelutavoitteiden näkyminen ja oman kehittymisen seuranta mahdollistuu.

Tärkeä osa sujuvaa ja tehokasta viestintää tulevan palvelun osalta tulevat olemaan henkilökunnan työtaakkaa vähentävät automatisoidut notifikaatiot ja muistutukset. Huoltaja ja oppija saavat siis itseään koskevia viestejä juuri oikeaan aikaan koskien esimerkiksi muutoksia lukujärjestyksessä tai muistutuksia valintojen tekemisen ajankohdista.

Kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyön palvelua

Kodin ja koulun yhteistyön palvelun kilpailutusprosessi oli mielenkiintoinen. Ennen kilpailutusta tehtiin paljon määrittelytyötä sen selvittämiseksi, millainen kodin ja koulun yhteistyön palvelu palvelisi kaikkia käyttäjiä ja sopisi DigiOnen kokonaisuuteen. Mukana määrittelytyössä oli kouluissa ja hankkeessa työskentelevien ihmisten lisäksi myös huoltajia, tutkijoita ja opiskelijoita. Vaikka Hailer valittiin vasta äskettäin päättyneen kilpailutusprosessin jälkeen toimittajaksi, olemme päässeet jo hyvään vauhtiin palvelun kehittämisen osalta. Tarkkaan mietitty vaatimusmäärittely toki auttaa asiaa, mutta myös valitun toimittajan ammattitaito, ratkaisukeskeisuus ja ketteryys vie kehitystä vauhdilla eteenpäin.

Hailer on porvoolainen ohjelmistoyritys, joka on perustettu vuonna 2016. Heidän ratkaisunsa on modulaarinen digityötila, joka pitää sisällään kustomoitavat ja joustavat prosessienhallintamoduulit sekä pikaviestit. Se käsittää valmiin ja toimivan kommunikaatiopalvelun, joka tullaan räätälöimään koulumaailmaan sopivaksi (huoltajan ja oppijan käyttöliittymä, opetuksen järjestäjän, huoltajan ja oppijan välinen viestintä). Vaikka Haileria ei vielä ole käytetty koulumaailman prosesseihin, on heillä vankka kokemus yhteistyön prosesseista. ”Yhteistyö on yhtenevä tekijä kaikessa meidän tekemisessämme. Tärkeimpänä tehtävänämme onkin varmistaa, että oikeat ihmiset saavat oikeat viestit oikeaan aikaan”, selventää Hailer Oy:n toimitusjohtaja Nico Larsen.

Kodin ja koulun yhteistyön palveluun on siis saatu mukaan varsin moderni ja ketterä toimittaja, ja odotukset tulevan palvelun suhteen ovat erittäin korkealla. Ja niin pitää ollakin, sillä kodin ja koulun yhteistyön palvelu tulee olemaan varmasti DigiOnen näkyvimpiä osia. Palvelun tulee pitää sisällään helppokäyttöisiä ja hyvin toimivia ominaisuuksia, ja lisäksi sen tulee pelata saumattomasti yhteen muiden DigiOne-palveluiden kanssa. ”Haluamme nyt haastaa itsemme olemalla mukana rakentamassa yhtä yhteiskunnan tärkeintä ekosysteemiä DigiOnen kanssa”, toteaa Larsen. 

Palvelun kehitykseen on ihan alusta asti osallistettu paljon ihmisiä, eikä osallistaminen todellakaan lopu tähän. Palvelua kehitetään jatkossakin yhdessä, palvelun tulevia käyttäjätarpeita kuunnellen ja parhaita ratkaisuvaihtoehtoja punniten.


Kirjoittajasta

Jasmina Ylinikkilä toimii DigiOne-hankkeessa Tampereen kaupungin hankepäällikkönä. Hän on koulutukseltaan tuotantotalouden insinööri (AMK) sekä luokanopettaja. Insinöörinä Jasmina on työskennellyt viisi kesää mm. taloushallinnon ja työnjohdon parissa. Luokanopettajana hän on työskennellyt vuodesta 2017 luotsaten luokkansa kolmosluokalta kuudennelle luokalle sekä toiminut myös koulunsa TVT-vastaavana. 

Jasmina kokee luokanopettajan työn todella mielekkääksi, mutta DigiOneen mukaan lähtemisestä hän ei voinut kieltäytyä. Hän odottaa hankkeen olevan merkityksellinen ja hyödyllinen kaikille koulutusalan toimijoille sekä sen aikaansaavan tarpeellisia muutoksia. Jasminan positiivista ajattelutapaa kuvastaa hänen mottonsa: ”What we see depends mainly on what we look for.”

 

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista