Kumppanuusohjelma 

Kumppanuusohjelman luominen on osa DigiOne-ekosysteemin rakentamista. Kumppanuusohjelman tavoitteena on tuoda hyötyjä sekä palveluntuottajille että koulutuksen järjestäjille. Tarkoituksenamme on luoda tunnistautumisprosessi, jonka avulla toimijat voivat liittyä DigiOnen kumppanuusohjelmaan. Tunnistautumisprosessissa toimijat sitoutuvat kansalliseen yhteentoimivuuteen, opetusteknologian kansallisiin pelisääntöihin ja DigiOnen alustan pelisääntöihin.

Hankkeen aikana tullaan rakentamaan kehitys- ja testiympäristö, ns. ”hiekkalaatikko”, jonka avulla palvelun- ja sisällöntuottajat pystyvät rakentamaan ja kehittämään digitaalisia palveluitaan opetuksen ja oppimisen sektorille. Avoimet tietomallit ja dokumentoidut rajapinnat ovat helposti saatavilla kumppanuusohjelmaan liittyneille toimijoille. Hiekkalaatikon kehittäminen tapahtuu vuoden 2021 ja 2022 aikana ja ensimmäiset rajapinnat tietosisältöineen ovat tarjolla kumppaneille vuoden 2022 aikana. 

Osana kumppanuusohjelmaa järjestämämme kehittäjäpäiviä, joissa toimijoille jaetaan tietoa DigiOnen kehityksestä ja siitä, miten palveluita voidaan kehittää DigiOne-alustalle. Tulevaisuudessa kumppanuusohjelman on tarkoitus laajentua koskemaan kaikkia DigiOne-ekosysteemin osapuolia.

Yhteyshenkilöt

Ekosysteemiyhteistyön  omistajayhteistyö
Kirsi Lehto
kirsi.lehto@vantaa.fi

Käyttäjäyhteistyö ja tutkimustahoyhteistyö
Anna Österman
anna.osterman@vantaa.fi

Koulutuksen järjestäjäyhteistyö
Kari Hyvönen
kari.hyvonen@tiera.fi

Sisällön ja palveluiden tuottajat
Markus Humaloja
markus.humaloja@vantaa.fi

Ekosysteemiyhteistyön koordiointi
Maria Nevala
maria.nevala@vantaa.fi