Kunta-alan muutos tuo mahdollisuuden nostaa oppija toiminnan keskiöön

Seija Tiihonen

Seija Tiihonen

Palvelupäällikkö, Kuntien Tiera

Oppilaat istuvat luokassa pulpettien päällä ja opiskelevat tietokoneella.

Kunta-ala käy tällä hetkellä läpi suurta muutosta. Sosiaali- ja terveysala siirtyy hyvinvointialueille ja kasvatuksen ja opetuksen toimialasta tulee kuntien suurin yksittäinen toimiala. Kun tietojärjestelmiä ja kunnan digitaalisia palveluita päästään suunnittelemaan oppijan tarpeista lähtien, kunnat voivat varmistaa entistä paremmin sen, että esimerkiksi tietosuojaan, tietoturvaan ja tiedonhallintaan liittyvät asiat on järjestetty opetusta ja kasvatusta tukevalla tavalla.

DigiOne tuo kaikki koulutuksen järjestäjän, oppijan ja huoltajan palvelut yhteen ja mahdollistaa saumattoman tiedonkulun sekä sujuvan oppimiskokemuksen. DigiOne tarjoaa välineet kodin ja koulun väliseen viestintään ja yhteistyöhön, opetuksen suunnitteluun, luku- ja työjärjestysten luomiseen. Hakeminen ja päätöksenteko on yhdessä järjestelmässä niin, että tarvittava tieto on aina oikean toimijan saatavilla. Lue tarkemmin DigiOnen palveluista täältä.

DigiOnen ekosysteemi avautuu olemassa oleville ja uusille palveluntarjoajille. Avoimien rajapintojen ansiosta kaupalliset ja julkiset toimijat voivat liittää ekosysteemiin omia palveluitaan sekä kehittää niitä yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa tukemaan entistä paremmin opetustoimen toimintaympäristöä.

Kuntien toimintaympäristö muuttuu ja muutos kannattaa hyödyntää

Väestö ikääntyy ja nuoret ikäluokat pienenevät valtaosassa Suomen kunnista. Nyt on syytä miettiä, miten kasvatuksen ja opetuksen toimiala kykenee toimimaan laadukkaasti ja kestävästi tässä tilanteessa. Teknologia tuo uudenlaisia tapoja tuottaa koulutuksen lähipalveluita tai mahdollistaa tilanteita, joissa esimerkiksi maakunnan keskuskaupunki voisi tarjota laajemmin ja entistä osallistavammilla tavoilla vaikkapa kielenopetusta tai sivuaineita maakunnan pienempien kuntien kouluille. DigiOnen avulla on mahdollista luoda alueellisen kehitysverkostoja, jotka tarjoavat uuden tavan ajatella koulutuksen järjestämistä. Kuntien on mahdollista hyödyntää vertaistukea muista alueen kunnista ja miettiä yhdessä, miten opetus järjestetään parhaiten uusilla työkaluilla.

DigiOnen ydin ei ole tietojärjestelmien ja digitaalisten ratkaisujen uudistamisessa, vaan toiminnan uudistamisessa ja oppijan kokemuksen kehittämisessä. Oppijalle turvataan nykyvaatimusten mukainen yhdenvertaisuutta tukeva oppimisympäristö. Kunnat saavat uuden oppimisen alustan, kehittämisverkoston, valmiiksi kilpailutetut palvelut sekä kuntaomisteisen kumppanin pyörittämään palvelua ja tukemaan toiminnan muutosta.

Tuo kuntasi mukaa DigiOneen

DigiOne-hanke etenee kovaa vauhtia kohti tuotantoa. Seitsemän hankekunnan pilottikouluissa aloitetaan lukuvuoden 2023–2024 suunnittelu uusilla välineillä heti alkuvuodesta 2023. Kehitystyö jatkuu vielä vuoden 2023 aikana, ja edelläkävijäkuntien loput koulut aloittavat lukuvuoden 2024–2025 suunnittelun loppuvuodesta 2023. Edelläkävijäkunnat kattavat noin kolmanneksen kaikista Suomen kouluista, joten DigiOnea päästään käyttämään todella laajasti jo hankkeen aikana. Vuoden 2024 alussa DigiOne-hanke tulee päätökseensä ja DigiOne siirtyy Kuntien Tieran kehitettäväksi ja ylläpidettäväksi. Tiedonsiirto hankkeelta Tieralle tapahtuu vuoden 2023 aikana.

Voimme aloittaa keskustelut uusien kuntien kanssa mukaan liittymisestä jo tässä vaiheessa. Kehittämämme Polku DigiOneen -konseptin tavoitteena on sujuva ja onnistunut DigiOnen käyttöönotto. Jätä yhteydenottopyyntö, niin aloitetaan keskustelut siitä, miten teidän kuntanne voisi hyötyä DigiOnesta.

Ota yhteyttä Kuntien Tieran alueelliseen yhteyshenkilöön

 

Kirjoittajasta

Seija Tiihonen toimii palvelupäällikkönä Kuntien Tieralla. Taustaltaan hän matematiikan ja tietotekniikan aineenopettaja. Hän on toiminut pitkään erilaisissa tehtävissä digitaalisten palveluiden palvelutuotannossa ja tuotekehityksessä. Hänellä on vahva kokemus kasvatuksen ja opetuksen toimialalta sekä erilaisista käyttöönottoprojekteista ja hankkeista. Palvelupäällikkönä Seijalle on tärkeää avoin keskusteluyhteys asiakkaisiin ja ajatus DigiOnen käyttöönotosta kunnan ja Tieran yhteisenä polkuna, joka kuljetaan käsi kädessä.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista