Kuntaliitto liittyy DigiOne kehittämistyöhön

Terhi Päivärinta

Terhi Päivärinta

Hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtaja
Kuntaliitto

Lapsi makaa sammalmatolla

Kun Kuntaliitossa kuulimme ensimmäistä kertaa Vantaan DigiOne-hankkeesta, heräsi oitis mielenkiinto ja innostus siitä, että nyt olemme jonkin suuren äärellä. Ajan mittaa hanke on kasvanut usean, erilaisen kunnan ja kaupungin yhteiseksi hankkeeksi ja minulla on vahva usko siihen, että tästä vielä kehittyy kansallinen alusta kaikille Suomen kunnille! Ja sitä myös kentällä toivotaan. Kuntaliitto on siis nyt lähtenyt innolla mukaan tukemaan, sparraamaan ja kehittämään DigiOne-hanketta.

Yhdessä kehittäminen

Suomi haluaa olla digitalisaation kärkimaa, mutta jotta siinä onnistumme, tulee myös koulutoimen olla aktiivinen toimija digitalisaation edistämisessä. Kunnat ovat jo vuosia itsekseen tai keskenään alueellisesti tehneet kehittämistyötä digitalisaation saralla. Monesti kunnissa on tehty investointeja tai päätöksiä tietämättä millaiseen suuntaan valtiontasolla ollaan menossa. Kuntaliitto onkin nostanut esille useassa yhteydessä, että on tärkeää, että Suomessa olisi valtakunnalliset strategiset tavoitteet sivistystoimen ja koulujen digitalisaation kehittämiselle. Koulutuksen yhdenvertaisuuden  ja saavutettavuuden toteutumiseksi on edistettävä palvelujen järjestämisessä monimuotoisia ratkaisuja joustavuutta mahdollistavan lainsäädännön avulla. Tämä tarkoittaa että nykyistä lainsäädäntöä tulee muuttaa ja kehittää. Uskomme, että Kuntaliitto voi yhdessä DigiOnen kanssa vaikuttaa näihin yhteisiin (edunvalvonta-) tavoitteisiin.

Verkostomainen kehittäminen on karakterisoinut digitalisaatiota kuntakentällä. Kuntaliitossa toimii useita verkostoja, joita tulee ja tullaan hyödyntämään yhteisessä kehittämistyössä. Näin ollen myös muut kuin nykyiset DigiOne kunnat saavat jo nyt kehittämisvaiheessa yhtymäkohdan hankkeeseen. Verkostojen ohella meillä on Kuntaliitossa myös paljon asiantuntijoita – niin digitalisaation kuin sivistystoimen toimialoilla, jotka toimivat poikkihallinnollisesti ja yli perinteisten toimialarajojen. Asiantuntijoiden osaamista ja kokemusta Kuntaliitto tarjoaa mielellään hankkeelle hyödynnettäväksi. DigiOnessa on pyritty avoimeen ja verkostomaiseen yhteistyöhön, jonka uskon olevan ratkaiseva elementti sille, että DigiOne tulevaisuudessa on toimiva valtakunnallisena alustana. Avoimuus on hyvän yhteistyön perusta. On myös toivottavaa, että valtionhallinto tulisi jo tässä vaiheessa mukaan hankkeeseen kehittämään ekosysteemiä yhdessä kuntien kanssa.

Sivistystoimi murroksessa

Voidaan sanoa, että sivistystoimi on murroksessa, ainakin digitalisaation osalta. Pandemian vuoksi moni toimiala on ottanut, joskus valtavankin, digiloikan varsinkin laitteiden suhteen. On kuitenkin tärkeä pitää mielessä, että digitalisaatio on paljon enemmän kuin väline tai alusta. Se on myös toiminnan muutosta. Voisi sanoa, että tarvitaan jopa mindsetin muutos. Esimerkiksi etäopetusjaksot kouluissa ovat osoittaneet, että digitaalisille välineille on rinnalla oltava pedagogista osaamista ja tukea. Kuntia tuetaan DigiOne hankkeessa toiminnan muutoksen työssä.

Väestön ja alueiden erilaistuessa tarvitaan lisääntyvää kuntien ja koulutusmuotojen välistä yhteistyötä. Siksi onkin tärkeää, että kunnat eivät jää kehittämistyössään yksin, vaan lähdetään yhdessä kehittämään alustaa, josta kaikki hyötyvät. DigiOne hanke on yhteistyöstä loistava esimerkki, jossa Kuntaliitto on niin asiantuntijoiden kuin jäsenkuntien kanssa innolla mukana.


Kirjoittajasta


Terhi Päivärinta
on työskennellyt vuodesta 2014 Suomen Kuntaliitossa ja toimii nyt hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtajana. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Päivärinta on toiminut pitkään sivistysjohtajana Pietarsaaressa sekä ammatillisen koulutuksen kuntayhtymäjohtajana ja hallintojohtajana Pirkanmaalla. Päivärinta on kiinnostunut johtamisen kysymyksistä sekä koulutuspolitiikasta. Vapaa-aikaan kuuluvat ulkoilu, maalausharrastus sekä musiikin eri muodot.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista