Kutsu markkinavuoropuheluun: DigiOnen ohjaava valintatarjotin


DigiOne järjestää ennen Ohjaava valintatarjotin -palvelun hankintaa markkinavuoropuheluita, joiden avulla kartoitetaan alan toimijoita ja luodaan mahdollisuus keskustella  hankinnan kohteesta. Kilpailutukseen liittyvä kokonaisuus on hankkeeseen nähden oma erillinen projektinsa, mutta Ohjaava valintatarjotin kehitetään kiinteäksi osaksi DigiOnen kokonaisuutta.

Hankinnan kohteena on ohjelmistokehitysprojekti

  • Projektissa kehitetään opiskelijoiden opintosuunnitelmia ja opiskeluvalintoja käsittelevä digitaalinen palvelu DigiOne palvelukokonaisuuteen.
  • Projektissa toimitaan osana DigiOne-hankkeen SAFe-mallin mukaista kehitystoimintaa.
  • Projekti toteutetaan DigiOne-hankkeen teknologiavalintojen mukaisesti.
  • Projektissa kehitettävä palvelu kehitetään osaksi olemassa oleva mikropalvelu-, rajapinta- ja käyttöliittymäarkkitehtuuria.
  • Projektissa kehitettävän palvelun IPR-oikeudet jaetaan tilaajan ja toimittajan kesken.

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä tullaan käyttämään hankintalain (1397/2016) 34 §:n mukaista neuvottelumenettelyä.

Hankinnan kohteena olevan ohjelmistokehitysprojektin tuottaman palvelun päätoiminnot ovat:

 

Opintosuunnitelmien hallinta oppilaitoksen hallinnolle
(perusopetus ja lukio)

Toiminnon avulla oppilaitokselle voidaan luoda opintosuunnitelmapohjia. Opintosuunnitelmapohjan avulla kuvataan oppilaitoksen valittavat opinnot vuositasoittain. Perusopetuksessa opintosuunnitelmapohja kuvaa kunkin vuosiluokan oppilaille suunnattuja valinnaisia opintoja. Lukiossa opintosuunnitelma kuvaa kaikkia niitä opintoja, joita oppilaitos tarjoaa opiskelijalle. Opintosuunnitelmapohja voi sisältää myös valmiin suunnitelma-aihion oppijaa varten.

Valintojen hallinta oppilaitoksen hallinnolle
(lukio)

Valintatarjottimen hallintatoimintojen avulla luodaan opiskelijoille osoitettuja valintatarjottimia. Valintatarjottimien avulla kuvataan lukion periodeittain toteutuvat opetusryhmät, joihin opiskelijat osallistuvat. Valintatarjotin esittää kaikki määritetyt oppilaitoksien opetusryhmät.

Ylioppilas- ja opintosuunnitelma opiskelijoille
(lukio)

Toiminnon avulla opiskelijat voivat ylläpitää omaa opintosuunnitelmaa oppilaitoksen opintosuunnitelmapohjassa määritetyn mukaisesti. Opiskelijat voivat suunnitella lukio-opintojensa etenemistä ja tehdä yo-suunnitelman.

Valinnaisainevalintojen opintosuunnitelma oppilaille
(perusopetus)

Toiminnon avulla perusopetuksen oppilaat voivat ylläpitää valinnaisten opintojen suunnitelmaansa opintosuunnitelmapohjassa määritetyn mukaisesti. Oppilaat voivat tehdä valinnaisainevalintoja.

Valintatarjotin oppijoille
(lukio)

Toiminnon avulla lukio-opiskelijat voivat tehdä opintojaksovalinnat jaksoittain (periodi) oppilaitokselle luodun valintatarjottimen mukaisesti. Opiskelijat voivat osallistua opetusryhmiin tai perua osallistumisensa opetusryhmiin.

 

Ilmoittautuminen markkinavuoropuheluun

Järjestämme toimittajille yhden yhteisen infotilaisuuden keskiviikkona 27.3. klo 8.30–10.30 Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa käymme läpi hankinnan keskeisimmät vaatimukset. Tämän jälkeen toimittajilla on mahdollisuus varata aika kahdenkeskisille markkinavuoropuheluille, jotka pidetään viikolla 14.

Yhteiseen infotilaisuuteen ilmoittautumiset tulee lähettää maanantaihin 25.3.2024 klo 12.00 mennessä osoitteeseen sanna-kaisa.sutinen@vantaa.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää infotilaisuuteen osallistuvien henkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet.

Ilmoittautumiset kahdenkeskisiin markkinavuoropuheluihin tulee lähettää keskiviikkoon 27.3.2024 klo 21.00 mennessä osoitteeseen sanna-kaisa.sutinen@vantaa.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää vuoropuheluun osallistuvien henkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet.

Lennokki2

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista