Lahti ja Jyväskylä liittyvät mukaan koulutuksen DigiOne-hankkeeseen

DigiOnen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta. Marraskuussa 2020 julkistettiin DigiOne-yhteistyö, jossa ovat mukana Vantaan, Espoon, Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit sekä Kuntien Tiera. Nyt hankkeeseen liittyvät mukaan myös Lahden ja Jyväskylän kaupungit. Kansallisesti kyse on erittäin merkittävästä hankkeesta, kun nyt mukana olevat kunnat kattavat yli 25 % Suomen väestöstä. Lähtökohtana on, että myöhemmin mukaan voivat liittyä kaikki muut halukkaat kunnat. 

DigiOne on käynnistänyt yhteistyön myös Kuntaliiton kanssa. Yhteistyöllä tavoitellaan DigiOne -tietoisuuden levittämistä kuntiin, vaikuttamista ja yhteistyötä valtakunnallisella tasolla sekä yhteistyön ja yhteistyöverkostojen rakentamista.  

DigiOnen keskiössä on oppija. Hankkeessa tavoitellaan oppijan oppimisen ja hyvinvoinnin tukemista, joka konkretisoituu tavoitteeseen tuottaa koulutuksen palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Hankkeessa rakennetaan digitaalista palvelualustaa ja alustatalouteen perustuvaa koulutuksen ekosysteemiä. Alustamalli mahdollistaa ekosysteemin toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön palvelualustalle kehitettävien palveluiden ja kertyvän tiedon kautta. Digitaaliseen palvelualustaan integroidaan opetuksessa ja koulutuksessa tarvittavat palvelut helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. 

Lahden kaupungin perusopetuksessa tervehdimme ilolla sitä, että DigiOne tuo tullessaan nykyaikaiset oppimisen ja yhteydenpidon työvälineet, jolloin yhdellä kirjautumisella ja yhdellä käyttöliittymällä opettajalla ja oppilaalla on käytössään työssään tarvitsemat välineetkertoo Lahden perusopetuksen opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen. 

Hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka, ja sen aikana kehitetään palvelut perusopetukseen ja lukioon. Digitaalisen palvelualustan suunnittelussa huomioidaan lisäksi varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus, sillä tavoitteena on myöhemmin liittää ne mukaan DigiOneenLähtökohtana on, että DigiOnen palvelualustaan voivat liittyä vaiheittain kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät, kaupallisten palveluiden tuottajat sekä muut koulutusalan toimijat.  

Valtion ja Suomen yli 300 koulutuksen järjestäjän jokaisen toimiessa kunkin omilla tietojärjestelmillään ei synergiaa tai yhteistä vipuvoimaa synny helposti. Koulutuksen järjestäjien ja kaupallisten toimijoiden yhteisen palvelualustan ja ekosysteemin avulla saadaan luotua kustannustehokkaasti nykytarpeita ja tulevaisuutta palveleva kokonaisuus, jollaista ei ole olemassa tällä hetkellä edes globaalisti.   

DigiOne-yhteisöön liittyminen on meille erittäin mieluinen juttu. Pääsemme mukaan tämän vuosikymmenen tärkeimpään sivistyksen palveluita koskevaan kehitystyöhön. Meillä Lahdessa DigiOne on nyt kaupungin strategian kärkitoimenpiteenäsummaa Kilponen Lahdesta. 

”Merkittävimmät teknologian käyttämiseen liittyvät haasteet voidaan ratkaista laajalla koulutuksen järjestäjien välisellä yhteistyöllä. Yksin puurtamalla ei päästä eteenpäin isoissa asioissa. DigiOne-hankkeessa ovat esillä oikeat kysymykset. Tavoitteena on esimerkiksi vähentää palvelujen ja tiedon hajanaisuutta sekä päällekkäistä työtä. Kehittämällä kuntalaisille helppokäyttöisiä ja hyvin saavutettavia palveluja edistämme myös tasa-arvoa.  

Jyväskylän kaupunki haluaa aktiivisesti tukea valtakunnallisesti merkittävää kehittämistyötä ja tuoda myös oman osaamisensa yhteiseen pöytään. Yhdessä olemme enemmän”, toteaa Jarkko Lampinen Jyväskylän varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista. 

Kuntaliitto DigiOnen pääyhteistyökumppaniksi 

DigiOnelle ja Kuntaliitolle on erittäin tärkeää olla mukana kehittämässä tulevaisuuden opetusta ja saada kehittämiseen mukaan kaikki Suomen opetus- ja koulutusalan toimijat. Kuntaliitto toimii tärkeässä roolissa kaikkien kuntien saamiseksi mukaan yhteiseen koulutuksen ekosysteemiin.  

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio kuvailee yhteistyön aloittamiseen liittyviä tunnelmia: ”Kuntaliitto lähtee innostuneena mukaan tukemaan DigiOne työtä.”  

Kuntaliitto toimii kuntien äänenä yhteistyöverkostojen rakentamisessa 

Kuntaliitolla ja DigiOnella on laajat synergiamahdollisuudet esimerkiksi asiantuntija- ja ekosysteemiyhteistyön muodossa. Kuntaliitto kokoaa yhteen eri toimijoita ja verkostoja, joista on hyötyä myös DigiOnen kehittämistyössä. Seitsemän kehittäjäkaupunkia, Kuntien Tiera ja Kuntaliitto haluavat yhdessä vaikuttaa opetuksen tulevaisuuteen ja lainsäädäntöön kansallisella tasolla.  

Pidämme tärkeänä, että DigiOne mahdollistaa yhteiset ratkaisut tulevaisuudessa koko kuntakentälle. Tällöin vältetään tilanne, jossa kunnat yksinään joutuvat kehittämään alueellisia ratkaisuja”, toteaa Tainio. 

Kumppanuus Kuntaliiton kanssa vahvistaa yhteistyötä kuntakentällä entisestään”, kiittelee Vantaan kaupungin perusopetuksen johtaja sekä DigiOne-hankkeen vastuullinen johtaja Ilkka Kalo 

Tavoitteena lasten ja nuorten oppimisedellytysten parantaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen 

”Olemme rakentamassa Suomen ja jopa maailman tasolla ainutlaatuista alustatalouteen perustuvaa koulutuksen ekosysteemiä, jonka muodostavat käyttäjät sekä julkiset ja kaupalliset toimijat yhdessä. DigiOnessa luotujen tietomallien ja standardoitujen rajapintojen avulla luodaan kansallisesti yhtenäinen tapa toimia”, kertoo DigiOne hankejohtaja Kirsi Lehto

”Alustalle voi syntyä tulevaisuudessa uusia ja innovatiivisia palveluita, joista emme osaa vielä edes haaveilla”, maalailee Lehto. 

”Jyväskylän kaupunki toivoo, että DigiOne-hankkeen tavoitteet voitaisiin aidosti saavuttaa yhdessä tekemällä. Odotamme hankkeen tuloksena konkreettisia koulutuksen digitaalisiin palveluihin, toimintakulttuuriin ja tiedolla johtamiseen liittyviä ratkaisuja. Toivomme myös, että päällekkäinen työ vähenee mm. hankintojen, integraatioiden sekä tietoturvan ja tietosuojan alueilla”, lausuu Jyväskylän Jarkko Lampinen. 

Hankkeeseen haettavalla lisärahoituksella pyritään yhdistämään varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus samaan kokonaisuuteen, jolloin digitaalisen palvelualustan palveluita saadaan rakennettua palvelemaan koko koulutuskenttää.  

DigiOne kokonaisuutta valvova DigiOne-ohjausryhmän puheenjohtaja Ilkka Kalo toteaa tyytyväisenä hankkeen kasvamisesta: ”Alkuperäiset tavoitteemme olivat todella korkealla, mutta kehittäjäkuntien lopullinen kokoonpano ylitti kaikki odotuksemme. Kiitos siitä jo tässä vaiheessa kaikille.”  


Lisätietoja


DigiOne hankejohtaja  

Kirsi Lehto 
p. 050 314 2815 
kirsi.lehto@vantaa.fi 

DigiOne ohjausryhmän puheenjohtaja / hankkeen vastuullinen johtaja  
Ilkka Kalo 
p. 040 707 1115  
ilkka.kalo@vantaa.fi 

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut, opetus- ja kasvatusjohtaja 
Lassi Kilponen 
p. 044 716 1328 
lassi.kilponen@lahti.fi 

Jyväskylän kaupunki, Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut, palveluesimies 
Jarkko Lampinen 
p. 050 401 0402 
jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi 

Suomen Kuntaliitto ry, varatoimitusjohtaja 
Hanna Tainio 
p. 050 567 1624 
hanna.tainio@kuntaliitto.fi