Luku- ja työjärjestys -palvelun kehittäminen käynnistyy

Seppo Pukonen

Seppo Pukonen

Luku- ja työjärjestys -palvelun hankeaikainen tuoteomistaja
Turun kaupungin hankepäällikkö

Kalenteriaiheinen kuvituskuva

DigiOnen luku- ja työjärjestys -palvelusta vastaa itävaltalainen Untis, jolla on jo nykyisessä versiossaan markkinoiden ylivoimaisesti tehokkain optimointityökalu, jota kehitetään edelleen hankkeen aikana vastaamaan myös suomalaisten lukioiden vaatimuksia. Myös muita palvelun ominaisuuksia tullaan kehittämään Suomen koululaitoksen vaatimusten mukaiseksi sekä täydentämään rehtoreiden toiveiden tynnyriä.

Tavoitteenamme on saada suomalaisten koulujen käyttöön monipuolinen ja samalla lukujärjestysten tekijöiden manuaalista työtä vähentävä palvelu. Haluamme, että luku- ja työjärjestyksien tekijät voivat tehdä kaiken suunnittelu- ja rakennustyönsä yhdessä ja samassa palvelussa. Lukujärjestysten suunnittelua varten rakennetaan valintatarjottimet sekä perusopetuksen valinnaisainevalintojen, että lukioiden esi- ja opintojaksovalintojen tekemistä varten. Uudessa palvelussa näillä tiedoilla on huomattava merkitys palvelun toiminnallisuuksien maksimaalisessa hyödyntämisessä. Kun nämä valinnat sekä opetuksen järjestämistä varten tarvittavat tiedot siirretään DigiOnen tietovarastosta palvelun käyttöön, voidaan aloittaa varsinainen suunnittelutyö.

Toimivat luku- ja työjärjestykset optimoinnin avulla

Koko prosessissa halutaan painottaa suunnittelua, joka voidaan aloittaa antamalla erilaisia reunaehtoja. Reunaehdot voivat koskettaa vaikkapa opettajien käytettävyyttä oppitunneilla tai valvonnoissa, hyppytuntien määrää, oppituntien pedagogisia sijoittelutoiveita, opintojaksojen suoritusjärjestystä tai tilojen asettamia rajoitteita. Suunnittelu kannattaa tehdä huolella heti ensimmäisellä kerralla, sillä hyvä suunnitelma voidaan siirtää seuraavan lukuvuoden suunnittelun pohjaksi. Huolellisen suunnittelun jälkeen voidaan siirtyä varsinaiseen luku- ja työjärjestysten muodostamiseen ryhmittelemällä oppiaineita ja opintojaksoja halutunlaisiksi paketeiksi ja kiinnittämällä tiettyjä oppiaineita tai opintojaksoja haluttuihin oppituntipaikkoihin.

Tämän jälkeen voidaankin antaa palvelun itse tehdä se raskas osuus eli annetaan optimoinnin työstää dataa ja etsiä oppiaineille ja opintojaksoille parhaat mahdolliset paikat siten, että sekä oppijoille että henkilökunnalle saadaan parhaat mahdolliset luku- ja työjärjestykset. Optimointi antaa lopputuloksena useita erilaisia luku- ja työjärjestysvedoksia, joista rehtori voi valita parhaaksi katsomansa version ja jatkotyöstää sitä manuaalisin muutoksien ja uusin optimoinnein kunnes pääsee haluamaansa lopputulokseen. Hyvällä suunnittelulla optimointi säästää lukemattomia työtunteja vapauttaen rehtorin aikaa muuhun koulun johtamiseen.

Julkaistut luku- ja työjärjestykset eivät ole mitenkään stabiileja dokumentteja, vaan muokkautuvat muutosten mukaan. Erityisesti haluamme nostaa esiin erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien lisäämiset luku- ja työjärjestyksiin. Lisättäviin tapahtumiin voidaan liittää tilan lisäksi myös tapahtumiin osallistuva henkilökunta ja oppijat, jolloin erillisiä infoviestejä ei tarvitse lähettää. Tapahtumat näkyvät suoraan osallistujien luku- ja työjärjestyksissä, ja tietoa uudesta tapahtumasta voidaan vielä vahvistaa automaattisilla notifikaatioilla.

Palvelun kehitys on jo käynnissä

Sopimus palvelun kehittämisestä on tehty itävaltalaisen Untis GmbH:n kanssa, jonka tehokasta optimointia hyödyntävä ratkaisu on jo käytössä ympäri maailman. ”Hyvä aikataulu on korkeatasoisen koulutuksen perusta. Olemme iloisia saadessamme olla osa DigiOnea, ja näemme sen hankkeena, joka vapauttaa kouluille aikaa tärkeimpään tehtäväänsä eli opettamiseen”, kommentoi Untis GmbH:n omistaja Christian Gruber DigiOnen kanssa alkavaa yhteistyötä.   

Luku- ja työjärjestysten hallinnan projekti alkoi markkinavuoropuheluilla loppuvuonna 2020, kehityksen yhteistyön valmistelut alkoivat loppuvuodesta 2021 ja kehitys on jo täydessä vauhdissa. Hankekunnista valitut pilottikoulut ja palveluiden kehitystiimit testaavat palveluiden uusia ominaisuuksia koko vuoden ja pääsevät siten vaikuttamaan palveluiden kehittämiseen.

Suurin kehittämiskohde on lukioiden luku- ja työjärjestysten optimointi. Palvelun halutaan ottavan huomioon ennalta annettujen reunaehtojen lisäksi lukioiden jaksotukset, tuntikiertokaaviot, eri mittaiset ja hajautetut opintojaksot, suoritusjärjestykset, ym. lukioiden luku- ja työjärjestyksiin vaikuttavat kokonaisuudet. Lisäksi DigiOnen luku- ja työjärjestyspalvelun kehitystiimin kirjaamaa, lähes 200 toiminnallisuutta, käydään läpi Untiksen kanssa ja lisätään tarvittaessa heidän kehityslistalleen.

Uuden palvelun käyttöönotto vaatii aluksi varmasti koulutusta, paneutumista ja työtunteja, mutta uskomme DigiOnessa vahvasti, että pystymme tarjoamaan kouluille uuden, tehokkaan ja nykyaikaisen palvelun luku- ja työjärjestysten tekemiseen.


Kirjoittajasta

Seppo Pukonen toimii DigiOne hankkeessa Turun hankepäällikkönä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri ja on toiminut matematiikan ja tietotekniikan opettajana vuoteen 2014 saakka, jonka jälkeen rehtorina ja virka-apulaisrehtorina, viimeksi Turun klassillisessa lukiossa. Itseään ja kuvaa tehokkaaksi organisaattoriksi ja aikaansaavaksi työjuhdaksi pitäen mottonaan lausetta ”Be the change you want to see in the world”.

 

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista