Lukujärjestys- ja tilanhallintapalvelun kilpailutuksen valmistelu etenee

Seppo Pukonen

Seppo Pukonen

Hankkeen aikainen tuoteomistaja
DigiOne-hankepäällikkö, Turun kaupunki

Opettaja ja oppilaat oppitunnilla luokassa

Yksi DigiOne-vaikutteisista kaupallisista palveluista, Luku- ja työjärjestyksen sekä tilanhallinnan kokonaisuus, etenee aikatauluissaan. Palvelun kilpailutus on tarkoitus järjestää neuvottelumenettelynä maalis–huhtikuussa ja kilpailutusmateriaalin määrittelyt ovat hyvässä vauhdissa.

Lukujärjestys on yksi tärkeimmistä tekijöistä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Sen avulla ohjataan opettajien ja oppilaiden toimintaa, jaetaan koulujen tila- ja työvälineresursseja sekä rytmitetään lukemattomien suomalaisten perheiden arkea. Lukujärjestys ja sen laatiminen ovat oppilaitosten ja koulujen toiminnan ytimessä oleva monitahoinen ja -mutkainen prosessi, jossa rehtori optimoi ajankäyttöä opetustilojen, oppilaiden ja opettajien osalta. Työn tuloksena oppijoilla ja henkilökunnalla on oman toiminnan kannalta hyvä aikataulu, ja koulun kannalta resurssit ovat tehokkaassa käytössä. 

Palveluiden kartoitus markkinavuoropuheluiden avulla

Lukujärjestys- ja tilanhallintapalvelun kilpailutuksen valmistelu aloitettiin toden teolla marraskuussa 2020 kahdella Innovaatiosprint-päivällä, joita ennen oli jo käyty muutamia markkinavuoropuheluita alan yritysten kanssa. Heti joulukuun 2020 alussa aloitettiin määrittelytyöpajat, joiden aikana on määritelty tulevaan palveluun haluttavia toiminnallisuuksia. Samaan aikaan markkinavuoropuheluita on jatkettu alan yritysten kanssa ja saatu parempaa käsitystä tällä hetkellä tarjolla olevista palveluista ja toisaalta yritysten olemassa olevien tai uusien palveluiden kehittämishalusta erityisesti palvelemaan suomalaista koulujärjestelmää.

Rehtoreiden ääni kuuluviin

Kenttää eli rehtoreita on myös kuultu kyselyn muodossa. Kyselyllä haluttiin selvittää mm. sitä, mitkä asiat toimivat tälläkin hetkellä hyvin, mikä ei toimi ja mitä työkaluja tai lisäominaisuuksia kaivataan lukujärjestysten rakentamiseen. Saimme vastauksia lähes sadalta rehtorilta, suurkiitos heille vastauksista, ne auttoivat meitä taas eteenpäin.

Määrittelyt jatkuvat edelleen, samalla kun rakennetaan prosessikuvauksia käyttötapauksista eri kouluasteilla ja tarkennetaan määrittelyitä vaatimuksiksi. Palvelun varsinainen kilpailutus on aikataulutettu maaliskuun loppupuolelle.


Kirjoittajasta

Seppo Pukonen toimii DigiOne hankkeessa Turun hankepäällikkönä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri ja on toiminut matematiikan ja tietotekniikan opettajana vuoteen 2014 saakka, jonka jälkeen rehtorina ja virka-apulaisrehtorina, viimeksi Turun klassillisessa lukiossa. Itseään ja kuvaa tehokkaaksi organisaattoriksi ja aikaansaavaksi työjuhdaksi pitäen mottonaan lausetta ”Be the change you want to see in the world”.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista