Luottamus on ekosysteemin kivijalka

Kirsi Lehto

Kirsi Lehto

DigiOne hankejohtaja

DigiOnen yksi tärkeimmistä tavoitteista on rakentaa palvelualustan ympärille ekosysteemi. Ekosysteemi ei kuitenkaan synny itsestään, vaan se on synnytettävä. Miksi sitten ekosysteemi on niin tärkeää? Siksi koska ekosysteemin onnistuminen tai epäonnistuminen on lopulta kiinni siitä, kuinka hyvät ja yhteiseen tavoitteeseen sitoutuneet toimijat ekosysteemiin saadaan mukaan. 

Apple voitti Nokian sen vuoksi, että se sai synnytettyä palvelujen, ohjelmistojen ja laitteiden ekosysteemin, joka tuotti jatkuvasti heidän puhelimiinsa ja heidän asiakkaillensa sopivia palveluita. Palveluiden käyttäjät hyötyivät uusista palveluista ja palveluiden tuottajat saivat maailmanlaajuisen markkinan. Mitä enemmän on hyviä palveluita saatavilla, sitä enemmän ekosysteemi houkuttelee uusia käyttäjiä ja päinvastoin. 

Vaikka DigiOne-ekosysteemi tulee olemaan monin tavoin erilainen, kuin täysin kaupalliset ekosysteemit, on meidän syytä ottaa oppia kaupallisten ekosysteemien onnistumisista ja epäonnistumisista. 

Olemme tunnistaneet DigiOne alustatalousekosysteemin syntymiselle seuraavat kriittiset menestystekijät, jotka myös pätevät moniin muihinkin ekosysteemeihin:

1. Luottamus DigiOnen ekosysteemiin ja sen syntymiseen

DigiOne toimii ppp-alustamallin (public-private-people) mukaisesti eli sen palvelut on tuotettu sekä julkisten organisaatioiden että kaupallisten yritysten toimesta. Ei-kaupallinen alustan omistaja luo luottamusta ekosysteemin onnistumiselle ja uskoa siihen, että kukin toimija voi myös pitkällä juoksulla hyötyä ekosysteemistä. Mikään palveluiden tuottaja tai kukaan palveluiden käyttäjä ei halua kokea itseään riistetyksi tai pakotetuksi. DigiOne ekosysteemin muodostuminen kansalliseksi ratkaisuksi luo vakautta ja luottamusta pitkäjänteisesti. Kaikkien toimijoiden sitoutuminen yhteiseen visioon ja tavoitteisiin pitkäjänteisesti on erittäin tärkeässä roolissa. Uskoa ja luottamusta pitää löytyä silloinkin, kun vaikeuksia tulee eteen.

2. Kriittisen massan mukaan saaminen hankkeeseen

Ekosysteemiin tulee saada mukaan riittävästi koulutuksen järjestäjiä ja palvelun tuottajia, jotta ekosysteemi voi aidosti syntyä. Kun palvelualustalla on paljon koulutuksen järjestäjiä, houkuttelee se mukaan hyviä ja innovatiivisia koulutusteknologian palveluiden tuottajia. Vastaavasti innovatiiviset palvelut houkuttelevat mukaan yhä uusia koulutuksen järjestäjiä. Kaikkien potentiaalisten toimijoiden on ymmärrettävä mikä DigiOne on ja mitä siitä on hyötyä. Käyttäjät ja palveluiden tuottajat tulee ottaa mukaan jo suunnittelu- ja päätöksentekovaiheessa, jotta sitoutuminen syntyy ja palvelut täyttävät käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet.

3. Strategisesti oikea ajankohta

DigiOnea ollaan kehittämässä strategisesti oikeana ajankohtana, sillä teknologia on jo riittävän kehittynyttä. Esimerkiksi automaatio, robotiikka, tekoäly, digitaaliset kaksoset tai vaikkapa lohkoketjut tulevat tarjoamaan paljon enemmän mahdollisuuksia, mitä edes hankkeen aikana vielä pystymme hyödyntämään. Lisäksi ekosysteemin osapuolilla on riittävän hyvä ymmärrys ekosysteemien ja alustatalouden hyödyistä. Mikä kaikkein tärkeintä, palvelualustan tarjoamalle kokonaisuudelle on aitoa kysyntää sekä käyttäjien, että koulutuksen järjestäjien näkökulmasta. Uusille innovatiivisille palveluille saa kohtuullisen helposti pääomaa sijoittajien toimesta ja lainsäädännön muutostarpeisiin on herätty esimerkiksi yhteentoimivuuden, eettisyyden ja tekoälyn näkökulmasta. 

4. Tehokas toimeenpano ja tulosten syntyminen

Vaikka DigiOnessa rakennetaankin perustaa tulevaisuuden palveluille ja perustan rakentaminen ei koskaan tapahdu helposti, on silti tärkeää hyödyntää ketterää ohjausmallia suunnitteluun ja toimeenpanoon aina, kun se on mahdollista. Alkuun on lähdettävä kohtuullisella määrällä toimijoita, koska muutoin toimeenpano hidastuu liikaa. On kyettävä priorisoimaan osakokonaisuuksia ja hyötyjä, jotta alkuun saadaan mahdollisimman suuret vaikutukset.

Palataan vielä Applen ekosysteemiin. Fortnite-omistajan Epic Games on haastanut Applen oikeuteen, sillä se pitää yhtiön valtaa sovelluskaupassa liian suurena. Applen suljetun ekosysteemin horjuminen olisi kohtalokasta, sillä esimerkiksi sovelluskaupassa yhtiö saa jokaisesta myydystä sovelluksesta 30 prosenttia itselleen, kirjottaa Sami Kantola Talouselämässä 38/2020.

Reiluus oli tärkeä syy meille löytää DigiOnelle julkinen omistajuus. Nykyinen alustatalousmalli on vain välivaihe, ennusti Jyrki Suokas Business Finlandin järjestämässä Alustatalous 2.0 seminaarissa syksyllä 2019. Avoimet ja reilut ekosysteemit tulevat korvaamaan nykyiset mallit tulevaisuudessa, toteaa Suokas. Avoimeen ja reiluun DigiOne ekosysteemiin myös me DigiOnessa uskomme! Luottamus kasvaa, kun alustatalouden malli on reilu. Se ei edes riitä, että yhteiset pelisäännöt saadaan reiluksi. Yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin perustuva luottamus on ansaittava joka päivä, joka kuukausi ja joka vuosi toisensa jälkeen.


Kirjoittajasta


Kirsi Lehto toimii DigiOne hankejohtajana. Hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja kauppatieteilijä, joka tituleeraa itseään ikuiseksi oppijaksi. Kirsin erikoisosaamisalueena on digitalisaation hyödyntäminen ja monimutkaisten kokonaisuuksien ymmärtäminen. Hän on visionääri ja rohkea uudistaja, joka arvostaa ihmisten erilaisia näkemyksiä ja uskoo siihen, että tuloksia syntyy innostamisen, keskinäisen kunnioituksen ja yhteistyön avulla. Kirsi on idealisti, joka haluaa jättää maailman parempana, kuin millaisena me sen löysimme.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista