Ovatko ekosysteemit digiajan silkkiteitä?

Piia Moilanen

Piia Moilanen

Partnership manager, Business Finland

Kuvitusmaisema aavikosta, jossa kulkee kamelikaravaaneja kohti kaupunkia

Kesällä oli aikaa äänikirjoille. Sukelsin poikkeuksellisesti menneisyyteen ja yllätyin, kuinka kiinnostavaa historia voi olla. Samalla kun ulkokuisti sai valkoista väriä pintaan, kuljin isralilaisen Oded Galorin matkassa ihmiskunnan alkukodista kohti teollista aikaa ja vaurautta. Oli valaisevaa kuulla, miten verkostot ovat kautta aikojen olleet kehityksen vetureita, kunhan mukana on ollut avoin ja oppimista arvostava kulttuuri. Näin ainakin, jos on uskominen ”Ihmiskunnan nousu – vaurauden ja eriarvoisuuden juuret” -kirjan kirjoittajaa. 

Mietin, että ekosysteemit ovat nykyajan konstantinopoleita ja karthagoja, jossa käydään kauppaa, vaihdetaan tietoa ja törmätään uusiin ideoihin. Samalla uusi tieto ja näkökulmat ruokkivat kehitystä. Siinä missä menneen ajan konstantinopoleihin purjehti maailmaa eri tavoin ja uteliaasti katsovia kauppiaita, ekosysteemien pitäisi houkutella ihmisiä, jotka haluavat ottaa vastaan ja jakaa tietoa. 

Tiedon jakaminen edellyttää luottamusta. Luottamus voi syntyä esimerkiksi koheesion eli ryhmän yhteenkuuluvuuden myötä. Kehityksen moottoreiksi nousseissa kaupungeissa koheesio vahvistui erityisesti kulttuurin, uskonnon ja vahvojen instituutioiden myötä. Ekosysteemien, ainakin kansainvälisten ekosysteemien, pitäisi puolestaan löytää yhteenkuuluvuus ensi sijassa tavoitteista, jotta eri taustaiset jäsenet rohkaistuisivat tekemään yhteistyötä ja jakamaan tietoa. Selkeiden tavoitteiden ja niistä johdettujen tiekarttojen avulla osapuolet voivat tunnistaa myös omat mahdollisuutensa ja syyn pysyä ekosysteemissä. 

Ekosysteemien supervoima on yhteistyö

Kun työ maalaustelineellä jatkui, siirryin kuuntelemaan ”Silkkitiet, uusi maailmanhistoria” -kirjaa (Peter Frankopan). Samalla kun valtakunta toisensa jälkeen kasvoi ja tuhoutui, ja kauppiaat lasteineen kulkivat kohti tuntematonta, kuisti sai toisen kerroksen maalia pintaan. Rikkauksien lisäksi uteliaisuus ajoi ihmisiä matkaan. Avoin mieli mahdollisti sen, että myös aatteita ja keksintöjä kulkeutui ihmisten mukana aina pohjolan perukoille asti. 

Kuten aikanaan silkkitiellä, myös ekosysteemeissä vuorovaikutus on ensi sijassa ihmisten välistä. Siksi jokainen osallistuja on tärkeä ja voi osaltaan kasvattaa verkoston koheesiota. Matkassa tulisi olla myös entisaikojen maustekauppiaiden rohkeutta ja avointa mieltä, jotta imua tiedonvaihtoon syntyy. Onneksi opetusalalla on ammattitaitoa saada moniääninenkin ryhmä tekemään yhteistyötä. Uskon, että se on supervoima myös DigiOne-ekosysteemissä.

Business Finlandin tavoitteena on ekosysteemien avulla vauhdittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointien kasvua ja rakentaa Suomeen maailmanluokan innovaatio- ja kokeiluympäristöjä. Lisäksi monella ekosysteemillä, kuten DigiOnella, on yhteiskunnallinen haaste ratkottavana. Business Finlandin tavoitteena onkin kasvun ja kilpailukyvyn lisäksi yhteiskunnallisen kädenjäljen kasvattaminen. 


Kirjoittajasta

Piia Moilanen on innovaatioiden asiantuntija. Monipuolisissa rooleissa Business Finlandissa tutuksi ovat tulleet useat eri toimialat vesihuollosta alustatalouteen. Samoin hän on saanut tarkastella innovaatiotoiminnan haasteita niin yritysten, tutkimuslaitosten kuin hankintayksiköidenkin näkökulmista. Nykyisessä roolissa Partnership managerina, Piia tekee töitä kumppanuuksien ja ekosysteemien kehittämiseksi Business Finlandissa. 

DigiOne on saanut Business Finlandin innovatiiviset julkiset hankinnat -rahoitusta. Rahoituksella on ollut ratkaiseva rooli projektin käynnistymisessä. Kirjoittajalla on ollut mahdollisuus seurata DigiOne-tiimin uraauurtavaa työtä aivan alusta saakka.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista