Paikoillanne, valmiit… DigiOne!

Minna Lindberg

Minna Lindberg

Erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Mies ja nainen työskentelevät yhdessä koneen ääressä

Digitaidot ovat arjen taitoja, joita me kaikki tarvitsemme. Digiosaaminen ei ole staattista osaamista, jonka kerran opittuasi olet valmis, vaan taitojen ja osaamisen on kehityttävä samaan tahtiin kuin teknologia, sovellukset ja yhteiskunta muuttuu. Digitaidot taidot eivät myöskään kartu itsestään, vaan vaatii harjoittelua, uuteen heittäytymistä ja uskallusta kokeilla uutta, niin oppijoilta kuin opettajiltakin.

Uudenlaisten toimintatapojen ja oman osaamisen kehittäminen ovat merkityksellisessä asemassa myös DigiOne-hankkeessa. Muutamia vuosia sitten, kun kuulin ensimmäisen kerran DigiOnesta, mielenkiintoni heräsi ja sanoin heti kollegoilleni, että tästä haluan kuulla lisää! Sovimme siis tapaamisen Vantaan kaupungin keskeisten hankkeeseen kuuluvien henkilöiden sekä Kuntaliiton edustajien kesken. Silloin hanketta veti Vantaa, eikä muita kaupunkeja ollut vielä mukana.

Yhteistyöstä voimaa

Olimme siis heti kiinnostuneita ja innostuimme vielä lisää, kun myöhemmin selvisi, että hankkeessa ei vain kuunneltaisi muita kuntia, vaan koulutuksen digitaalista ekosysteemiä lähdettäisiin kehittämään yhdessä muiden kuntien kanssa. Uskonkin vahvasti, että yhdessä tekemällä lopputulos on parempi kuin yksin puurtamalla. Tästä syystä myös Kuntaliitto on mukana tukemassa hanketta. Alkuun olimme mukana asiantuntijapanoksella ja nyt myös lisäksi rahallisella tuella.

DigiOnen kehittämiseen mukaan lähteneet kunnat ovat edelläkävijöitä, se on selvää. Ja niinhän se yleensä meneekin – joku lähtee kehittämään ja keksii uutta, jonka jälkeen muita innostuneita liittyy mukaan. Lähtökohtaisesti DigiOne-kunnissa kehittäminen ja digitaalinen kypsyys on jo pitkällä, mutta miten saamme mukaan ne kunnat, joissa digitaalinen kypsyys ei vielä ole samalla tasolla? Opetuksen digitalisaatio on kuitenkin niin keskeinen asia oppijan, opettajan ja koko koulun arkea, että lähitulevaisuudessa kaikkien on oltava kehityksen spiraalissa mukana. DigiOneen liittymisen myötä kehittämistyö saa kunnissa varmasti uutta pontta ja uusia tuulia. Monet kunnat myös odottavat jo vähän ovea kolkuttaen, että pääsevät liittymään DigiOneen. Odotukset ovat siis suuret!

Tavoitteena kansallinen ekosysteemi

Kuntaliiton hankkeessa mukana olon tavoitteena on turvata kaikille kunnille mahdollisuus ottaa DigiOne käyttöön. On myös tärkeää, että jo tässä vaiheessa voidaan tuoda erityyppisten kuntien näkökulmia esille. Lisäksi Kuntaliitolla on hyvät verkostot kuntiin ja sitä kautta voimme välittää tietoa hankkeesta eteenpäin. Yhtenä tärkeänä asianamme on tavoittaa ne kunnat, joilla itsellä ei ole ollut resursseja kehittää vastaavasti oppimisen digitalisaatiota. DigiOnen avulla myös näillä kunnilla on mahdollisuus päästä mukaan kehityksen vauhtiin. Kunnassa tulee toki olla tietyt valmiudet toiminnan muutokseen ja teknologisten ratkaisuiden käyttöönottoon. DigiOnessa pyritään kuitenkin helppokäyttöisten palveluiden avulla laskemaan kynnystä palveluiden käytölle. 

Kuntamarkkinoilla pääset kuulemaan tarkemmin mitä kaikkea kunnan tulee ottaa huomioon DigiOnen käyttöönottoon valmistautuessa. Kannattaa siis tulla kuulolle Kuntatalolle torstaina!
To 15.9. klo 9.00–9.45
Tietoisku oppimisen hankkeesta DigiOne – kuinka ekosysteemiin pääsee mukaan.


Kirjoittajasta

Minna Lindberg on toiminut erityisasiantuntijana Kuntaliiton hyvinvointi- ja sivistysyksikössä vuodesta 2015. Hän vastaa yksikössä sivistystoimen digitalisaatioasioista, ruotsinkielisistä sivistystoimen asioista ja EU-asioista sivistystoimessa. Tämän lisäksi hän on työskennellyt mm. Opetushallituksessa, maahanmuuttajien kotoutumisen parissa ja toiminut pitkään pohjoismaisessa yhteistyössä. Lindberg on monipuolisissa, sektorirajat ylittävissä ja monikanavaisissa tehtävissä oppinut verkostojen ja yhteistyön tärkeyden.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista