Palveluiden kehittäminen etenee vauhdilla

Tuulia Kuismin

Tuulia Kuismin

Projektipäällikkö, Kuntien Tiera

Poika näyttää peukkua oppitunnilla

DigiOnen palveluita on kehitetty kuluvan vuoden aikana vauhdikkaasti. BeanBakers, Hailer, Untis ja Fujitsu ovat ottaneet palveluiden kehityksessä isoja harppauksia ja viime kuukausina palveluiden tarjoajat ovat päässeet tekemään myös paljon yhteistyötä toistensa kanssa. Yhteistyötä tehdään niin palveluiden määrittelyissä kuin integraatioissakin, jotta lopputuloksesta saadaan käyttäjäkokemukseltaan mahdollisimman yhtenäinen ja käyttäjäystävällinen.

Opettajat mukana opetuksen palvelun suunnittelussa

Turkulainen ohjelmistokehitykseen ja palvelumuotoiluun keskittyvä yritys BeanBakers aloitti kehitystyön Opetus-palvelun parissa alkuvuodesta. Yrityksen toimitusjohtaja Peter Lehto kuvailee työn kulua DigiOnessa: ”BeanBakers aloitti uuden palvelun kehitystyön vaatimusmäärittelyn tarkentamisella käyttöliittymäkuviksi yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Käyttöliittymäkuvien avulla ymmärrys kokonaisuudesta tarkentui ja palvelun tulevat käyttäjät saivat nopeasti käyttöönsä lopputulosta kuvaavan klikattavan prototyypin. Prototyypin avulla käyttäjät ja asiantuntijat pääsivät antamaan palautetta ja edelleen tarkentamaan haluttuja ratkaisuja.”

Vaatimusmäärittelyn vielä tarkentuessa BeanBakersin ohjelmistokehittäjät aloittivat oman työnsä taustajärjestelmän, rajapintojen ja yleiskäyttöisten moduulien parissa, joiden avulla uuden palvelun varsinainen toimintalogiikka toteutetaan. Opetus-palvelun on tarkoitus jatkossa mahdollistaa opettajille yhtenäinen sähköinen järjestelmä, jonka avulla voidaan näyttää opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet opetuksen ja arvioinnin suunnittelun yhteydessä.

Seuraavaksi Opetus-palvelussa otetaan työn alle opetuksen toteutukseen ja oppitunteihin liittyvät kokonaisuudet, joiden avulla opettajalla on laaja pääsy opetusryhmien ja oppituntien sisältöihin sekä mahdollisuus tehdä poissaolo-, tunti- ja tukimerkintöjä. Opetuksen toteutuksen kokonaisuus liittyy laajalti DigiOne-ekosysteemin eri sovelluksiin, joihin opetuksen palvelu integroituu DigiOne-alustan kautta.

Moninaisten viestinnän tarpeiden huomioiminen

Viestintä-palvelun toimittaja on porvoolainen viestintäpalveluyritys Hailer. Viime kuukausien aikana Hailerin kehitystyössä on keskitytty mm. oppijan ja huoltajan perustietojen tiedonsiirtoon, monikielitukeen sekä palvelun käyttöönottoon liittyviin opastustoiminnallisuuksiin. Yhtenä isoimpana ratkaistavana haasteena on syksyn aikana ollut viestinnän osoitekirjaryhmät sekä niihin liittyvät rajoitukset ja säännöt: oppijat esimerkiksi näkevät luokkakaverinsa, mikäli heidät lisätään samaan ryhmäkeskusteluun, mutta he eivät kuitenkaan saa lähettää toisilleen yksityisviestejä. ”DigiOne-hankkeen myötä olemme voineet ottaa tuotekehityksessämme monia sellaisia askelia, joita olemme jo pitkään halunneet ottaa”, kuvailee Hailerin tuotepäällikkö Jonas Lemberg. Seuraavana Hailerin kehityksessä otetaan työn alle räätälöitävät roolit sekä palvelun skaalautuvuutta tukevia toimintoja.

Optimointialgoritmin avulla vauhtia lukioiden lukujärjestysten luomiseen

Itävaltalainen Lukujärjestys-palvelun toimittaja Untis on keskittynyt kehitystyössään integraatioihin sekä lukiopuolen optimoinnin kehittämiseen. Untiksella on jo olemassa perusopetuksen käyttöön toimiva optimointityökalu, mutta olemassa olevaan työkaluun tehdään lukioita koskevia täydennyksiä kuten jaksotukset, tuntikiertokaaviot sekä eri mittaiset ja hajautetut opintojaksot. Tähän mennessä Untis on kehittänyt saatujen mallidatojen pohjalta lukioita varten ensimmäisen lineaarisen kokonaislukumallin algoritmilleen.

”Syksyn aikana olemme saaneet optimointialgoritmin toimimaan pienten lukioiden datalla. Tällä hetkellä meidän tavoitteenamme on kehittää optimointialgoritmin toimivuutta keskisuurille ja suurille lukioille sekä löytää toimivia ratkaisuja, vaikka optimoinnissa ilmenisi väistämättömiä päällekkäisyyksiä lukujärjestyksissä”, kertoo Untiksen Senior Algorithm Engineer Lukas Wolf. Uuden lukio-optimointialgoritmin kehityksen myötä lukioiden lukujärjestysten tekeminen nopeutuu ja päällekkäisyyksien tunnistaminen on aiempaa helpompaa.

Tavoitteena sujuva sähköinen asiointi

DigiOnen Asiointi-palvelu toteutetaan yhteistyössä Kuntien Tieran ja Fujitsun kanssa. ”Fujitsulla CaseM-tuotteen kehityksessä huomioidaan helppokäyttöisyyden lisäksi kattavat integraatiomahdollisuudet, jotka mahdollistavat palveluiden käyttäjille saumattomat asiointiprosessit”, kuvailee tiedonhallinnan konsultti Katariina Ryhänen Fujitsulta. ”Näin mahdollistetaan myös elinkaareltaan pidempien ja monimutkaisempien prosessien hyvä käyttökokemus sekä luodaan palvelukokonaisuudelle hyvät mahdollisuudet kehittyä edelleen”, Ryhänen jatkaa.

DigiOne-hankekunnista on koottu asiantuntijat yhteen määrittelemään ja toteuttamaan lomakepalveluita. Määrittelytyössä tavoitellaan myös mahdollisimman yhtenäisiä toimintamalleja ja sitä kautta tehokkaampaa ylläpitoa jatkossa. Fujitsu on järjestänyt kuntien asiantuntijoille koulutuksia lomakepalveluiden toteuttamisesta CaseM-ratkaisulla sekä kehittänyt ratkaisua esille nousseiden tarpeiden pohjalta. Seuraavan vuoden aikana lomakepalveluiden kehittäminen tapahtuu vahvassa yhteistyössä Hallinto-palvelun kanssa, jotta kaikkien käyttäjien niin oppijoiden ja huoltajien kuin myös asiankäsittelijöiden toiminnot saadaan sujuviksi.

DigiOne-alusta kokoaa palvelut yhteen

Kaikkien palveluiden osalta kehitystyö jatkuu täydellä teholla vielä ensi kevään ajan. Tavoitteena on, että syksyllä 2023 DigiOnen kokonaisuus on ensimmäisten koulujen käytettävissä. Syksyllä käytössä on palvelun ensimmäinen versio, jossa on mukana tärkeimmät toiminnallisuudet. Tämän jälkeen kehitystä jatketaan mm. oppilaaksioton ja lukioiden tarpeiden parissa. DigiOne alustan tuoteomistaja Ville Kuusela kuvaa kokonaisuuden muodostumista seuraavasti: ”On mahtavaa huomata, kuinka muut DigiOnen palvelut pystyvät hyödyntämään alustan tarjoamia rajapintoja, ja kuinka palvelut yhdessä muodostavat toimivan kokonaisuuden.”

 

Kirjoittajasta

Tuulia Kuismin työskentelee projektipäällikkönä Kuntien Tieralla. Taustaltaan hän on kasvatustieteen maisteri sekä luokanopettaja ja hänellä on pitkä kokemus tieto- ja viestintätekniikkaan sekä opetusteknologiaan liittyvistä opetuksen kehittämishankkeista. Hänellä on aiempaa työkokemusta kuntien sivistystoimen hallinnosta sekä koulutusalan startup-yrityksistä. Tuulia uskoo, että toimivien ja käyttäjäystävällisten teknologisten ratkaisujen avulla voidaan helpottaa käyttäjien arkea. Tuuliasta on upeaa olla mukana DigiOnessa rakentamassa toimivampaa digitaalista kouluarkea oppijoille, huoltajille ja opettajille.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista