Pohdintaa tiedon olemuksesta

Taina Uusi-Illikainen

Taina Uusi-Illikainen

Tuotantopäällikkö, Kuntien Tiera

Abstakti kuvituskuva DIKW-hierarkista, jossa neljä vuorta ja kuu taivaalla.

Data on huomisen öljy ja tieto on valtaa, mutta kuka omistaa sen, ja mitä tieto oikeastaan on? DigiOnen keskeisenä ajatuksena on mahdollistaa tiedolla johtaminen ja tiedon kulkeminen oppijan mukana oppimisen polulla. Tavoitellaan oikeaa tietoa oikeaan tarpeeseen oikea-aikaisesti oikeille ihmisille. Tiedolla johtaminen ei ole vain hallinnon asia, vaan yhtä lailla oppijan, huoltajan ja opettajan tarve.

Tieto on toisaalta absoluuttista, muuttumatonta: esimerkiksi syntymäaika. Toisaalta tieto voi olla hyvinkin elävää, ajassa muuttuvaa, kerroksittain täydentyvää ja kertyvää. Voisi jopa sanoa, että eri tilanteessa erilaista, tulkinnanvaraista. Perinteisen määritelmän mukaan tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Tieto tai data on perusominaisuudeltaan tyhmää. Se ei tee itsessään mitään, vaan sitä pitää osata hyödyntää ja jalostaa eteenpäin.

Tiedon monet muodot

Yksi haaste on siinä, mitä sana tieto kulloinkin tarkoittaa. Jos kirjoittaisin tämän tekstin englanniksi, asia olisi hieman helpompaa. Voisin käyttää termejä data, information ja knowledge kuvaamaan erilaista tietoa, ehkä jopa tiedon syvyyttä, kompleksisuutta ja lisäarvoa käyttäjälleen. Juuri tämän takia ei ole myöskään yksiselitteistä sanoa, kuka tiedon tai datan omistaa missäkin vaiheessa.  

DIKW-hierarkiakuva
DIKW-hierakia kuvaa pyramidin jokaisella askelmalla ylöspäin alkuperäisen datan arvon kasvua. Arvo lisääntyy esittämällä kysymyksiä alkuperäiselle raakadatalle.

Tietojärjestelmien sopukoissa on tietoa monessa muodossa niin yksilönä kuin osana joukkoa, raakadatana ja informaatiorakenteissa. Järjestelmänäkökulmasta DigiOnessa tieto tai data ihmisestä kiinnitetään henkilöön ei organisaatioon. Tämäkään ei ole ihan niin yksiselitteistä. Siinä hetkessä, kun data syntyy tai tallennetaan järjestelmään, polkua on vielä helppo seurata. Tilanne muuttuu heti, kun olemassa olevaa tietoa yhdistetään johonkin toiseen tietoon, tietoa prosessoidaan ja jatkokäsitellään – rikastetaan ja analysoidaan. Tietoa siirtyy toisaalle ja tietoa palautetaan.

Tiedon vaatimukset

Monista lähteistä ja järjestelmistä saatavaa tietoa voi olla hankala yhdistää, sillä tiedot (tai data) eivät ole yhteismitallisia tai käsitteet yhteneviä. Muun muassa analytiikan hyödyntäminen asettaa käytettävälle datalle vaatimuksia. On tärkeää miettiä tapaa, miten tietoa tuotetaan ja tallennetaan, mutta myös sitä, mihin tarkoitukseen tietoa tarvitaan, ja miten päätöksentekoprosessi etenee tietoa hyödyntäen. Tiedon tulvasta on löydettävä ja valikoitava se tieto, mitä päätöksentekotilanteessa tarvitaan. Kaikki tieto ei ole oleellista.

Tällä blogilla halusin raottaa hieman sitä ovea, mikä maailma paljastuukaan, kun puhutaan tiedosta, sen hyödyntämisestä ja omistajuudesta. Monimutkaisuudessaan tieto on kiehtovaa ja arvokasta. Miten voisimme sitä hyödyntää tehokkaammin oppijan tueksi?


Kirjoittajasta

Taina Uusi-Illikainen toimii Kuntien Tierassa tuotantopäällikkönä. Hän on kasvatuksen ja opetuksen parista IT-maailmaan siirtynyt koulutuksen moniosaaja. Koulutukseltaan Taina on ekonomi ja filosofian maisteri, opettaja, opinto-ohjaaja ja tuotehallinnon ammattilainen. Tainan erikoisosaamisena on yhteistyön rakentaminen pitkäjänteisesti sekä ideoiden muotoilu palveluiksi ja lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi. Taina pitää tiimityöstä, sparrailusta ja asioiden loppuun viemisestä. Taina on hyvä esimerkki elinikäisestä oppijasta ja ihmisestä, jonka uteliaisuus on loputon suhteessa ympäröivään maailmaan.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista