Rakennamme perustaa tulevaisuuden oppimiselle ja hyvinvoinnille

Ilkka Kalo

Ilkka Kalo

Perusopetuksen johtaja, Vantaan kaupunki
DigiOne-hankkeen vastuullinen johtaja

DigiOnessa olemme tekemässä ainutlaatuista yhteistyötä koulutussektorilla, tavoitteenamme rakentaa kansallinen perusta tulevaisuuden oppimiselle ja hyvinvoinnille. Tällaista uutta ja isoa palvelukokonaisuutta ei voi, eikä kannata lähteä rakentamaan yhden kunnan tarpeisiin, vaan kokonaisuus kannattaa rakentaa yhdessä.  Nyt yhteistyösopimus on valmis ja hyväksytty kaikkien kuntien päättävien toimielimien toimesta; Espoon, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Kuntien Tiera kehittävät yhdessä DigiOne palvelualustan.

DigiOne luo edellytykset tulevaisuuden oppimiselle ja hyvinvoinnille, tukee opetussuunnitelmien mukaisen pedagogisen toimintakulttuurin ja johtamisen muutosta, sekä luo paremmat edellytykset tukea yksilöllisiä oppimispolkuja oppijan elinkaaren aikana. Tieto kulkee oppijan mukana, eikä ole pysyvästi sidottu kouluun tai oppilaitokseen, kuten tänä päivänä. Hankkeessa rakennettavan nykyaikaisen alustan päälle voidaan rakentaa uusia innovatiivisempia palveluita, jotka hyödyntävät nykyistä paremmin digitalisaation mahdollisuuksia. Yhteiset tietovarannot mahdollistavat tiedolla johtamisen, jolloin päästään nykyistä paremmin ratkaisemaan systeemisiä ja viheliäisiä ongelmia, esimerkiksi syrjäytymistä.

Näemme, että tällä kokonaisuudella vahva valtakunnallinen tavoite ja vaikutus. Siksi haluamme vielä antaa mahdollisuuden 1–3 pienemmälle kunnalle tai kaupungille tulla mukaan. Päätökset ensimmäisen vaiheen mukaan tulijoista tehdään tämän vuoden aikana. Kun palvelualusta on valmiina vuonna 2024, mukaan pääsevät kaikki halukkaat kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti, sitä mukaa kun palveluita saadaan kehitettyä.

Yhteistyöstä synergiaetua muutokseen

Yhteinen palvelualusta mahdollistaa mm. kuntien yhteisen synergian ja vipuvoiman hankinnoissa, rajapintojen rakentamisessa kaupallisiin ja kansallisiin palveluihin, testauksessa ja käyttöönotossa sekä tietoturvassa ja -suojassa (GDPR, vaikuttavuuden arviointi). Avoimet tietomallit ja rajapinnat vähentävät markkinoilla olevaa ”monopolisoitunutta” tilannetta ja tukevat uusien innovatiivisten palveluiden syntymistä markkinoille. Palvelualusta tuo ihmiset ja organisaatiot samojen oppimisen ja hyvinvoinnin tavoitteiden äärelle, jolloin eri puolilla Suomea tehtävä kehittäminen ja syntyvä data saadaan kaikkien yhteiseksi hyödyksi. Kansallisten pelisääntöjen ja yhteisten toimintatapojen avulla säästetään yhteiskunnan, kuntien ja palveluiden tuottajien resursseja. Toiveenamme on, että myös lakeja ja asetuksia voidaan kehittää haluttuun suuntaan.

Elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa. Samalla myös kasvatus, opetus ja koulutus on sellaisten uudenlaisten muutostilanteiden äärellä, että emme edes voi yksin vastata näihin muutosvaatimuksiin. Tarvitsemme yhteistyötä ja palvelualustan tuomia synergiaetuja, niin kehittämisen, kuin kustannustenkin näkökulmasta. On myös muistutettava, että emme ole ensisijaisesti tekemässä teknistä muutosta, vaan haluamme digitalisaation avulla tukea koulujen ja oppilaitosten toimivaa arkea, opetusta, oppimista ja hyvinvointia. Nyt on tavoitteena saada digitalisaation hyödyt aidosti esiin arjessa ja joka päivä.

Tiedämme, että DigiOne ei ole ensimmäinen tai ainut hanke, joka on pyrkinyt vastaaviin tavoitteisiin siinä onnistumatta. Onnistuminen vaatii kuitenkin oikea-aikaisuutta ja nyt on se oikea hetki. Kaikki tarvittava teknologia on olemassa sekä ymmärrys siitä, kuinka teknologiaa voidaan hyödyntää. Se mikä on kaikkein tärkeintä, DigiOnelle on tilaus ja aito tarve, niin koulutuksen järjestäjien, valtion toimijoiden kuin palveluiden tuottajienkin näkökulmasta. Eri toimijat haluavat yhteistyötä ja uskovat, että siitä voi syntyä parempia tuloksia kuin yksin tekemällä. Yhdessä tekemällä ja yhteistä luottamusta rakentamalla voimme onnistua isossa tavoitteessamme!


Kirjoittajasta


Ilkka Kalo on DigiOne ohjausryhmän puheenjohtaja ja Vantaan perusopetuksen johtaja. Kalo on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Hän on rohkea uudistaja, joka ei pelkää tarttua vaikeisiinkaan haasteisiin. Sydämen asiana on lasten ja nuorten kasvaminen, oppiminen ja hyvinvointi. Kaloa voi tituleerata DigiOne hankkeen isäksi ja primusmoottoriksi. Vapaa-aikaansa Kalo viettää liikunnan parissa ja mökillään Turun saaristossa.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista