ekosysteemi

DigiOne-tunnuksen ympärillä palvelun liittyviä kuvitusaiheita.
Ajankohtaista

Hankintailmoitus: DigiOnen ohjaava valintatarjotin

DigiOne on jättänyt hankintailmoituksen Ohjaava valintatarjotin -palvelun hankinnasta. Kilpailutukseen liittyvä kokonaisuus on hankkeeseen nähden oma erillinen projektinsa, mutta Ohjaava valintatarjotin kehitetään kiinteäksi osaksi DigiOnen kokonaisuutta. Hankinnan kohteena olevan kehitystyön tavoitteena on tuottaa toiminnallisuudet, joilla hallitaan seuraavan ja käynnissä olevan lukuvuoden valinnaisaine- ja kurssivalintoja.

LUE LISÄÄ »
Ajankohtaista

DigiOne kokoaa koulun tiedot ja palvelut yhteen

Koulujen arkea haastavat yhteentoimimattomat järjestelmät, joiden välillä tieto ei liiku. Tietoa joudutaan etsimään monesta paikasta ja asioita kirjaamaan moneen paikkaan. Tämä kaikki vie aikaa opetustyöltä. Tähän kaikkeen on tulossa muutos.

LUE LISÄÄ »
Iloinen opetustilanne
Blogi

DigiOne tarjoaa merkittäviä hyötyjä ja säästöjä

Nykyajan oppilaitokset ja koulutusorganisaatiot kaipaavat toiminnan tehokasta hallintaa. Tässä DigiOne astuu kuvaan tarjoten kattavan oppilaitoshallintajärjestelmän, joka vastaa tämän päivän tarpeisiin. Yksi sen keskeisistä ominaisuuksista on DigiOnen integraatioalusta, joka yhdistää eri järjestelmät yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi palveluiden uudet toiminnallisuudet tukevat oppijoiden yhdenvertaisuutta.

LUE LISÄÄ »
Ajankohtaista

Edulyzer on valittu uudeksi ekosysteemikumppaniksi

DigiOne on tehnyt sopimuksen OneRoster-rajapinnan pilotoinnista tiedolla johtamisen dataa kokoavan Edulyzerin kanssa. Kumppanuus jatkaa jo aiemmin aloitettua ekosysteemipilotointia, jossa testataan tietojen siirtymistä pilotoinnissa mukana olevien palveluiden ja DigiOnen välillä. Edulyzer-palvelun avulla kerätään myös tietoa DigiOnen palveluiden käytöstä edelläkävijäkunnissa käynnistyneissä pilotoinneissa.

LUE LISÄÄ »
Oppijoita opiskelemassa yhdessä koneiden ääressä.
Ajankohtaista

DigiOnen ekosysteemi laajenee Business Finlandin tuella

DigiOne-hanke on saanut Business Finlandilta merkittävän rahoituksen, jonka avulla koulutuksen palvelualustan kehittämistyötä voidaan laajentaa uusiin palveluihin ja osa-alueisiin. Business Finlandin myöntämällä rahoituksella kehitetään oppimisen edistymistä tukeva valintatarjotin ja mobiiliapplikaatioekosysteemi sekä liitetään uusia palveluita DigiOne-ekosysteemiin.

LUE LISÄÄ »
Blogi

DigiOne-ekosysteemi kiinnostaa palveluntarjoajia

Saamme paljon kyselyitä ekosysteemin tilanteesta ja siitä, miten yritykset voivat  liittyä mukaan. Kyselyiden innoittamana järjestimme kesäkuussa yrityksille infotilaisuuden ekosysteemin tilanteesta, seuraavista pilotointimahdollisuuksista ja ekosysteemiin liittyvistä sopimuksista.

LUE LISÄÄ »
Kuvassa ratkaistaan palapeliä, josta puuttuu vielä yksi palanen.
Blogi

Alustatalousekosysteemin syntymisen kriittiset menestystekijät

Usein ajatellaan virheellisesti, että ekosysteemit alkavat muodostua jonkun kiinnostavan asian ympärille vähän kuin itsestään. Ekosysteemi ei synny sattumalta, vaan se on synnytettävä. Sen vuoksi DigiOnessakin pohdittiin jo heti hankkeen alkuvaiheessa sitä, miten DigiOne-ekosysteemi saadaan aidosti ja oikeasti syntymään kehitettävän palvelualustan ympärille.

LUE LISÄÄ »
Pilotointikumppanit odottavat esityksen aloitusta
Blogi

Ekosysteemi laajenee – oletko valmis?

DigiOne lähestyy hurjaa vauhtia kohti tuotantokäyttöä, ja on aika pilotoida palveluiden liittämistä ekosysteemiin. Koska toimimme täysin uudella maaperällä, uusien toimijoiden mukaan ottaminen tuntuu jännittävältä. Miten voitetaan luottamus puolin ja toisin, jotta voidaan lähteä tekemään yhdessä, vaatimattomasti sanoen, digioppimisen vallankumousta?

LUE LISÄÄ »
Ajankohtaista

DigiOne aloittaa pilotoinnin yhteistyössä Qridin ja Alfons Educationin kanssa

DigiOne on tehnyt arviointitietoa kokoavan ohjelmistoyritys Qridin ja oppimisympäristö Alfons Educationin kanssa sopimuksen OneRoster-rajapinnan pilotoinnista, jonka aikana yritysten on mahdollista testata palveluidensa yhteentoimivuutta DigiOnen kanssa. Pilotoinnin tavoitteena on kerätä kokemuksia digitaalisten palveluiden testaamisesta ja liittämisestä DigiOneen.

LUE LISÄÄ »