informationsmöte

Paperilennokki lentää info-sanan yli
Tapahtumat

Informationsmöte om DigiOne för utbildningsanordnare 24.11.

Välkommen till informationsmötet om DigiOne för att höra om lärandets nya ekosystem! Evenemanget riktar sig särskilt till nya kommuner som ännu inte är involverade i projektet. På mötet informerar vi närmare om vad DigiOne handlar om och hurdana tjänster serviceplattformen kommer att innehålla. Anmäl dig genom senast den 23.11.2021.

LUE LISÄÄ »