pilottikoulut

Seppo Pukonen opastaa koulutukseen osallistuvia tietokoneluokassa
Blogi

Pilottikoulujen lukujärjestysten tekijät koulutuksessa

Tammikuussa järjestettiin kaksi erillistä, mutta saman sisältöistä, koulutuspäivää pilottikoulujen lukujärjestysten tekijöille. Kyseessä oli DigiOnen uuden Lukujärjestys-palvelun Untiksen ensimmäinen peruskoulutus. Kaikkiaan koulutukseen osallistui yli 70 lukkarintekijää hankekuntien pilottikouluista.

LUE LISÄÄ »
Oppijoita koulun käytävällä
Blogi

Pilottikoulut – DigiOnen etujoukot

Nykyiset hallinnolliset palvelut ovat vanhentuneita, virhealttiita ja hajanaisia, eivätkä opetuksen työkalutkaan ole kaikilta osin opettajia parhaalla mahdollisella tavoin palvelevia. Opetussuunnitelman, opetusmateriaalien, oppilaan tavoitteiden ja arvioinnin liittäminen yhteen selkeäksi kokonaisuudeksi ei ole tähän mennessä onnistunut. Nyt tähän ollaan saamassa DigiOnen myötä toimivammat työkalut, joka selkeyttää kokonaisuutta. Lue blogistamme pilottikoulun rehtorin Antti Karetien ajatuksia DigiOnesta.

LUE LISÄÄ »
Blogi

Ylikiimingin koulu (N 65° 03′ E 26°17′) pilotoi DigiOnea

Suomen kouluista liki kolmannes sijaitsee DigiOnessa mukana olevien suurten kaupunkien alueella. Tässä vaiheessa kehittämistyöstä hankkeen ulkopuolelle jää kuitenkin kouluja ja siten myös toisistaan poikkeavia toimintakulttuureja. Tästä näkökulmasta Ylikiimingin koulu on onnistuneesti edustanut paitsi omaa osaamistaan, niin myös suomalaisia kuntia koulukuljetustarpeineen.

LUE LISÄÄ »
Iloinen opetustilanne
Blogi

Innolla kohti muutosta!

Vantaan pilottikoulujen edustajat pääsivät perehtymään DigiOne-hankkeeseen Vantaan DigiOne kickoff-tilaisuudessa. Tapahtumassa oli niin asiantuntijoiden pitämiä yhteisiä osuuksia, kuin myös aikaa koulujen omalle pohdinnalle siitä, mistä kehityskohdista kukin koulu lähtee liikenteeseen.

LUE LISÄÄ »