Tjänster

Kaksi iloista poikaa oppitunnilla
Ajankohtaista

Digitaliseringen i skolvärlden har varit i sin linda – DigiOne underlättar vardagen i skolvärlden och gör lärospåret smidigare

Trots det digitala språnget har de digitala tjänsterna förblivit åtskilda i skolvärlden och det finns ingen enhetlig tjänst på nationell nivå. DigiOne hämtar de digitala tjänsterna till en enda plattform för att göra vardagen enklare för elever, vårdnadshavare, lärare, skapare av digitala utbildningsmaterial och utbildningsarrangörer. Detta är en efterlängtad reform, vars pilotprojekt kommer att inledas nästa år.

LUE LISÄÄ »