Tiedon valjastaminen johtamisen ja paremman koulutuksen tueksi

Anne Jaakkola

Anne Jaakkola

Hankepäällikkö, Lahden kaupunki
Tiedolla johtamisen projektin tuoteomistaja

Poika lukee kirjaa nojaten koulun seinään.

Kesän paahteiset päivät latasivat akkujamme ja jaksamme taas innokkaasti kohdata työhaasteet. Haasteita riittää monenlaisia jo siinä, kun mainitsee tiedolla johtamisen. Se herättää monenlaisia ajatuksia ja toiveita. Keskustelun aluksi on hyvä pohtia, miten ymmärrämme asian.

Voidakseen käyttää tietoa johtamiseen on ensin tunnistettava tietotarpeet. Tietotarpeella tarkoitetaan tietopuutetta tehtävään päätöksentekoon. Päätöksenteko puolestaan edellyttää tietoa useista lähteistä. Tietojärjestelmillä on tärkeä rooli tiedolla johtamisessa. Järjestelmien avulla tietoa kerätään, tallennetaan, jaetaan sekä hyödynnetään. Ideaalina on, että käyttäjille saadaan tarpeiden mukaista ja ajantasaista tietoa. Toivottavaa on, että tuotettua tietoa hyödynnetään toiminnassa.

Tiedon hyödyntämisen monet muodot

Ajantasaisen tiedon avulla voidaan kehittää itseä ja toimintaa. On tärkeä saada tarpeellista tietoa hyödynnettäväksi toiminnassa. Tiedolla johtamista tapahtuu koulussa eri rooleissa ja eri tavoin. Oppijan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Opettajan tulee arvioida oppijan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä monipuolisesti. Rehtori hyödyntää monenlaista tietoa pedagogisessa ja yleishallinnollisessa johtamisessaan.

Datan ja tiedolla johtamisen hyödyntäminen eri tasoilla: oppija ja huoltaja, opettaja, rehtori, opetustoimen johto sekä kansallinen taso. Datasta muokkaaminen tiedoksi ja palveluiksi.

 

Tiedon tulkinta avainasemassa

Kuntien tiedolla johtamisen päätehtävänä on vastata päätöksenteon kysymyksiin ”Mitä tehdään?” ja ”Miten tehdään?”. Kunnan toiminnan tavoitteena on tehdä oikeita asioita oikein ja kokonaishyödyn kannalta maksimaalisesti. Tieto ei kuitenkaan ole koskaan yksiselitteistä, vaan sen käyttö edellyttää riittävästi keskustelua ja vuorovaikutusta. Näin sen perusteella voidaan tehdä yhteisiä tulkintoja ja johtopäätöksiä ja silloin sen merkitys muuttuu tiedon jakamisesta tiedolla johtamiseksi. Tuottavuutta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä voidaan parantaa mm. ottamalla käyttöön uusia tapoja järjestää ja tuottaa ydinpalveluja, kehittämällä omaa toimintaa ja prosesseja sekä johtamalla tietoon perustuen.

Projekti käynnistyy Lahden ja Jyväskylän johdolla

DigiOne hankkeessa tiedolla johtaminen on läpileikkaava teema, joka kytkeytyy kaikkiin tuleviin DigiOnen palveluihin. Vuoden 2021 alussa DigiOneen liittyneiden Lahden ja Jyväskylän kaupunkien hankepäälliköt vetävät syksyllä käynnistyvää tiedolla johtamisen projektia, Oulun hankepäällikön vastatessa hyvinvointitiedon osuudesta. Teemme yhteistyötä keskenämme ja kaikkien DigiOnessa mukana olevien kuntien kanssa.

Syksyn aikana on tarkoitus

  • selvittää miten DigiOnessa voimme tukea tiedolla johtamista
  • haastatella tuoteomistajia, siitä millaista tietoa eri palveluista syntyy DigiOne-alustalle
  • kysyä kunnilta, millaisia tarpeita tietoon on ja
  • tehdä esitys DigiOnen johtotiimille siitä, miten voimme edistää tiedolla johtamista.

Selvitystyön tuloksiin, kuten esille tulleisiin tietotarpeisiin ja tarkempiin etenemissuunnitelmiin, palaamme vielä myöhemmin.


Kirjoittajasta

Anne Jaakkola toimii Lahden DigiOne hankepäällikkönä. Hän on kasvatustieteiden maisteri, joka opiskelee mielellään työn ohessa. Työura alkoi opettajan tehtävissä, tietotaitoa on karttunut sen jälkeen työturvallisuuden, laadun ja sähköisten palveluiden kehittämisestä.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista