Tietoa yrityksille

DigiOne on oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava digitaalinen palvelualusta, jota kehitetään seitsemän kunnan ja Kuntien Tieran yhteishankkeena. Hankeaikana kehitetään kaikille kunnille yhteiset palvelut perusopetukseen ja lukioon. Hankeajan jälkeen ekosysteemiin voivat liittyä mukaan kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät, opetuksen ja koulutuksen palveluita ja sisältöjä tuottavat yritykset tai julkiset organisaatiot.

DigiOne-ekosysteemi yrityksen näkökulmasta

DigiOne-ekosysteemin tavoitteena on tuoda hyötyjä kaikille ekosysteemissä toimiville. Tuotteistettujen ja standardoitujen rajapintojen avulla oppimisen palvelut ja sisällöt voidaan tuoda osaksi palvelukokonaisuutta, jolloin tarvittavat tiedot siirtyvät rajapintojen kautta jouhevasti palveluiden ja DigiOnen välillä. Yritykset voivat testata tietojen siirtymistä testidatan ja rajapintadokumentaation avulla DigiOnen kehitys- ja testiympäristössä.

Yhtenäiset sopimukset ja tietosuojaliitteet sujuvoittavat palveluiden käyttöönottoja sekä yritysten, että oppilaitosten näkökulmasta. Ekosysteemiin liitetyt palvelut tarjoavat kouluille ja oppilaitoksille myös sujuvan käyttökokemuksen automaattisten tietojen siirron ja kertakirjautumisen avulla sekä entistä monipuolisemman palveluvalikoiman.

Ekosysteemin hyödyt yrityksille

 • Kehitys- ja testiympäristö luo puitteet palveluiden testaamiselle ja kehittämiselle.
 • DigiOnen tarjoama kertakirjautuminen ja ryhmätietojen automaattinen siirtyminen palveluun sujuvoittavat palveluiden käyttöä.
 • Avointen ja tuotteistettujen rajapintojen avulla palveluiden testaaminen, liittäminen ja käyttöönotto DigiOneen on helppoa.
 • DigiOnen ja kuntien yhdessä harmonisoima tiedonhallinta- ja tietosuojatyö nopeuttaa palveluiden käyttöönottoprosesseja.
 • Ekosysteemin liitetty palvelu on helppo ottaa käyttöön kaikissa DigiOne-kunnissa.
 • Ekosysteemi luo mahdollisuuksia verkostoitumiselle ja tiedon jakamiselle.

Näin yritys voi liittyä DigiOne-ekosysteemiin

Edellytykset ekosysteemiin liittymiselle

 • Yritys tuottaa opetus- ja koulutusalan palveluja tai sisältöjä
 • Palvelu hyödyntää MPASSid-tunnistuksenvälitysratkaisua
 • Yritys hyväksyy vaadittavat sopimukset

Liittymisen vaiheet

 1. Kehitys- ja testiympäristön käyttöehtojen hyväksyminen
  Yritys hyväksyy kehitys- ja testiympäristön käyttöehdot ja samalla varmistetaan, että yritys on varteenotettava koulutuksen järjestäjän palvelu.
 2. Rajapinnan testaaminen ja yhteensopivuuden varmistaminen
  Yritys saa käyttöönsä tarvittavan dokumentaation ja tuen rajapinnan testaamista varten. Onnistunut testaus mahdollistaa palvelun liittämisen tuotantoympäristöön.
 3. Palvelun liittäminen tuotantoympäristön
  Kun palvelu liitetään DigiOnen tuotantoympäristöön, tulee yrityksen tehdä ekosysteemisopimus Kuntien Tieran kanssa ja hyväksyä DigiOne-ekosysteemin pelisäännöt. Yrityksellä tulee myös olla voimassa oleva palvelusopimus kunnan kanssa.

  Tietosuoja-asioissa yritys ja kunta voivat hyödyntää DigiOnen tietosuojaliitteitä. Tämän jälkeen kun edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu, yritys saa käyttöönsä tarvittavan dokumentaation ja tuen palvelun liittämiseksi tuotantoympäristöön.

Ekosysteemin pilotointi

Edellä ollut kuvaus koskee tuotantokäyttöä ja ekosysteemiin liittyminen tapahtuu vaiheittain. Ennen kehitys- ja testiympäristön valmistumista ekosysteemiin liittymistä pilotoidaan mukaan valittujen kumppaneiden kanssa. Pilotin aikana kerätään kokemuksia yritysten liittämisestä ekosysteemiin. Saatujen kokemusten perusteella ekosysteemin liittymisprosessia ja siihen liittyviä sopimuksia ja dokumentointia hiotaan, jotta uusien kumppanien on mahdollista liittyä mukaan.

Pilottiin haetaan täyttämällä projektisuunnitelma ja hakulomake. Ensivaiheessa joudumme rajaamaan pilotointiin vain sellaisia yrityksiä, joiden palvelut ovat jossain kehittäjäkunnassa käytössä. Lisäksi palvelun tulee hyödyntää OneRoster-rajapinnan kautta siirtyviä tietoja, kuten ryhmä-, kurssi- tai arvosanatietoja. 

DigiOnen rajapintaratkaisut

DigiOnessa noudetaan kansainvälisiä rajapintaratkaisuja. Ensivaiheessa DigiOneen voidaan liittää palveluita, joissa tiedot liikkuvat OneRoster-rajapinnan kautta, joka mahdollistaa mm. ryhmätietojen siirtymisen oppimisympäristöön ja vastaavasti arvosanatietojen palauttamisen DigiOneen. Uusia rajapintoja avataan ja kehitetään ekosysteemissä mukana olevien yhteisellä päätöksellä.

Haluatko tietää vielä lisää?

Olemme koonneet listan useimmin kysytyistä kysymyksistä.
Siirry UKK-sivulle

Kysy DigiOne-ekosysteemistä

Voit esittää DigiOne-ekosysteemiin liittyviä kysymyksiä. Vastaamme niihin henkilökohtaisesti sähköpostilla.
Siirry lomakkeelle

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Maria Nevala
Viestintä- ja ekosysteemiasiantuntija
maria.nevala@vantaa.fi