Toiminnan muutos

Lähtökohtana käyttäjien sujuva arki

DigiOnen suunnittelun perustana on ollut alusta alkaen käyttäjien työn ja arjen sujuvoittaminen sekä hallinnon ja opetuksen prosessien toimivuus. Tavoitetta on edistetty laajasti eri palveluiden määrittelyssä ja kehitystyön aikana. Koulujen ja oppilaitosten henkilöstö sekä hallinnon työntekijät ovat osallistuneet koko hankkeen ajan yhteiseen suunnitteluun ja määrittelyyn sekä kehitettävien kokonaisuuksien testaamiseen ja kokeiluun. Myös huoltajia ja oppijoita on kuultu kehitystyön aikana. Käyttäjien asiantuntemusta ja kokemusta on hyödynnetty kattavasti hallinnon, opetuksen, lukujärjestyksen, asioinnin ja viestinnän eri kokonaisuuksien ja toiminnallisuuksien suunnittelussa. Tavoitteena on, että palvelukokonaisuus tukee työn tekemistä ja arjen toimivuutta kaikilla tasoilla.

Oppiminen ja oppijan hyvinvointi kehitystyön keskiössä

DigiOne tuo opetussuunnitelman tavoitteet sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnin kriteerit näkyviin. Tarkoituksena on tukea ja helpottaa opettajien työtä ja opetuksen suunnittelua opetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelman tavoitteet sekä oppijakohtaiset opetusta ja arviointia koskevat tiedot tuodaan myös oppijan ja huoltajan nähtäville. Nykyaikaisilla digitaalisilla välineillä vapautetaan opettajan aikaa oppijan kohtaamiseen ja yksilölliseen tukemiseen.

Uusi digitaalinen palvelualusta mahdollistaa oppijan kokonaisvaltaisen tukemisen kokoamalla oppijaan liittyvät tiedot, suunnitelmat ja asiakirjat kokonaisuudeksi, joka on reaaliaikaisesti sitä tarvitsevien toimijoiden käytössä. Oppijan tilannetta kuvaava kokonaisnäkymä sekä oppijan ympärille kertyvät tiedot mahdollistavat oppijan ohjauksen ja tukemisen moniammatillisena yhteistyönä.

Palvelualustan avulla DigiOnen palvelukokonaisuuteen voi liittyä erilaisia oppimisen, hyvinvoinnin ja hallinnon palveluita. Markkinoilla olevat palvelut voidaan ottaa nykyistä helpommin käyttöön. Tavoitteena on, että ekosysteemi houkuttelee myös kokonaan uusia innovatiivisia oppimisen palveluita opettajien ja muun henkilöstön käyttöön.

Väline tiedolla johtamisen tueksi 

DigiOne tuottaa tietoa oppimisesta ja koulunkäynnistä sekä yksilö- että ryhmätasolla. Tavoitteena on tukea tiedolla johtamista, päätöksentekoa ja toiminnan arviointia helposti analysoitavan tiedon avulla. Tietoa on mahdollista hyödyntää oppilaitoksissa (opettajat, rehtorit), koulutuksenjärjestäjän tasolla (opetustoimen johto, päälliköt ja asiantuntijat) sekä valtakunnallisella tasolla (tilastot, tiedonkeruut, tutkimus). Tietoa halutaan tuottaa myös oppijan oman työn suunnitteluun ja itsearviointiin.

Toiminnan muutos pähkinänkuoressa

  • Opettajien työn tukeminen ja helpottaminen opetussuunnitelman mukaisesti
  • Opetuksessa tarvittavat tiedot helposti saatavilla
  • Sujuvat hallinnon prosessit
  • Opetuksessa käytettävien palveluiden vaivaton käyttö
  • Helposti analysoitava tieto tukee tiedolla johtamista useilla eri tasoilla

Yhteyshenkilö

Toiminnan muutoksen koordinointi
Jukka Manninen

Hankepäällikkö
jukka.manninen@lahti.fi

Jyväskylän kaupunki
Jarkko Lampinen
Hankepäällikkö
jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi

Lahden kaupunki
Jukka Manninen
Hankepäällikkö
jukka.manninen@lahti.fi

Oulun kaupunki

Jukka Miettunen
Hankepäällikkö
jukka.miettunen@ouka.fi

Turun kaupunki
Seppo Pukonen
Hankepäällikkö
seppo.pukonen@turku.fi

Vantaan kaupunki
Tuija Lindström
Projektipäällikkö
tuija.lindstrom@vantaa.fi