Toiminnan muutos

Lähtökohtana parempi oppiminen ja oppijan hyvinvointi  

Muutoksen lähtökohtana on parempi oppiminen ja oppijan hyvinvointi. Uusi digitaalinen palvelualusta mahdollistaa oppijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen kokoamalla oppijaan liittyvät tiedot kokonaisuudeksi, joka on sitä tarvitsevien toimijoiden käytössä reaaliaikaisesti. Kun oppijoita pystytään tukemaan henkilökohtaisesti entistä paremmin, taataan yhdenvertaisemmat mahdollisuudet oppimiseen. Palvelualusta tekee mahdolliseksi myös oppijan oman toimijuuden kehittymisen, sillä sen toiminnallisuuksien myötä oppijan on entistä helpompi asettaa omia henkilökohtaisia tavoitteitaan oppimiselle ja suunnitella omaa elämäänsä.

 

Muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin reagoiminen 

Muuttuva yhteiskunta ja työelämä edellyttävät muutosta pedagogisessa toimintakulttuurissa. Oppijalta edellytetään aiempaa enemmän itseohjautuvuutta ja vastuunottamista, sekä toisaalta korostuvat myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. DigiOne tukee tätä muutosta, sillä oppijalle on koottu järjestelmään kaikki häntä koskevat tiedot opetuksesta (kuten tavoitteet, oppimateriaalit ja arviointi). Lisäksi nykyaikaisia digitaalisia välineitä käyttämällä vapautetaan opettajan aikaa oppijan kohtaamiseen ja yksilölliseen tukemiseen. Tarkoituksena onkin, että DigiOnen palveluilla opetussuunnitelman mukaisen opetuksen suunnittelu helpottuu ja kehittyy, sekä sisällöllisestä että vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta. Uuden palvelualustan avulla myös markkinoilla jo olevat palvelut voidaan ottaa nykyistä helpommin käyttöön. Jotta näiden digitaalisten välineiden ja palveluiden hyödyt saataisiin paremmin käyttöön oppilaitoksiin, opettajien tieto- ja viestintäteknologista osaamista tulee tukea.

 

Väline tiedolla johtamisen tueksi 

DigiOne tuottaa tietoa oppimisesta ja koulunkäynnistä sekä yksilö- että ryhmätasolla ja tieto on sitä tarvitsevien saatavilla kootusti ja helposti analysoitavassa muodossa. Tämän myötä tavoitteena on tukea johtamisen muutosta kohti tiedolla johtamista. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä havaintojen ja johtopäätösten tekemistä datan perusteella, sekä johtopäätöksiin perustuvaa oman työn arviointia ja toimintaa. Tietoa on mahdollista hyödyntää oppilaitostasoisesti (opettajat, rehtorit), koulutuksen järjestäjätasoisesti (opetustoimen johto) ja valtakunnallisella tasolla (esim. tutkimusyhteistyö). Tietoa halutaan tuottaa myös oppijan oman työn suunnitteluun ja itsearviointiin.

Yhteyshenkilö

Vantaan kaupunki / DigiOne
Anna Österman

Hankepäällikkö
anna.osterman@vantaa.fi

Espoon kaupunki

Petri Elsilä
Hankepäällikkö
petri.elsila@espoo.fi

Jyväskylän kaupunki
Hankepäällikkö
Jarkko Lampinen
jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi

Jukka Manninen
Hankepäällikkö
Lahden kaupunki
jukka.manninen@lahti.fi

Oulun kaupunki

Jukka Miettunen
Hankepäällikkö
jukka.miettunen@ouka.fi

Tampereen kaupunki
Jasmina Ylinikkilä
Hankepäällikkö
jasmina.ylinikkila@tampere.fi

Turun kaupunki
Seppo Pukonen
Hankepäällikkö
seppo.pukonen@turku.fi

Vantaan kaupunki
Tuija Lindström
Vantaan käyttäjäyhteistyön puheenjohtaja
tuija.lindstrom@vantaa.fi