Yhteistyöstä voimaa!

Yhteistyö kuntien ja Tieran kanssa lähti rytinällä liikkeelle marraskuun puolivälin julkistustilaisuuden jälkeen. Kasvatuksen ja opetuksen digikehittäjät kunnissa ovat vuosien varrella tehneet aiemminkin tiivistä yhteistyötä, mutta DigiOnen myötä yhteistyö on tiivistynyt entisestään. 

Jokaisessa kunnassa on aloittanut hankepäällikkö, joka vastaa oman kuntansa hankevalmistelusta, työskentelyn koordinoinnista ja hankkeelle asetettujen strategisten tavoitteiden toteutumisesta. DigiOnen johtotiimi on kokoontunut viikoittain ja jo kuukauden aikana on huomattu, että hankepäälliköt ovat äärimmäisen osaavia ja innovatiivisia pitkän linjan asiantuntijoita, joiden kanssa on käyty useita hedelmällisiä keskusteluita. Innostus on tarttunut porukassa muihin, ja ryhmä on hioutunut lyhyessä ajassa hyvin yhteen. Kuntien ja Tieran kanssa on panostettu yhteisen ymmärryksen ja tahtotilan luomiseen. Keskustelua on käyty toiminnan muutoksen visiosta sekä siitä, mitä digitalisaatiolla ja DigiOnen eri palveluilla tavoitellaan. Erityisen tärkeäksi on koettu se, että eri palveluiden rakentamisessa osallistetaan laaja-alaisesti käyttäjiä, jotta erilaiset tarpeet ja uudenlaiset näkökulmat huomioidaan.

Tiedon ja osaamisen jakaminen

Hankkeen tässä vaiheessa yhteistyön tärkein anti on avoimen vuoropuhelun lisäksi se, että osaaminen tuodaan aidosti yhteiseen pöytään kaikkien hyödyksi. On ilahduttavaa nähdä, että kunnissa ja Tierassa tehty laadukas valmistelutyö esimerkiksi prosessien, tarvemäärittelyjen, tietomallinnusten, datastrategioiden, vaikutusten arviointien tai toimintatapojen ja hyvien käytänteiden osalta tuodaan kaikkien tietoon. Viestintä halutaan säilyttää koko hankkeen ajan avoimena ja luottamuksellisena. Pyörää ei ole aina tarpeen keksiä uudestaan, kun erinomaista pohjatyötä on jo tehty valmiiksi, ja prosessien validoinnissa päästään nopeammin liikkeelle.

Yhteistyö tulee vuosien aikana ulottumaan monelle tasolle. Keskustelua käydään ohjausryhmässä ja johdon forumeissa, johtotiimissä ja hankepäälliköiden kesken, asiantuntijaporukalla sekä koulujen ja oppilaitosten henkilöstöstä koottavien projektitiimien välillä. Tärkeää onkin tuoda yhteen kuntien ja Tieran toimijoita ja DigiOnen tulevia käyttäjiä eri tasoilta. Tällä tavalla tuetaan dialogia ja ajatustenvaihtoa, jonka avulla uudenlaisen palvelualustan kehittäminen on mahdollista. Kuntien ja Tieran kesken on ymmärretty, että DigiOnessa tehdään kasvatuksen ja koulutuksen alueelle uudenlaista tulevaisuuden palvelua, jonka rakentamiseen tarvitaan aitoa yhteistyötä. Se on monen vuoden urakka, josta kukaan toimija ei selviytyisi yksin. Vastavuoroisuus ja yhteistyö tarjoavat hyötyjä kaikille osapuolille, ja yhdessä voimme saavuttaa sellaisen lopputuloksen, joka edistää kansallisesti lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia.

Anna Österman
Hankepäällikkö, Vantaan kaupunki

Lennokki

DigiOnen johtotiimi esittäytyy

Tutustu hankkeen osaavaan ja innovatiiviseen johtotiimiin lukemalla jäsenten esittelyt.​

Anna Österman

Anna Österman

Hankepäällikkö, Vantaan kaupunki

Olen Anna Österman ja toimin DigiOnessa hankepäällikkönä. Vastuualueellani on toiminnallisen muutoksen edistäminen, käyttäjäyhteistyö sekä yhteistyö tutkimustahojen kanssa. Lisäksi toimin kuntien hankepäälliköiden yhteyshenkilönä. Hyppäsin DigiOneen Vantaalta kehittämispäällikön tehtävästä. Vantaalla olen ehtinyt työskennellä erilaisten kasvatuksen ja opetuksen digitalisaatiohankkeiden parissa vuodesta 2008. Sitä ennen toimin tutkijana erityisenä kiinnostuksen kohteena opettajien teknologiasuhde ja sen muodostuminen. Olen koko työurani tottunut työskentelemään pedagogiikan ja teknologian rajapinnassa sekä pohtimaan tekijöitä, jotka estävät ja edistävät teknologian käyttöä ja käyttöönottoa. 

DigiOnessa olen erityisen kiinnostunut siitä, millaista muutosta digitalisaatiolla tavoitellaan, miten uusi palvelualusta edistää oppimista ja miten muutos viedään käytäntöön. Muutosjohtaminen on koko hankkeen ajan kestävä prosessi, jonka aikana kuullaan herkällä korvalla käyttäjien odotuksia ja toiveita. Käyttäjien osallistaminen palvelualustan kehittämiseen on avainasemassa muutoksen onnistumiseksi.

Mottoni: ”Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos.”

Lennokki
Petri Elsilä

Petri Elsilä

Hankepäällikkö, Espoon kaupunki

Olen Petri Elsilä ja toimin Espoossa DigiOne hankepäällikkönä. Taustaltani olen luokanopettaja ja omaan yli 10 vuoden kokemuksen opetusalalta opettajan, apulaisrehtorin ja rehtorin tehtävistä. Omaan myös reilun 12 vuoden kokemuksen yrityssektorilta, jossa olen toiminut SanomaProlla aluemyyntipäällikkönä sekä Microsoftilla vastannut oppilaitosliiketoiminnasta Suomessa. 

DigiOne hankkeesta ajattelen niin, että rima hankkeessa pitää asettaa korkealle, koska suomalaiset lapset, vanhemmat ja opettajat ansaitsevat parhaat mahdolliset oppimista tukevat työkalut jokapäiväiseen käyttöönsä. Kun pääsemme tavoitteeseen, oppilaille mahdollistetaan aiempaa parempaa oppimista ja hyvinvointia. Opettajan työtaakkaa helpotetaan uusilla työvälineillä ja rehtorin suunnittelu- ja johtamistyötä voidaan tehostaa. Kaupungin ja valtakunnan tasolla tiedolla johtaminen mahdollistuu. Lisäksi vanhemmat saavat ajantasaista, luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Mottoni: ”Karpeta diemmiä!”

Lennokki
Jasmiina Järveläinen

Jasmiina Järveläinen

Hankepäällikkö, Tampereen kaupunki

Olen Jasmina Järveläinen ja toimin DigiOne-hankkeessa Tampereen kaupungin hankepäällikkönä. Olen koulutukseltani tuotantotalouden insinööri (AMK) sekä luokanopettaja. Insinöörinä työskentelin viisi kesää mm. taloushallinnon ja työnjohdon parissa. Luokanopettajana olen työskennellyt vuodesta 2017 luotsaten luokkani kolmosluokalta kuudennelle luokalle ja toimin myös koulumme TVT-vastaavana. 

Koen luokanopettajan työn todella mielekkääksi, mutta tähän hankkeeseen mukaan lähdöstä en vain voinut kieltäytyä. Odotan hankkeen olevan merkityksellinen ja hyödyllinen kaikille koulutusalan toimijoille sekä aikaansaavan tarpeellisia muutoksia.

Mottoni: ”What we see depends mainly on what we look for.”
Tämä merkitsee minulle erityisesti positiivista ajattelutapaa.

Lennokki
Jukka Miettunen

Jukka Miettunen

Hankepäällikkö, Oulun kaupunki

Olen Jukka Miettunen ja toimin DigiOne-hankkeeessa Oulun kaupungin hankepäällikkönä. Olen pitkän linjan kehittäjä ja digireksi. Suurimman osan työurastani olen toiminut kouluilla opettajana ja rehtorina, mutta myös hallinnon eri tehtävissä mm. suunnittelijana ja projektipäällikkönä. Kehittämisen halu ja kiinnostus teknologiaan sekä toimintakulttuurin muutoksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen ovat olleet punaisena lankana tekemisissäni. 

Meillä on uusi hieno taitopainotteinen opetussuunnitelma ja koulut ovat ottaneet isoja askeleita toimintakulttuurin muutoksessa. On otettu käyttöön teknologiaa, oppimisalustoja, yhteisopettajuutta ja jakamisen kulttuuri on nykypäivää. Sitä tukemassa meillä on aikaansa jäljessä olevat digitaaliset hallinnon ja viestinnän työkalut. 

Mahdollisuus päästä valtakunnallisesti vaikuttamaan tähän Digione-hankkeen myötä sai minut hakeutumaan tehtävään. Odotan hankkeelta isoa ajattelua ja rohkeita ratkaisuja, jotka kestävät aikaa ja palvelevat käyttäjiä pitkälle tulevaisuuteen. 

Mottoni: “Education is a powerful weapon.”
(Nelson Mandela)

Lennokki
Seppo Pukonen

Seppo Pukonen

Hankepäällikkö, Turun kaupunki

Olen Seppo Pukonen ja toimin DigiOne-hankkeessa Turun hankepäällikkönä. Koulutukseltani olen filosofian maisteri ja olen toiminut matematiikan ja tietotekniikan opettajana vuoteen 2014 saakka, jonka jälkeen rehtorina ja virka-apulaisrehtorina, viimeksi Turun klassillisessa lukiossa. Kipinä tietotekniikkaan syttyi jo 80-luvulla lukiossa ja se on pysynyt siitä saakka vahvasti mukana, joskin eri aikakausina vähän eri muodoissa. Opettamisen ohessa olen ehtinyt kirjoittamaan muun  tietotekniikan oppikirjoja sekä olemaan mukana kehittämässä uudenlaista oppimisalustaa. Tämä tapahtui ennen kuin nyt käytössä olevat järjestelmät kehittyivät nykyiseen muotoonsa ja paperikirjat olivat vielä ainoita järkeviä vaihtoehtoja.

DigiOne-hankkeessa näin juuri oikeanlaista potentiaalia ja haastetta, johon oli pakko tarttua ja lähteä mukaan kehittämään jotain sellaista, joka toivottavasti muuttaa koulutusta muutenkin kuin vain tarjoamalla uuden, helpon ja monikäyttöisen oppimisen ekosysteemin. 

Mottoni: ”Be the change you want to see in the world.”
Motto kuvastaa myös henkilökohtaisia tavoitteitani hankkeessa ja voisin kuvailla itseäni tehokkaaksi organisaattoriksi ja aikaansaavaksi työjuhdaksi.

Lennokki
Kati Penttilä-Kokko

Kati Penttilä-Kokko

Tukitoimien päällikkö

Olen Kati Penttilä-Kokko ja toimin Kuntien Tieralla Hyvinvointipalvelujen liiketoimintapäällikkönä. Hyvinvointipalveluihin kuuluu opetuksen ja kasvatuksen sekä sote-puolen palvelumme. Hankkeessa olen osa johtotiimiä sekä vastaan Hankkeen tukitoimintojen johtamisesta ja laadunhallinnasta. Tukitoimintoihin kuuluvat hankinnat, markkinointi ja viestintä sekä myynti. Odotan DigiOne-hankkeelta innovatiivista ja uudistavaa otetta Suomen opetuskentän tarpeisiin. Uudistetaan Suomen opetuskenttää käyttäjälähtöisesti.

Mottoni: ”Jos viimehetkiä ei olisi ei mitään tulisi tehdyksi.”

Lennokki
Tuija Lindström

Tuija Lindström

Hankeasiantuntija

Olen Tuija Lindström ja toimin DigiOnessa hankeasiantuntijana. Työtehtäviini kuuluu hankkeen eri osakokonaisuuksien johtamisen tukeminen. Kuulun hankkeen johtotiimiin asiantuntijasihteerinä, sekä olen jäsenenä Vantaan toiminnan muutoksen ja opetuksen suunnittelun tiimeissä sekä osallistun palvelualustan rakentamiseen substanssiosaamisen näkökulmasta. 

Olen tehnyt Vantaalla varsin monipuolista uran. Valmistuin biologian ja maantiedon lehtoriksi 1989. Olen opettanut monissa vantaalaisissa yläkouluissa sekä toiminut erilaisissa asiantutijatehtävissä. Kansainvälinen yhteistyö oppimisessa ja opetuksessa ovat tuoneet mahdollisuuden opiskella tieto- ja viestintäteknologiasia taitoja autenttisissa ympäristöissä. Muutaman viime vuoden olen työskennellyt perusopetuksen opetustoimen asiantuntijana, jossa työni on painottunut viestintään, pedagogiseen tieto- ja viestintäteknologiaan sekä perusopetuksen johtamisen tukeen. 

Odotan hankkeelta paljon. Olen ollut hankkeen parissa enemmän tai vähemmän joko sivusta seuraajana tai aktiivisena toimijana sen alkutaipaleelta alkaen. Kahdessa vuodessa silloinen ajatus ja tahtotila ovat saaneet konkretiaa.

Mottoni: ”Yhteistyössä on voimaa.”

Lennokki
Jouni Kilpi

Jouni Kilpi

ICT-hankepäällikkö

Olen Jouni Kilpi ja toimin DigiOne-hankkeessa ICT-hankepäällikkönä. Olen ollut hankkeessa mukana vuoden verran. Hankkeessa vastuualueellani on mm. DigiOne palvelualustan omien palveluiden kehitys. Vastaan myös eri kehitystiimien toiminnasta ja näiden kokonaisaikatauluista.

Hanke on tekniseltä kannalta erittäin mielenkiintoinen ja mukana olevien kuntien tahtotila uusille palveluille ja muutokselle on myös hyvin kunnianhimoinen. Koko tekninen kehitystiimi kokee, että olemme tekemässä hyvin tärkeää työtä tulevaisuuden koulutuksen kehittämisessä ja pyrimme parhaamme mukaan vastaamaan tähän haasteeseen.

Mottoni: “Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning”.
Ketterän kehityksen vankkumattomana kannattajana iloitsen, että myös Albert Einstein jota lainasin, uskoi ketterään kehitykseen.

Lennokki
Kirsi Lehto

Kirsi Lehto

Hankejohtaja

Olen Kirsi Lehto ja toimin DigiOne hankkeessa hankejohtajana. Olen ollut hankkeessa mukana kaksi vuotta ja samalla myös hankkeen ensimmäinen työntekijä. Hankkeen tärkein tavoite on rakentaa perusta tulevaisuuden koulutuksen alustatalous ekosysteemille. Jotta palvelualusta ja ekosysteemi voisi syntyä, odotan kaikilta DigiOneen mukaan tulevilta avoimuutta ja halua tehdä yhteistyötä. Tarvitaan rohkeutta ja kykyä katsoa asioita uusin silmin. Tarvitaan myös sitkeyttä ja halua oppia uutta.
 
On ymmärrettävä, että DigiOne hankeaika on lopulta vain alkusysäys sille, mitä lopulta tavoittelemme pitkällä tähtäimellä. Hankkeen aikana rakennamme perustaa, mutta moni tärkeä asia tulee toteutumaan vasta pitkällä ajanjaksolla hankkeen jälkeen.
 
Mottoni on, että asioilla on tapana järjestyä. Mielelläni myös lainaan Robert Baden-Powellin viimeistä viestiä: ”Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit”. Tässäkin hankkeessa tulee varmasti olemaan vaikeasti ratkaistavia asioita vielä monta kertaa. Ratkaisukeskeisellä asenteella, yhteistyöllä ja visiolla paremmasta tulevaisuudesta myös isoistakin haasteista voidaan selvitä yhdessä!

Mottoni: ”Asioilla on tapana järjestyä.”

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista