Ylikiimingin koulu (N 65° 03′ E 26°17′) pilotoi DigiOnea

Arttu Parkkinen

Arttu Parkkinen

Pilottikoulun rehtori, Oulun DigiOne-hankepäällikön työrukkanen

Oppijoita luokassa

Suomen kouluista liki kolmannes sijaitsee DigiOnessa mukana olevien suurten kaupunkien alueella. Tässä vaiheessa kehittämistyöstä hankkeen ulkopuolelle jää kuitenkin kouluja, kuntia ja kaupunkeja, siten myös toisistaan hurjasti poikkeavia toimintakulttuureja ja oppimisympäristöjä. Tästä näkökulmasta Ylikiimingin koulu on onnistuneesti edustanut paitsi omaa osaamistaan, niin myös valtaosaa suomalaisista kunnista ja kaupungeista esimerkiksi etäisyyksineen ja koulukuljetustarpeineen.

Oululaisen Ylikiimingin koulun* rehtorina ja samalla yhtenä DigiOne-hankkeen pilottikoulun edustajana uskon että, kouluni mukanaolo hankkeen kehittämisessä tuo esille erilaisten koulujen tarpeet ja palvelee DigiOnen käytön laajenemista hankkeen siirryttyä Kuntien Tieran hallintaan vuonna 2024. Maaseutumaisessa kouluyhteisössämme esimerkiksi työjärjestyksen laatimiseen vaikuttaa todella paljon se, että koulun opiskelevista lapsista 350 on kuljetusoppilaita. Tämä tarkoittaa sitä, että lapset matkaavat viiteen eri suuntaan, yhdeksällä reitillä aamuin illoin, pisimmillään yli tunnin suuntaansa.

Pedagogisen joustavuuden huomiointi palveluiden kehittämisessä

Kouluni on osallistunut DigiOnen kehittämiseen aktiivisesti. Eri palveluiden työpajoissa on ollut lisäkseni mukana apulaisjohtaja, koulusihteeri, oppilaanohjaaja sekä useita opettajia. Kaikki ovat olleet mukana omasta innostuksesta ja ehdokkaita työhön olisi ollut enemmänkin. Palaute DigiOnen kehittämistyöpajoista on ollut erinomaista. Työskentelyä on pidetty tehokkaana ja mukana olleet ovat kokeneet, että heidän äänensä on kuultu ja heillä on ollut hankkeeseen annettavaa. Hyvä näin!

Kouluni on myös vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen kehittäjäkoulu. Olemme pyrkineet antamaan panoksemme vaatimusmäärittelyssä myös pedagogiseen joustavuuteen, joka huomioi myös arviointitapoja ja arvioinnin elementtejä. Kaikissa kouluissa ei opeteta tarkan oppiainejaon mukaisesti vuosiluokittain luokka-asteen rajaamissa perusopetusryhmissä. Suunta on laajemminkin kohti oppimisen henkilökohtaistamista ja oppijan osaamisen esiin nostamista. Toki kaikki toiveet eivät ole mahdollisia, mutta varsinkin ensimmäisissä pajoissa mukana oleminen on ollut virkistävää. Ajatuksen irrottaminen vanhoista tavoista on ollut haastavaa, mutta palkitsevaa.

Hyvällä suunnittelulla onnistuneeseen pilotointiin

Kouluni ja Oulun tasolla olemme suunnitelleet pilotointia niin, että se sujunee hallitusti. Koulujen ja opettajien tiedottaminen, koko opetushenkilöstön perehdyttäminen sekä heidän kouluttaminensa toteutetaan aikataulutetusti. Me pilottikoulut olemme hyvin tärkeässä roolissa, jotta palvelut ovat riittävän valmiit, testatut ja parannellut ennen elokuuta 2024. Hankkeen onnistuminen ratkaistaan siinä vaiheessa, kun kaikki hankekaupunkien koulut ottavat DigiOnen käyttöönsä. Tämä tarkoittaa sitä, että suuret käyttäjäryhmät on koulutettava jo edellisenä keväänä. Odotusarvo on se, että DigiOne helpottaa opetushenkilöstön työtä ja mahdollistaa uudenlaisia tapoja tehdä yhteistyötä heti käyttöön otettaessa. Hallinto on virkansa puolesta kärsivällisempi. Vertailu vanhaan tulee olemaan varmaa ja selittely ei auta.

*  Ylikiimingin koulu

Oululainen yhtenäisperuskoulu, 35 km Oulun keskustasta itään, 600 oppilasta.
Kehittämisen painopisteitä: STEAM, oppimisen henkilökohtaistaminen, vuosiluokkiin sitomaton opetus, hyvinvointipedagogiikka ”Maailman Paras Minä”.


Kirjoittajasta

Arttu Parkkinen toimii Ylikiimingin yhtenäiskoulun rehtorina Oulussa. Hän on koulutukseltaan aineenopettaja. Kehittäjänä hän on kiinnostunut yhtenäisen opinpolun rakentamisesta ja opetuksen henkilökohtaistamisesta aina esiopetuksesta korkea-asteelle. Hän on mukana oululaisen pedagogiikan kehittäjänä useissa eri työryhmissä. Artun johdolla Ylikiimingin koulu on profiloitunut erityisesti STEAM-pedagokiikan ja vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen kehittämiseen.

Motto: ”The man who makes no mistakes does not usually make anything.” – W. C. Magee, 1868

 

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista