DigiOne-ekosysteemi kiinnostaa palveluntarjoajia

Maarit Nyqvist

Maarit Nyqvist

Hankeasiantuntija, Vantaan kaupunki

Kuvitus kuva, jossa tietokoneen ruudulla on DigiOnen logo ja koneen ympärillä kouluun liittyviä asioita.

Saamme paljon kyselyitä ekosysteemin tilanteesta ja siitä, miten yritykset voivat  liittyä mukaan. Kyselyiden innoittamana järjestimme kesäkuussa yrityksille infotilaisuuden ekosysteemin tilanteesta, seuraavista pilotointimahdollisuuksista ja ekosysteemiin liittyvistä sopimuksista. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut 80 henkilöä, joista suurin osa edusti jotain palvelua tai yritystä. Lähes kaikki ilmoittautuneet saapuivat paikalle etänä järjestettyyn tilaisuuteen.

Infon alkuun hankejohtaja Kirsi Lehto esitteli DigiOne-hanketta yleisesti, mistä on kyse ja missä mennään nyt. Ekosysteemin laajenemisen kannalta vuoden 2023 tärkeimmät tavoitteet ovat:

  1. Palvelusopimuksen valmiiksi saattaminen ennen käyttöönottoa
  2. Neuvottelut uusien kuntien mukaan tulosta Tieran johdolla
  3. Uusien yritysten mukaan ottaminen DigiOne-ekosysteemiin

Kuinka uudet yritykset sitten voivat päästä mukaan ekosysteemiin? Avasimme liittymiskuviota Opetus-palvelun tuoteomistajan Markus Humalojan kanssa. Tekninen prosessi ekosysteemiin liittymisestä on lähestulkoon valmis. DigiOne-hankkeelta puuttuu kuitenkin vielä kehitys- ja testiympäristö eli ns. ”hiekkalaatikko”, johon voidaan jatkossa päästää kaikki halukkaat yritykset testaamaan omaa palveluaan DigiOnen integraatioita vasten testidatalla tuotetulla aineistolla. Niin kauan kun liittymisen pilotointiin ei ole erillistä ympäristöä, joudutaan tekemään valintaa mukaan tulevien yritysten suhteen. Toinen asiaa hidastava seikka on sopimustyöstö, joka on vielä kesken.

 

DigiOne ekosysteemi ei ole hankintakanava

Tieran juristi Juhani Haavisto kertoi infossa sopimustyöstöstä. Ekosysteemin liittymissopimuksesta on käyty keskusteluja palveluntarjoajien kanssa, ja saamamme viesti on se, että sopimuksessa on vielä kohtia, jotka eivät herätä täyttä luottamusta. Vastaamme tähän haasteeseen kokoamalla DigiOne-sopimustyöryhmän, johon on kutsuttu hankkeen nykyiset ekosysteemikumppaniyritykset Alfons Education ja Qridi sekä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Edtech Finlandin edustajat. Työryhmä aloittaa sopimustyöstön kesälomien jälkeen.

Juhani korosti, että ekosysteemisopimus ei ole hankintasopimus. Sopimuksessa määritellään liittyjien ja operaattorina toimivanTieran teknisistä vastuista ja rajapintojen tuotantokäytöstä. Vaikka sopimuksen liitteenä on DigiOnen tietosuojan ja -turvan ehdot, ne tehdään jatkossakin palveluntarjoajien ja kuntien välisiksi. Myös hankintaan liittyvät sopimukset, esimerkiksi pienhankintapäätös tai kilpailutukset, tehdään kuntien päätöksellä myös DigiOnen aikana.

 

Kaikki pääsevät mukaan

Tilaisuudessa valotettiin ekosysteemin laajenemisen aikataulua. Jokaisen kehittäjäkunnan ensimmäiset pilottikoulut aloittavat DigiOnen vaiheittaisen testaamisen syyslukukauden -23 aikana. Se tarkoittaa käytännössä seitsemää koulua. Kehittäjäkuntien loput pilottikoulut aloittavat DigiOnen käytön vuoden vaihteessa, jolloin pilottikoulujen määrä nousee noin 20 kouluun. Ei siis puhuta vielä siinäkään vaiheessa kovin suuresta määrästä kouluja. Lopullisesta käyttöönotosta kehittäjäkunnat päättävät itse.

Ekosysteemin laajenemisen kannalta ei vielä ole kiire. Toki olisi hyvä saada koulujen eniten käyttämät palvelut ja oppimisalustat integroitua DigiOneen ennen isointa käyttöönottoaaltoa. Palveluntarjoajilla on nyt mahdollisuus hakea ekosysteemin pilotointiin, jossa jatketaan keväällä alkaneen pilotoinnin toimia. Keskeisinä tavoitteina on kerätä kokemuksia yritysten liittämisestä ekosysteemiin. Saatujen kokemusten perusteella ekosysteemiin liittymisprosessia ja siihen liittyviä sopimuksia sekä dokumentointia hiotaan, jotta uusien kumppaneiden on mahdollista liittyä mukaan. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on tehdä julkinen testi- ja kehitysympäristö, joka mahdollistaa kaikille yrityksille palvelun testaamisen DigiOnen tarjoamalla testidatalla.

Pilottiin haetaan mukaan täyttämällä projektisuunnitelma ja hakulomake. Yritys saa tarvittavat dokumentit lähettämällä sähköpostia DigiOnen hankeasiantuntijalle: maarit.nyqvist@vantaa.fi. Alkuvaiheessa joudumme rajaamaan pilottiin osallistuvia palveluita sen mukaan, mitä kehittäjäkunnissa on tällä hetkellä käytössä.

DigiOne järjestää jatkossakin vastaavia infotilaisuuksia. Seuraava infotilaisuus pidetään 11.10.2023, jolloin pureudutaan enemmän ekosysteemin tekniseen määrittelyyn. Myös sopimuksen tilanteesta viestitään työn edistyessä. Vain avoimesti toimimalla pääsemme haluttuun päämäärään; ekosysteemi on kaikille osapuolille arvoa tuottava.

 

Kirjoittajasta

Maarit Nyqvist on tuorein tulokas DigiOne-tiimissä. Hän toimii hankeasiantuntijana vastuullaan ekosysteemin koordinointi ja tiedolla johtamisen, tilastoinnin ja raportoinnin edistäminen. Maarit on koulutukseltaan filosofian maisteri (kognitiotiede), sosionomi ja ammatillinen opettaja. Uudet teknologiat saa hänet syttymään, mutta näkökulmana on aina ihminen teknologian käyttäjänä.

Haluatko tietää lisää ekosysteemiin liittymisestä?

Tutustu ekosysteemiin yrityksille kohdennetulta sivulta.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista