Yhteiset pelisäännöt luovat edellytykset ekosysteemin synnylle

Paperilennokki lentää DigiOne-ekosysteemin pelisäännöt sanojen yli

DigiOne-ekosysteemin pelisäännöt on julkaistu! Ekosysteemin kehittymisen kannalta on ollut tärkeä määrittää yhteiset pelisäännöt toimintaympäristön puitteiden luomiseksi ja yhteistyön onnistumiseksi. Ekosysteemin pelisäännöissä kuvataan mm. ekosysteemin tavoitteita, vaatimuksia ja hyötyjä sekä tietojen käsittelyyn ja kehittämiseen liittyviä linjauksia. 

Pelisääntöjen tavoitteena on luoda kaikille osapuolille luotettava ja reilu ekosysteemi, jossa on tilaa myös joustavuudelle ja innovatiivisuudelle. Lainsäädännön muuttuessa pelisääntöjä on oikeus tarkistaa muutosten perusteella. Lisäksi pelisääntöjä arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa yhdessä ekosysteemin toimijoiden kanssa. Nyt julkaistavia ekosysteemin pelisääntöjä on ollut työpajoissa laatimassa lähes sata asiantuntijaa yli kahdestakymmenestä organisaatiosta! Kiitokset vielä kaikille pelisääntöjen laatimisessa mukana olleille!

Ekosysteemin pelisäännöt käsittelevät otsikkotasolla näitä aiheita:

1. DigiOne-ekosysteemin tarkoitus
2. Mitä ekosysteemissä toimiminen edellyttää?
3. Avoin ja ajantasainen viestintä toiminnan lähtökohtana
4. Hankintamenettelyillä tuetaan ekosysteemin toimintaa
5. Ekosysteemiin liittymisen ehdot eri toimijoille
6. Tietosuoja- ja tietoturva-asiat huomioidaan kaikilla tasoilla
7. Omien tietojen hallinta
8. Tiedon käyttö ja luovuttaminen
9. DigiOne-palveluiden ja sisältöjen kehittäminen

Voit tutustua pelisääntöihin kokonaisuudessaan alla olevasta tiedostosta:
DigOne-ekosysteemin pelisäännöt versio 1.0 (pdf-tiedosto)

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista