STEAM Turku / DigiOne -etäseminaari

Anna Österman

Anna Österman

Hankepäällikkö, DigiOne

Seppo Pukonen

Seppo Pukonen

Hankepäällikkö, Turun kaupunki

Turun sivistystoimialan toimialajohtaja Timo Jalosen avaamassa Oppiva-verkoston etäseminaarissa DigiOne oli vahvasti esillä DigiOne hankepäällikkö Anna Östermanin puheenvuorolla sekä DigiOnen työpajalla. 

Keynote-puheenvuorossaan ”Koulutusteknologian ekosysteemistä voimaa toimintakulttuurin muutokseen” Anna Österman kertoi DigiOnen taustoista ja tavoitteista, toiminnan muutoksen ja pedagogisen työn lähtökohdista sekä palvelualustan ja eri palveluiden kehityksen tilanteesta. Palveluiden kehitystyötä tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa tulevien käyttäjien kanssa. Palvelualustan yhtenä keskeisenä arvona on tiedon sujuva liikkuminen eri palveluiden välillä sekä tiedon parempi hyödynnettävyys osana johtamista, arviointia ja ennustamista. DigiOnen ekosysteemiajattelu vaatii aina vähän avaamista, jotta kokonaisuus ja hyödyt tulevat konkreettisesti esille. Ekosysteemi muodostuu yhteistyöstä, ja sen edellytyksenä on yhteisten pelisääntöjen luominen. Tärkeää on, että kaikille toimijoille tulee tunne siitä, että palvelualusta tuo hyötyjä ja synergiaetuja. 

Tulevaisuuden digitaalista oppimista rakentamassa

Iltapäivällä osallistujilla oli mahdollisuus liittyä työpajoihin. DigiOne – Tulevaisuuden digitaalista oppimista rakentamassa -työpaja antoi osallistujille mahdollisuuden tulla ideoimaan tulevaisuuden oppimisalustaa kolmessa eri aihealueeseen liittyvässä ryhmässä. DigiOne-palvelualustan mahdollisuuksia käsittelevää ryhmää veti Anna Österman, Lukujärjestys ja tilanhallinta -ryhmää Turun hankepäällikkö Seppo Pukonen sekä Opetuksen ja tuen suunnittelun ryhmää hankkeen pedagoginen asiantuntija Markus Humaloja. 

Ennen ryhmiin jakautumista yhteisessä osuudessa pääsimme vastaamaan osallistujien esittämiin kysymyksiin DigiOnen palveluista, niiden mahdollisuuksista ja rajoitteista, rajapinnoista, integraatioista, kustantajien halukkuudesta liittyä osaksi DigiOnea sekä nykyisten järjestelmien korvautumisesta. 

DigiOnen edustajat etäseminaarissa
Kuvassa iloisissa tunnelmissa vasemmalta TOP-keskuksen toiminnanjohtaja Jouni Paakkinen, DigiOne hankepäällikkö Anna Österman ja Turun DigiOne hankepäällikkö Seppo Pukonen.

 

Toiveet palvelualustalle ja palveluille

Ryhmissä keskustelua johdateltiin eteenpäin enemmänkin siitä näkökulmasta, mitä palveluiden tulisi tulevaisuudessa sisältää, ja millaisia toiveita ja tarpeita osallistujilla on  palvelualustalle ja yksittäisille palveluille. Saimmekin ryhmistä paljon hyviä ajatuksia eteenpäin vietäviksi. Esille nousseista teemoista erityisesti kannattaa mainita oppijakeskeisyys, lukujärjestyksen muunneltavuus ja inhimillisyyden säilyttäminen lukujärjestyksen tekemisessä sekä tiedon rooli, sen yhdisteltävyys ja käyttäminen ennustamisessa ja suunnittelussa. Myös opetussuunnitelmalähtöisyys ja opettajan työn tukeminen uudenlaisten digitaalisten välineiden avulla herätti kiinnostusta.  

Kiitos Turku ja Oppiva-verkosto antoisasta päivästä! Nämä kohtaamiset antavat aina paljon ja tarjoavat meille uudenlaisia näkymiä – palautteen avulla jatkamme kehitystyötä! 


Kirjoittajista


Anna Österman
toimii DigiOne-hankkeen hankepäällikkönä vastuualueenaan toiminnan muutoksen valmistelu, käyttäjäyhteistyö sekä yhteistyö tutkimustahojen kanssa. Koulutukseltaan hän on sosiaalipsykologi ja valtiotieteiden tohtori, ja hän on toiminut koko työuransa pedagogiikan ja teknologian rajapinnassa. Ennen DigiOnea hän toimi Vantaalla kehittämispäällikkönä kasvatuksen ja koulutuksen digikehittämisen parissa. DigiOnessa Anna on erityisen kiinnostunut siitä, millaista muutosta digitalisaatiolla tavoitellaan, miten muutos viedään käytäntöön ja miten käyttäjien ääni saadaan kuuluviin palveluiden kehittämisessä.

 

Seppo Pukonen toimii DigiOne hankkeessa Turun hankepäällikkönä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri ja on toiminut matematiikan ja tietotekniikan opettajana vuoteen 2014 saakka, jonka jälkeen rehtorina ja virka-apulaisrehtorina, viimeksi Turun klassillisessa lukiossa. Itseään ja kuvaa tehokkaaksi organisaattoriksi ja aikaansaavaksi työjuhdaksi pitäen mottonaan lausetta ”Be the change you want to see in the world”.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista